jump to navigation

Medborgaren måste stå i fokus då biblioteken förnyas 3 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
trackback

Sveriges Radio rapporterade i morse om klagomål från personalen på Stockholms Stadsbibliotek. Jag fick tillfälle att bemöta kritiken i ett senare inslag i dag (här). Huvudkritiken är att de biblioteksanställda får tjänstgöra på mera än ett bibliotek och att man blir sjuk av detta. Förslaget är därför att stänga bibliotek helt, att stänga på sommaren och att korta öppettiderna.

Biblioteken är en av stadens viktigaste verksamheter. Vi genomför en rekorduppräkning av biblioteksanslagen för att modernisera biblioteken. Jag tror nog man kan säga att biblioteken var den största vinnaren i hela Stockholms stads budget 2010. Se tidigare blogginlägg här.

Min uppfattning är att medborgaren måste stå i fokus då biblioteken förnyas. Därför måste biblioteken finnas där människorna finns och öppettiderna anpassas efter då besökarna är lediga.  Om man genomför en arbetsorganisation som finns i många andra delar av landet är det förvånande varför det inte kan fungera just i Stockholm.  

Jag känner till att det finns ett missnöje bland bibliotekarierna och att bibliotekets ledning arbetar med detta, samtidigt känner jag inte alls igen den nattsvarta bild som förmedlas i reportaget. Påståendena om att sjukskrivningarna ökar är ogrundade. Vi har ännu inte fått redovisning av sjukfrånvarostatistiken för första halvåret 2010 men helårsstatistiken visar att sjukfrånvaron tvärtom minskat något de senaste åren. År 2006: 7,69 %, 2007: 7,06%, 2008: 6,74% och  2009: 6,28%.

Den nya informationstekniken har påverkat bibliotekariens roll; besökarna har ofta mer komplicerade frågor och söker handledning. I och med att information ofta finns tillgänglig med ett knapptryck hemifrån blir det sammanhang som biblioteket kan erbjuda allt viktigare: samtalet, det gemensamma kunskapssökandet, det individuella bemötandet och vägledning av bildad personal. I reportaget liknas detta vid fritidsgårdsverksamhet, det tycker vi är en omodern inställning. Stockholms bibliotek eftersträvar en roll som knutpunkt för medborgarnas informationssökande och lärande, och vill att fler ungdomar skall söka sig dit på sin fritid.

Att stänga stadens bibliotek på sommaren, som uppropet kräver, är fullkomligt uteslutet. Efterfrågan på bibliotek under sommaren ökar för varje år som går.

I reportaget lyfts det också fram som ett problem att bibliotekarierna inte arbetar på ett och samma bibliotek hela tiden. Men att en bibliotekarie arbetar på mer än ett bibliotek är brukligt i andra delar av Sverige, det är inte bara ett sätt att utnyttja arbetskraften mer effektivt utan också ett sätta att göra biblioteken bättre. Vi tycker också att bibliotekarierna ska använda mer tid till att vara på golvet bland besökarna och mindre tid till planering och adminstration. Idag lägger de mellan 55 och 75% av sin arbetstid på så kallad ”yttre tjänst”, vi anser att den siffran kunde vara högre. 

Utvecklingen av Stockholms bibliotek fortsätter; målet är en biblioteksstruktur där biblioteken finns där stockholmarna är och är öppna när stockholmarna vill gå dit. Under resten av 2010 kommer fler bibliotek öppnas och satsningar genomföras på nya grupper, så som åldersgruppen 10-13 på Kulturhusets bibliotek och på äldre genom införskaffandet av en äldrebokbuss.

Ambitionen kvarstår att Stockholm ska ha Sverige bästa bibliotek. På vägen dit blir det förändringar för personalen då bibliotek flyttas, nya öppnar och öppettiderna prioriteras. Målet måste dock vara att ha en biblioteksverksamhet som är så uppskattat av Stockholmarna att det motivera den expansionsnivå där vi nu är.

Copyriot: Kvittrande kring bibliotek

Christer Nylander: Bibliotek utmanas

Rasmus (liberal): Framtidens bibliotek

Ragnhild Källberg: Ordets tempel

Kulturekonomi: Vad är en bok?

Kommentarer»

1. Dewi - 7 maj 2010

Med fritidsgårdsverksamhet avses i det här fallet en situation då biblioteksverksamheten blir allvarligt lidande och många besökare blir bortskrämda pga av stök och hög ljudvolym. Det är en situation som alltmer blir permanent i många bibliotek över hela SSB och kan inte jämföras med förhållanden på de flesta andra håll ute i landet. Biblioteksverksamheten övergår sucessivt till att bli en ordningkontrollerande fritidsgårdverksamhet där personer över 30 år känner sig ovälkomna. Bibliotekarier är inga ordningsvakter och kommer inte heller att bli några men det är en av dom yrkesgrupperna som får panta upp för samhällets/politikernas misslyckande. Det vi ser är resultatet av en långdraget samhälleligt haveri med sociala problem och spänningar som följd. Vi pratar tunga samhällsfrågor som invandringspolitik, integrationsfrågor, ungdomsarbetslöshet, neddragning av aktiviteter och mötesplatser för unga, tilltagande fattigdom, psykvårdens sammanbrott samt skolans problem för att nämna några områden vars effekter vi nu ser resultatet av i det allmänna rum som kallas bibliotek. Biblioteken har verktygen för att göra skillnad men då krävs gott om personal och framförallt lokalt förankrad personal som känner till lokalaförhållandena. En flashig yta hjälper föga mot desperata människor med ett enormt hjälpbehov på alla nivåer. Bredäng är ett bra exempel, vari ligger exklusiviteten med tv spel? För 15 år sedan hade det säkert varit hippt och jättesucce! Idag har var enda ensamstående mamma med socialhjälp åtminstone något tv spel hemma. Däremot är det långt ifrån säkert att hon äger några böcker…Dessutom; dessa TV spel nyttjas uteslutande av invandrarungdomar som skolkar från skolan. Intention blir helt kontraproduktivt och riskerar förvärra ett redan problematiskt utanförskap. Smart och väl genomtänkt! Om man som politiker inte ser protesterna från SSB i ljuset av detta större perspektiv är man riktigt illa ute.

Att SSBs personal inte byter jobb beror mer på den höga medelåldern där många väntar på pension samt att en stor del av personalen är anställd i en annan ”tidsepok” och inte skulle ha skuggan av en chans att få ett annat arbete idag på den öppna arbetsmarknaden. Så är det, inget att hymla med.

Dessutom, vet skattebetalarna, dvs stockholmarna om vilken ineffektiv organisation SSB är? När det är mötesdagar, ( 3 dagar i veckan) men även till andra möten, evenemang, utbildning, byte av pass m.m. på övriga dagar är en stor del av personalen ute och dänger på tunnelbanan på bästa arbetstid. Här går det arbetstimmar bort. Är man medveten om detta slöseri med tid och resurser?

2. Lars Lundin - 11 maj 2010

Du säger, också i City, att grunden till att anställda på biblioteken får arbeta på mer än ett bibliotek är för att kunna ha så långa öppettider som möjligt. Det är helt riktigt. Och det är just där problemet uppstår. Fungerande arbetsgrupper har splittrats och därmed har barn- och ungdomsverksamheten succesivt slagits i spillror. Vi har tidigare haft möjlighet att ta hand om barn och ungdomar på ett meningsfullt sätt. Dessa möjligheter föreligger nu i allt mindre omfattning. Barn och ungdomar är mer än andra beroende av att möta samma personal. Att kunna etablera kontinuerlig personlig kontakt. Inte möta nya ansikten vid varje besök. Det är inte minst eftersom vi välkomnar barn och ungdomar på biblioteken som vi protesterar mot arbetsförhållandena. Med nuvarande budget ser vi bibliotekarier som enda lösning att lägga ner bibliotek för att kunna upprätthålla en anständig nivå på de kvarvarande. Sedan borde du nog ta reda på fakta beträffande Jan Myrdal. Då skulle du slippa bli så arg. Han är nämligen tveklöst en av Sveriges främsta nu levande författare. Och han har fått sin konstnärslön inte tack vare utan trots sina ibland kontroversiella politiska ståndpunkter. Det är hårresande att Stockholms kulturborgarråd inte bara är ur stånd att fatta detta utan dessutom inte skäms för att gå ut offentligt och visa sin obildning.

3. Skolbibliotekarie - 12 maj 2010

Trevligt om kulturborgarrådet lär sig att skilja mellan informationsteknik och informationsteknologi. Informationsteknik (IT) är det som vi dagligen använder i verksamheten. Infomationsteknologi betyder läran om informationsteknik, vanligtvis använt om studieämnet.

4. AmandaLövkvist - 12 maj 2010

tack så mycket, naturligtvis den gamla grekiska ändelsen logi= läran, det kan man trots att man inte läst grekiska, det är sånt som kan bli fel när man skriver snabbt. Så det rättar vi till!

5. Anna - 12 maj 2010

Om man som bibliotekarie i framtiden ska vara ”ute på golvet” mer ä 75% av arbetstiden d.v.s. stå i disken och läsa av streckkoder med en streckkodsscanner, sätt upp böcker på hyllan, tror jag det blir väldigt svårt att rekrytera välutbildade ambitiösa människor. Problemet är att man inte kan upprätthålla sin kompetens genom att ”vara ute på golvet” vilket kommer att leda till missnöjda kunder och minskad efterfrågan. Och att välutbildade kvinnor ska göra okvlificerade arbetsuppgifter – snacka om föråldrade könsroller.

6. Anna - 12 maj 2010

Skulle du själv vilja sitta i kundtjänsten på kommunhuset 8h/dag om du var lika välutbildad som de flesta bibliotekarier är? Administration kallar du det vi gör. Kan du utveckla det lite? Har du överhuvudtaget en aning om vad vi gör när vi inte står i disken? Har du förstått hur biblioteken samverkar nationellt genom olika informationssystem? Hur ska vi kunna prata för informationskällor vi varken läst eller ens känner till finns? Och hur ska vi kunna vara uppdaterade om vi inte få går på kurser, läsa fackpress på arbetstid? Jag tycker vi ska minska på antalet politiker istället. De är alldeles för många och alldeles för inkompetenta! Där går det verkigen att effektivisera!

7. Lena - 14 maj 2010

Självklart ska biblioteken vara öppna på somrar! Varför inte anställa sommarvikarier till folkbiblioteken i Stockholm? Jag är själv studerande på bibliotekarieprogrammet och skulle vara överlycklig över möjligheten att få lära mig de praktiska aspekterna av yrket, detta täcks dåligt in av utbildningen i dag.
Det finns många vinster – bättre semestervillkor för fast anställda, och fler nybakade bibliotekarier med praktisk erfarenhet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: