jump to navigation

Om biblioteket i Hornstull 18 december 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags:
trackback

Den senaste tiden har vi fått många frågor om biblioteket i Hornstull. För att därför förklara läget:

Inom Stadsbiblioteket pågår hela tiden ett arbete med att se över lokaler och utvecklingsmöjligheter. För Hornstulls del är det aktuellt med en renovering av lokalerna som biblioteket ligger i. I samband med detta har en idé lagts fram om att integrera biblioteket med någon form av café-/restaurangverksamhet och samtidigt minska den publika lokalytan något, det finns ännu inget färdigt förslag om hur mycket. Till detta skulle goda samarbeten kring ytor och verksamhet kunna finnas.

Detta är dock endast en idé, till vilken Stadsbiblioteket inte har tagit ställning. Biblioteket för diskussioner med fastighetsägaren om vilka möjligheter som finns. Än mindre har politikerna tagit ställning till detta.

Anna

Annonser

Kommentarer»

1. Erik - 18 december 2009

Man kan också tillägga att biblioteket på kungsholmen har fått ett mkt populärt café sedan renoveringen, och som fyller en uppskattad funktion i verksamheten.

2. Fredrik - 18 december 2009

Om man ska driva ett kafé är det inte lämpligt att göra det på bekostnad av befintlig samhällsservice. Jag gillar både att läsa och att dricka kaffe, men tycker absolut inte att bibliotekens yta och verksamhet ska minska.

Om Hornstull vore en avfolkningsbygd skulle man möjligen kunna dra ner på biblioteket, men det är tvärtom så att det byggs nya bostäder och fler flyttar till området. Efterfrågan på lokal samhällsservice ökar självklart i takt med förtätningar.

Nedskärningsidéerna gå tvärt emot mot de mål som tagits fram i arbetet med den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2010

En av de sex strategierna kallas ”Stärk sammanhållningen” och under denna rubrik finns åtagandet:

”Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen. ” (RUFS 2010 Utställningsförslag, s 103-107)

Hornstulls bibliotek är en sådan mötesplats och bör därför snarare byggas ut för att göras mer attraktiv. Om biblioteket byggs ut kan man i den utökade ytan låta någon driva ett kafé. Då kanske lösningen blir kostnadsneutral, t o m kostnadsneutralare än den nya Stockholmarenan, vars kostnadsneutralitet bygger på att staden säljer mark.

3. Jonas Östblom - 18 december 2009

Om vi inte är med redan nu så riskerar vi att stå oss slätt när den politiska majoriteten i Kulturnämnden har bestämt att ca 60% av biblioteket ska tillfalla kafeverksamhet. Detta innebär en stor beskärning av det kulturella utbudet och mångfalden. Bibliotekens huvudsakliga sysselsättning borde fortfarande vara att leverera möjligheten för folk att erhålla bildning. Detta minskar drastiskt om det synliga utbudet av böcker minskas med 60%-

4. Iva - 18 december 2009

Det är i sig ingen dålig idé att kunna ta sig en latte i samband med biblioteksbesöket, men bibliotekets yta ska absolut inte minskas. Jag skulle rekommendera att du Madeleine för en gångs skull på riktigt engagerar dig i frågan innan du kastar dig över din blogg och fejkar engagemang. Åk till Hornstulls bibliotek och titta på när folk trängs i redan överfyllda lokalen. Jag skulle tipsa att du tar dig dit en torsdag eftermiddag då närliggande daghem hälsar på för en efterlängtad sagostund.

5. Anders Gardebring - 18 december 2009

Ett café tror jag är en utmärkt idé. Däremot är det viktigt att ett café inte minskar biblioteksytan i någon större utsträckning. I samband med de trevliga ombyggnadsplanerna vid Hornstull så får inte kulturen försvinna på vägen utan bör istället lyftas fram.

6. Fredrik Gräslund - 19 december 2009

Bra synpunkt av Erik.
Tycker det vore bra med en videohörna för barnen också

7. LÄSA ÄR KULTUR - 19 december 2009

Kaffeställen finns det gott om!
kaffelatte generationen måste få möjlighet till litteratur som i bibblan.
läste att ni planerar bygga ett större bibliotek i liljeholmen gallerian?
RÖR INTE VÅRA LOKALA BIBLIOTEK HORNSTULL,ASPUDDEN där går skolor,(skolbibliotrk är ett minne blott)förskolor,gamla o lånar vi som måste ha närhet för att kunna utnyttja det,
Utarma inte vår HEMBYGD,lyssna nu på medborgarna

Erik - 21 december 2009

@Läsa är kultur,
Det finns inga planer på att röra biblioteken i Aspudden eller Hornstull.

Däremot är det inte sant som du säger att skolbibliotek är ett minne blott. De lånar ut mer än någonsin. Titta här:
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/05/05/skolbiblioteken-lanar-ut-mer-an-nagonsin/

Erik, kulturroteln.

Jonas Östblom - 22 december 2009

Det är så klart att det finns planer på att röra Hornstulls bibliotek. Kulturnämndens majoritet har som förslag att ta 60% av biblioteket för att göra om till kafe. Jag vet inte vad du kallar planer men för mig låter det som en plan. När det gäller Aspuddens bibliotek så kan du inte säga något annat än att det rimligen borde ingå i den struktruförändring som Kulturnämnden nu håller på att genomföra. Tanken med ett bibliotek vid Liljeholmen borde väl handla om att centralisera verksamheter för att minska personalkostnader och lokalkostnader. Avsikten är naturligtvis inte att försämra samhällsservicen för medborgarna men det blir effekten av en sådan centralisering.

Visst har väl folkpartiet en plan, eller hur Erik. Det vore roligt att veta vad du heter i efternamn.

Jonas

annaws - 22 december 2009

Hej Jonas,

Kulturnämnden har inget förslag om Hornstull, där har du missförstått. Det finns en idé om att krympa ytan något. Den idén diskuteras nu inom Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket har inte tagit ställning till detta och inget förslag har lagts fram till politikerna.

Hälsningar
Anna
Kultur- och idrottsroteln

Fredrik - 29 december 2009

Det är en okonventionell idé att krympa ytan för ett välbesökt bibliotek som ligger på en plats där det just nu även byggs nya bostäder.

Beslutande politiker bör förutom den framställan som i det här fallet stadsbiblioteket gör även göra en bedömning av hur beslutet påverkar exempelvis miljö och hälsa genom förmodat minskat välbefinnande och ökade resor till och från centraliserad samhällsservice.

Susanna - 22 december 2009

Svar till Jonas här nedanför.

Erik heter antagligen Jennische i efternamn och är sekreterare åt Madeleine Sjöstedt. Om det inte finns fler Erik:ar på hennes kontor…

Kristin Silvennoinen - 7 februari 2010

Allting är relaterat till vad som kallas för vad. Hur man definierar ett skolbibliotek till exempel. Visst kan man påstå att det lånas ut, men om det handlar om en utökad administration för att registrera antal lån istället för en kvalitativ personal som tar fasta på hur man läser och att utveckla läsandet, då är frågan…

Jag har själv arbetat på ett stort antal skolor där det som ryker när pengarna dras in, i första hand är skolbibliotekariens tjänst. Bibblans administration läggs över på någon varmhjärtad svensklärare som förbarmar sig. I andra hand ryker även biblioteken som lokal för att få plats med ännu fler elever och därigenom komma åt mer skolpeng.

I följande artikel på SvD pratar man om en kartläggning av skolbiblioteken och har även en definition på vad ett skolbibliotek är, vilket är intressant:

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/krav-pa-lag-om-skolbibliotek_517301.svd

8. LÄSA ÄR KULTUR - 21 december 2009

Tack Erik för de löftet att inte röra Aspuddens bibliotek,
angående skolbibliotek finns de, men lever ett magert liv utan bibliotikarie och inte mycket budget att köpa nya böcker för på många skolor….vi har inte så mycket pengar i skolan, det gäller att hålla budget.
SÅ då är våra bibliotek i STADSDELEN OERHÖRT VIKTIGA för lån av ny litteratur,bokprat av kunniga bibliotikarier
Förskolorna lånar också böcker ,PRIORITERA bokhyllorna, kaffe kan vi dricka hemma eller på Café.

9. Jonas Östblom - 22 december 2009

Okay Anna jag förstår din invändning mot mina ord. Men jag upplever att du använder detta för att vi inte ska fortsätt vår kamp för att bevara biblioteket vid Hornstull intakt. Skilladen mellan orden idé och förslag är en intressant diskussion även om jag tycker att den inte riktigt har med detta att göra. Oavsett vad du än säger så är det viktigt för mig och vi som agerar för att denna idé inte kommer fram som ett förslag. Detta eftersom folkpartiet tillsammans med den övriga alliansen sitter som majoritet i Kulturnämnden. Det är med största sannolikhet att er idé blir verklighet så snart det blivit omarbetat till ett förslag.

10. LÄSA ÄR KULTUR - 22 december 2009

Aspuddens bibliotek kan ni inte krympa det är så litet som det är,men en underbar oas för oss i stadsdelen,centralisera inte !

11. Ola Schubert - 22 december 2009

Det var mig en dum idé, vem var det som kläckte den??

12. Lotta - 22 december 2009

Att krympa ytan ”något”? Så att det finns en idé om att krympa ytan med 60% som vi läst om i media är bara en journalistisk fantasi/rykte/lögn som saknar all verklighetsgrund? Och hur många procent är ”något”?

13. Susanna - 22 december 2009

Tycker inte ni som jobbar för Madeleine Sjöstedt att det börjar bli lite väl pinsamt nu…? Både Bo Madestrand, Ingegärd Waaranperä och Fredrik Söderling i DN. Alla oberoende av varandra skriver om två nya fall i Stockholm där igenkänningsfaktorn med er hantering av Aspuddsbadet är skyhög…

14. Jonas Östblom - 4 januari 2010

Det är väl kulturnämnden som bestämmer anslagen till biblioteksverksamheten och detta gör att det är kulturnämnden som avgör vart och vilka som ska få tillgång till ekonomiska och personella resurser. Den folkpartistiska styrningen av kulturnämnden kan bara ge ett resultat. Slut på er styrning och sämre villkor för stadens medborgare. Att medborgarna ska få skatta några kronor mindre är ett självmål som ni kommer att få konsekvenser av i den kommande valrörelsen. Insynen och möjligheten att påverka för oss medborgare mellan val är i det närmaste obefintlig. Därför krävs lite annorlunda åtgärder för att överhuvudtaget inte fler rivningar á la Aspuddsbadet ska få ske. Det är i det närmaste absurt med en galleria vid Hornstull när det alldeles nyligen öppnade en galleria vid Liljeholmen.

Låt oss behålla vår service och stoppa nallandet på våra grönområden och bibliotek.

Hälsningar till er alla på Kulturnämnden….

Erik - 5 januari 2010

Jonas,
Den folkpartistiska styrningen av kulturnämnden har resulterat i större biblioteksbudget för Stockholm än någonsin. Den mandatperiod som satsade näst mest på biblioteken var 1998-2002 när folkpartiet också styrde över kulturnämnden. Du hittar siffrorna här:
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/09/08/stockholms-bibliotek-gar-mot-strommen-besok-och-utlaning-okar/

Under 2010 kommer vi att göra en mkt stor satsning på den nya biblioteksstrukturen i Stockholm, som innebär att flera bibliotek moderniseras några nya öppnar. Läs mer om det här:

https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/10/14/bibliotek-for-ett-framtida-stockholm-stor-bibliotekssatsning-i-budgeten/

Arbetet med hur biblioteket i Hornstull ska utvecklas är på inget sätt klart så det finns ännu inget förslag att ta ställning till. Den misstro du riktar mot vår bibliotekspolitik är dock svår att förankra i verkliga siffror eller i verklig biblioteksverksamhet.

Erik Jennische
kultur- och idrottsroteln i stadshuset.

15. Jonas Östblom - 15 februari 2010

Bästa Kulturnämnd

Hur tänker ni går vidare med biblioteksfrågan vid Hornstull. Kommer ni nu att låta biblioteket vara eller kommer ni att utöka den? För inte har ni väl gett upp planerna på att krympa de offentliga ytorna i Stockholm?

Det skulle vara kul att få höra era nya planer.

Tack på förhand…

16. Diskussion om biblioteken i Hornstull i eftermiddag « Från huvudstad till världsstad - 3 mars 2010

[…] blev tagna på sängen av eftersom vi inte hade hört talas om förslaget. Arbetet med att modernisera biblioteken sköts […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: