jump to navigation

Badet i Aspudden rivs 7 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
trackback

Idag har idrottsförvaltningen inlett arbetet med att riva badet i Aspudden. Jag har också träffat två representanter för den nybildade ekonomiska föreningen Aspuddens kultur- och badhusförening som har lämnat in en ansökan om att få ta över badet. Mitt mål med mötet var att berätta vilka beslut och överväganden som finns bakom rivningsbeslutet.  (Bakgrunden finns här)

Vad gäller affärsplan så delar jag den analys som idrottsförvaltningen och stadsledningskontoret gjorde av planen i förra veckan, och som kom fram till följande:

Bedömningen är att det överhuvudtaget inte finns några finansiella förutsättningar för verksamheten. Då verksamheten även förutsätts utvecklas vidare, kräver ytterligare insatser, vilket ökar risken med projektet. Detta samtidigt med en avsaknad av redovisad finansiell styrka hos föreningen eller dess ägare ger vid en samlad bedömning att det inte finns en realism i inlämnad affärsplan.

Affärsplanen finns här: Affärsplan kultur- och badhusforeningen

Stadens analys av planen finns här: Analys av affärsplan för badet i Aspudden

Aspuddens kultur- och badhusförening ställde också frågor om den överklagan av rivningsbeslutet som inlämnats till länsstyrelsen. Den frågan har dessutom ställts av flera andra de senaste dagarna. Länsstyrelsen avvisade dock överklagan, och meddelade i sitt beslut att:

Av det anförda framgår att beslutet om rivningslov beträffande ifrågavarande badhus inte berör klagandena på det sätt som anges i 22 § FL. Vad dessa i övrigt anfört i ärendet kan inte grunda någon rätt att föra talan mot beslutet om rivningslov. Överklagandet ska därmed avvisas.

Beslutet finns här: Länsstyrelsen

Jag tvingas konstatera att vi efter många år av diskussioner har kommit till ett skede där beslutet måste verkställas.

Se DN.

Madeleine

Kommentarer»

1. Thomas - 7 december 2009

Sorgligt att riva en kulturellt, historiskt och socialt viktig byggnad i Aspudden. Har full förståelse för att det behövs fler förskolor i området men det finns ju annan mark att bygga på. Att Aspuddens kultur- och badhusförening inte anses ha finansiella förutsättningar att driva verksamhet är en helt annan fråga. Det vore inte omöjligt att driva annan verksamhet i byggnaden efter renovering och ombyggnation. Stoppa rivningen nu och låt den fortsatta utvecklingen formas i samråd med de boende i området.

2. Ewa-Maria - 7 december 2009

Dåligt beslut! Illa genomfört! Vi är nog många som är både arga och besvikna i dag. Och inte minst uppgivna, hur ska man kunna påverka politiska beslut om inte ens denna folkstorm får någon som helst effekt? Man kan ju rösta, men som medborgare kan väl inte det vara det enda sättet att utöva inflytande?

David - 7 december 2009

Hej Madeleine!

Trist att tidningarna inte varit mer nyanserade i debatten, framför allt med tanke på de redogörelser du gjort av de bakomliggande orsakerna till beslutet. Efter att ha läst båda sidors argument kommer jag fram till att det är ett rationellt beslut du tagit och jag beundrar det!

Du har min och många vänners röst i nästa val för det arbete du gör.

Elsy - 13 december 2009

David,

om du läser det Madeleine skriver och inte ser igenom och bakom de redogörelser som hon gör så förstår jag mycket väl att du tycker att hon tagit rätt beslut.

Peter R - 8 december 2009

Går att Rösta nej dn.se 20091208

3. Magistern - 7 december 2009

I sanning tragiskt.

”Om föreningen ska få nyttja anläggningen på förmånligare villkor är det inte förenligt med kommunallagens likställighetsprincip och de EU-rättsliga statsstödsreglerna.”

Jaså nu passar det att ta fram dessa reglerna. Vad sägs om att hävda dem när ni säljer kommunala verksamheter till underpris eller bostäder till halva marknadspriset eller mindre?

”Utifrån den affärsplan som inlämnats är slutsatsen att den inte är realistisk.”
Jag tror inte heller att den är realistisk. Men jag tror att ni underskattar människorna i Aspudden och företagarna i Aspudden. Medborgerligt engagemang kan skapa underverk.
Ge dem en chans.

Susanna - 13 december 2009

Hej Magistern,

verkar det realistiskt att vi samlade ihop 2,7 miljoner SEK på 48 h? Nej det gör det inte. Men tro det eller ej – det gjorde vi!

Susanna Leijonhufvud
Aspudenns kultur och badhusförening

4. Stina - 7 december 2009

Om det stämmer att överklagandetiden inte har gått ut än är det bedrövligt att rivningen inletts. En ny överklagand hade kunnat lämnas in.

Å andra sidan är det trist hur ärendet har hanterats – från alla håll. Jag hoppas dock att det till slut ska komma något gott ur det här.

5. Jonas - 7 december 2009

”Bedömningen är att det överhuvudtaget inte finns några finansiella förutsättningar för verksamheten.”

(inte) Helt oväntat visar det sig alltså att det var där skon klämde.
Hurra för att er politik iaf inte försöker va ngt annat än va den är.
Vi har de ledare vi förtjänar. Men förhoppningsvis kan det, precis som i England under Thatchers välde, kanske komma upp lite välbehövlig radikal motkultur. Man får hoppas innan ni glasar in hela Stockholm och tar betalt inträde.
Skämms!!!

6. koffe - 7 december 2009

Det är med såna här beslut som ni tar död på stan. Riv Stadshuset istället.

7. Ewa-Maria - 7 december 2009

Det är ju faktiskt lite humor att Madeleines blogginlägg är postat under rubriken Fler och bättre idrottsanläggningar.
Not. Inte i Aspudden i vart fall. Färre idrottsanläggningar är väl ett tydligt facit efter den här dagen, eller hur tänker du, Madeleine?

8. BadAnka - 7 december 2009

En sorgens dag. Varför kan inte allt engagemang som visats i denna fråga ges ett ärligt bemötande, en chans till dialog?

Ert mantra att dialog förekommit under två års tid är inte med sanningen överensstämmande.
Kulturhistoriskt, kulturellt och socialt ett väldigt dåligt beslut. Mitt hjärta gråter.

9. Christian - 7 december 2009

Det goda kan ju vara en spirande badhusrörelse i Aspudden som går vidare med sina frågor – och att badkrukorna i stadshuset med Madeleine i spetsen får rött kort i nästa val.

10. Sam - 7 december 2009

Fullständigt överkörande av den enorma opinion som finns för badets bevarande. Hur kan du som politiker och folkets representant genomföra detta övergrepp mot den stora skara människor som vill bevara det k-märkta badet. Min röst kommer du eller dina likar aldrig att få.

11. Malin - 7 december 2009

Detta är en sorgens dag. För Aspudden, för badhuset och för demokratin. Det möte du säger dig ha haft med nya föreningen är i själva verket den intervju som svt iscensatte med dig och representanter för nya föreningen i förmiddags. Alltså EFTER att rivningen inletts. Mina misstankar är att ni vill sälja marken till ett byggföretag, det här med förskola tror jag inte på.
Hur som helst, VARFÖR kunde du inte lyssna på medborgarna och hitta en lösning för badets bevarande. Skamligt.

12. Nina - 7 december 2009

En fågel kvittrade i mitt öra att de två representanterna för badhusföreningen råkade få träffa dig för att ABC:s reportrar tyckte det vore intressant att ta med sig dem till ditt kontor när de ändå skulle dit och intervjua dig om rivningen.
Om det var så det gick till är det märkligt att du snackar om ”ditt mål med mötet”. Precis som om du VILLE träffa dem, och hade bjudit in dem själv.
Men, visst, små fåglar kan ju ha fel.

Malin - 8 december 2009

Känner en av representanterna och mötet kom till stånd just på det sätt du beskriver. Madeleine själv har aldrig bjudit in till ett möte med nya föreningen och rivningen inleddes redan INNAN abc-reportern ordnade mötet.

13. Magnus - 7 december 2009

Madeleine,

jag undrar hur du kommer att förklara dig senare-när det kommer fram att ni hela tiden planerat att bygga ett sexvåningshus på platsen, med förskola i bottenplan. Det är ju därför som ”grunden” under badet, nere i T-banan förstärkts.

Jag respekterar din rätt att tycka annorlunda än vi badvänner.
Men att du aldrig ens ville komma förbi och besöka badet är en skam.

14. Samir Belarbi - 7 december 2009

Ni kunde ha gett den ekonomiska föreningen en chans. Nu hade de en vecka på sig att komma fram med ett förslag. Några månader hade varit mera rättvist!
Du kan försöka två dina händer med alla beslut och protokoll som du redovisar på bloggen. Men folk i aspudden och Hägersten vet ändå vad duär för en.

15. Fredrik - 7 december 2009

Har aldrig sett badet eftersom jag inte bor i Stockholm. Tycker dock att det är uppseendeväckande att göra denna oåterkalleliga rivning nu när opinionen uppenbart är emot. Det finns tusentals parkeringsplatser som kan bebyggas, inte minst med förändrade p-normer vid nybyggnationer.

16. Mats Berglunds blogg: Kulturfientligt, demokratifientligt - 7 december 2009

[…] frågor.» Läs mer: DN, DN, SvD, Stockholms fria, Stefan Nilssons blogg, Madeleine Sjöstedts blogg. Upplagd av mats kl. 19:21 Etiketter: idrott, […]

17. gunilla lind, specialpedagog - 7 december 2009

Madeleine Sjöstedt, du skrev i bekymrade ordalag på DN Debatt den 8 november om barns och ungdomars fysiska inaktivitet och ökande hälsoproblem hos denna grupp. Politikens fokus på tävlingsidrotten är inte i takt med stockholmarnas viljor, skrev du och hänvisade till undersökningar som visar att drygt hälften av stans ungdomar inte vill idrotta i en förening. Själva tävlingsmomentet är det som inte lockar, visar idrottsförvaltningens egna utredningar. Bland gymnasieflickors högst prioriterade motionsaktiviteter nämns just simning, och de efterfrågar anläggningar som inte i första hand är till för tävlingsidrott. Madeleine Sjöstedt, det är just en sådan anläggning du har rivit idag! – dessutom i en stadsdel med en mycket stor andel barn och unga.

18. Lisa - 7 december 2009

Madeleine,
väldigt kortsiktigt tänkt att besluta om rivning!

Badet har en stark lokal opinion för ett bevarande. Många är barnfamiljer. Den ekonomiska föreningen har tagit fram ett trovärdigt förslag. Kan du inte bara lämna allt gammalt groll och se förslaget för vad det är??? En bra och initiativrik affärsidé där Aspudden har möjlighet utvecklas till en stadsdel med stora kvaliteter.

Tänk att du inte ens har bemödat dig att komma till badet för att möta de medborgare som har engagerat sig för badets bevarande och möjliga framtid.

19. Yngve - 7 december 2009

”Mitt mål med mötet var att berätta vilka beslut och överväganden som finns bakom rivningsbeslutet”, skriver Madeleine. Men hennes mål var att inte ha något möte alls med Aspuddens kultur- och badhusförening. De försökte få till stånd ett möte, men då de nekats följde de med ABC:s TV-team som hade bokat ett möte. Att Madeleine låter påskina att hon tagit något initiativ till ett möte är ett exempel på hur hon hela tiden skött denna fråga. Inga möten, ingen diskussion, ingen dialog. Däremot tystnad, då och då avbruten av utspel och lögner.

20. Lisa - 7 december 2009

Madde,
hur är det tänkt att en nya förskola ska få plats på den här lilla lilla tomten? Eller rättare sagt var ska barnen få plats?

Det kan vara bra att komma ihåg att det inte är någon ny förskola som byggs. INGA NYA FÖRSKOLEPLATSER kommer att tillkomma med den utlovade förskolan. Det handlar om en omlokalisering av en befintlig förskola (Stora Aspen).

Hur var det egentligen för ett par år sedan när man skrinlade förslaget om att bygga om Grågåsens lokaler. (större tomt flera nya avdelningar skulle skapas). DÅ FANNS INGA PENGAR FÖR NYBYGGNAD. – HAR NI PENGAR IDAG DÅ??????

Hur lämpligt är det att lokalisera flera förskolor till en och samma plats. Det kallas kanske driftfördelar. ÄR DET VERKLIGEN ETT SÅDANT SAMHÄLLE VI SKA SKAPA IDAG ELLER FÖR FRAMTIDEN???? Förlegade tankar om att separera samhällets alla olika delar.

Jag tycker det är uselt att du inte ens har varit på plats för att besöka badet. När det var igång på rikigt var det en trevlig mötesplats för Aspuddens invånare.

Det är en sorgens dag i Aspudden idag!

21. Valet - 7 december 2009

Madeleine,
Det verkar inte som om du bryr dig men du besökte min skola (KTH) under våren 2006. Jag tyckte då att du hade många bra åsikter och stod för en förändring i samhället som var bra för framtiden.

Du kan inte ana hur många gånger under det senaste halvåret som jag har ångrat att jag röstade på dig (jag tror faktiskt tom att jag kryssade dig).

En sak kan jag bara säga dig:
Du kommer inte få min röst i höst!

22. Aspuddsbo - 7 december 2009

Idag har vi som bor grannar med BADHUSET blivit nedbrottade av polis på vår egen altan för att vi bevittnar spektaklet du iscen satt.
DU säger i TV att du inte kan ge bort det till en förening eller privat person i ett ”sånt
attraktivt läge” fram med din dolda agenda
vi har förstått att en förskola är ett svepskäl denna tomt kommer du att exploatera till nån privat person byggherre.
varför inte ge bort??? ni utförsäljer förskolor till privata förskolechefer och allmännnyttans lägenheter.ni har precis gett bort 120 miljoner till badhusets granne en bostadsrättsförening det är väl så mycket våra lägenheters marknaspris genererar i vinst.rätt ner i fickan på privatpersoner
så vad är några miljoner för ett badhus för allmänheten.SKITSNACK….den nya föreningen hade en affärsplan som du skulle föra en dialog om, för fullsatta läktare 30.11 i stadshuset stod du och ljög,du skulle prata med dem.
Av allt felaktig i denna historia har du piskat upp en stämmning som har gjort Aspudden belägrad av poliser.

23. Peter Frisk - 7 december 2009

Världsstad?

Den stad som var något att ha plockas ned bit för bit för något som inte är ett dugg unikt.

24. Ewa-Maria - 7 december 2009

20 inlägg, inget svar – det är din variant av dialog, Madeleine. Tyvärr präglar den bristen på dialog hela den här processen. Din version om hur du ”träffade” två representanter och har ett ”mål” med mötet stämmer illa med vad som hände runt ABC-intervjun. Tyvärr brister trovärdigheten, mycket fagert politikertal men lite äkta substans.

25. Kristin - 7 december 2009

Tiden för överklagan har ännu inte gått ut. Vad är det här för en polisstat?

26. Krastavac - 7 december 2009

LOCAL DEMOCRACY: FAIL

27. Peter - 7 december 2009

Här har du ytterliggare en tappad röst.
Jag röstade på fp i kommunalvalet både 2002 och 2006. Vete fan vad det blir 2010. Antagligen soffan.

28. nike - 7 december 2009

Madeleine, du hade kunnat bli ihågkommen som dels en modig politiker som såg värdet i och bejakade det unika samt med styrka att ändra ett beslut som fattats på dåliga grunder. Idag har kulturhistoriskt, mästerligt hantverk vandaliserats med ditt goda minne och som salt i såren påstår du att du haft diskussioner och en dialog ang badet. Jag är kränkt!

29. Aspuddsbo - 7 december 2009

TACK FÖR KAFFET!!!!!!!!!!!!!!!
Vi ses i valrörelsen den är satt igång nu.

30. Tove - 8 december 2009

Så illa skött!
Ett kultur- och idrottsborgarråd som värjer sig bakom en blogg. Inte bara de som verkat för Aspuddsbadets existens har fått känna på denna ängslighet som inte hör hemma i det politiska livet i en demokrati! Kulturförvaltningen fick känna på en nyuppfunnen politisk ledarstil när de fick beskedet att hela stadsbiblioteksprocessen är stoppad, via en notis i en blogg. Bara så där!

Och hur gick det med det samarbete som kommun och landsting ska ha? Det är ett stort jaså från de politiska sekreterarna och ledamöterna i idrottsnämnden, när de får höra att det råder brist på denna typ av bassängbad. Ska inte staden känna till att sjukgymnaster beklagat stort att de inte längre kan hänvisa t ex reumatiker till detta bad! EFTER den akuta fasen då man ska ta EGET ansvar för sin kropp.

Och vad blev det av insikten att Aspudden expanderar stort och att det blir ett tomrum på en annars jämn fördelning av bad på kartan.

Vad blev det av Alliansens egen folkhälsopolitik där man kan läsa i proppen att just exakt lokala aktiviteter som är bygger på föreningsverksamhet har ett jättevärde folkhälsomässigt. Siffror på det!

Och sen alla barn på förskolan Grågåsen som ska fortsätta trängas i för jävliga lokaler. Byggda på 70-talet för småbarnsgrupper på 10 och storbarnsgrupper på 15. I Liljeholmen där man skitit blankt i målen om 14/18 från förra mandatperioden samt Socialstyrelse och Skolverks rekommendationer. 15/22 har det varit! Bullerutdömda, dragiga, för små. Men en enorm tomt tvåhundra meter från Badhusets snålt tilltagna. Och tre vändor av planer på ombyggnad och utbyggnad som plötsligt läggs på is. Nu ska de se att de återigen är negligerade. Flera fall av utbränd personal.

Till råga på allt kan man läsa en underbar broschyr från Idrottsförvaltningen som efterlyser att föreningar driver idrottsanläggningar. För det förbilligar ju. Man lovar tillmötesgående och hjälp! Vilken ironi.

Erfarenheterna hur man skött detta fall har fått mig att se mörkt på politiken och när jag hör av min gamla gymnasiekompis Mats Hasselgren, socialliberalt oppositionsråd i Täby att många i alliansen vill köra kommuner som företag mer än som demokratiinstrument så inser jag att Madeleine Sjöstedt av allt att döma kan räknas till den bisarra skaran.

31. En mörk dag för svensk demokrati. « - 8 december 2009
32. Fredrik - 8 december 2009

Dagens uppvisning var ett praktexempel på hur politiker och tjänsemän helt tappat kontakten med verkligheten. En STOR polisinsats spärrade hela dagen av ett stort område kring badet. Det handlade om fler än tio polisbilar och piketbussar. Jag frågade en polis varför de spärrat av ett så stort område. Hon svarade att det fanns en hotbild där de menade att människor skulle försöka bryta sig in i badhuset. Jag tittade runt omkring mig och funderade på vilka av småbarnsföräldrarna eller pensionärerna de trodde skulle göra något sånt. Hela Rädda Aspuddsbadskampanjen har ju varit totalt harmlös på det sättet, våld eller liknande metoder har ju inte funnits på kartan.

Det som kallades en ockupation i media var bara en förlängning och upptrappning av den tvist som pågått. Badvännerna har hela året haft daglig tillsyn av badet sedan kontraktet gått ut eftersom de har misstrott förvaltningens vilja och kompetens att sköta det i väntan på en ny förhandling och i väntan på att beslut och överklaganden om rivningsplaner haft sin normala gång. Under ”ockupationen” köptes el med en separat mätare av en granne efter att staden stängt av elen. Badvännerna genomförde omfattande brandskyddsåtgäder i huset, och en inspektör godkände att 150 personer fick vistas där. Badet utrymdes på ett relativt odramatiskt sätt 25 november av polis. Som en anledning att utrymningen skulle påskyndas uppgav förvaltningschefen bristande brandskydd.Efter detta har badvännerna fortsatt att visa sitt stöd för badet genom att visa upp sig utanför det höga staket som uppförts som skydd runt badet. Någon ”återockupation” har aldrig varit på fråga. Däremot har badvännerna försökt övertala förvaltningen att dränera rören i huset för att undvika frost- och vattenskador, i väntan på att överklagan av rivningslov med mera behandlats.

Från utrymningen av badet och fram till idag då rivningsfirmor kom dit och började förstöra inredningen har ett vaktbolag bevakat badet dygnet runt. Enligt uppgift från väktarna, som vi pratat med dagligen, kostar de cirka 25000 kr om dagen. Detta är ännu en helt onödig utgift för skattebetalarna, den hotbild som målas upp finns inte och har aldrig funnits, detta handlar om vanliga människor som vill protestera mot beslut och i övrigt göra rätt för sig.

Idag har det också kommit uppgifter om att Madeleine Sjöstedt tror att hon personligen är hotad av ”aktivisterna”. Det är ofattbart att ett medborgarengagemang kan missuppfattats så totalt. Är det de gråtande gamla tanterna som ska lägga krokben för henne med sina käppar? Detta är ett tråkigt tecken på att vissa politiker helt tappat kontakten med verkligheten.

Fredrik - 8 december 2009

En person räknade antalet polisbilar igår och vi kunde häpet konstatera att det som mest var 25 polisbilar på platsen varav flera piketbussar.

33. Fredrik - 8 december 2009

Rivningen påbörjades innan tiden för överklagandet av rivningslovet gått ut. Det måste betecknas som omoraliskt av en kommun, som enligt kommunallagen ska skydda kommunmedlemmarnas intressen att handla på det här sättet. Dessutom ligger flera överklaganden inne i rättsapparaten. När detta skrivs finns minst ett överklagande till länsstyrelsen och ett som överklagats till kammarrätten. Den överklagande badhusföreningen, som drivit badet sedan 1986, anses i lagens mening inte vara sakägare i frågan då kommunen sagt upp dem som hyresgäster.

Idet här fallet kan man också se brister i plan och bygglagens tolkning när det gäller rätten att vara sakägare. Kommunen har dribblat bort alla möjligheter för någon att överklaga rivningslovet, då de själva är både fastighetsägare, lovprövare och egentligen även ska bevaka de antikvariska värdena

I överklagan till kammarrätten understryks dessa brister:

Av förarbetena till 8 kap. 16 § PBL (prop. 1985/86:1 s. 288-289) framgår att syftet med rivningsreglerna är att de skall kunna fungera som ett komplement till byggnadsminnesförklaring enligt byggnadsminneslagen och ge kommunerna
vidgade möjligheter att bevara bebyggelse. En förutsättning för den genom PBL införda permanenta regleringen i motsats till den tidigare byggnadslagstiftningens tidsbegränsade rivningsförbud (35 § byggnadslagen, 1947:385) var att fastighetsägaren i vissa fall skulle få rätt till ersättning för den skada han orsakades genom ett rivningsförbud. Sådan ersättning skall enligt 14 kap. 8 § PBL utges av kommunen.
Bestämmelserna i 8 kap. 16 § 3. PBL får mot denna bakgrund ses som en möjlighet att låta de allmänna intressena av att bevara kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse väga tyngre än fastighetsägarens intresse av att använda fastigheten på det från hans synpunkt mest rationella sättet. Det är i vanliga fall kommunen som vid lovgivning bevakar de allmänna intressena. Eftersom det i detta fall är kommunen som både är fastighetsägare och lovprövare kan de knappast bevaka de allmänna intressena. Vi vill därför även i rättsäkerhetens namn hävda rätten att överklaga som bevakare av de allmänna intressena.”

34. Fredrik - 8 december 2009

PBL 8 kap 16§.

”Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.”

Tjänstemännen på Stockholm stads kulturmiljöenhet (Stockholms Stadsmuseum) avstyrkte en rivning med hänsyn till det kulturhistoriska värdet. En majoritet i byggnadsnämnden valde att inte ta hänsyn till detta.

Stockholms stad har uttalat att det nya ändrade användningsområdet för badhusfastigheten ska bli förskoleverksamhet. Sådan verksamhet skulle utan större svårigheter kunna inhysas även i nuvarande byggnad. Rivningslov kan då vägras för att skydda byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden även om ett ändrat användningsändamål medges i detaljplanen.

Stockholms stad har tidigare i handläggningen av avvecklingen av Aspuddsbadet grovt åsidosatt viktiga förfaranderegler. Idrottsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 september 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att riva Aspuddsbadet. Detta beslut var direkt föregående och föranledde rivningslovsansökan. Beslutet är överklagat till länsrätten i Stockholm. Protokollet för mötet justerades den 28 september och anslogs den 5 oktober (se bil. 1 – anslagsbevis för idrottsnämndens protokoll av den 15 september 2009). Kommunallagen kräver mycket tydligt att nämndprotokoll ska anslås inom två dagar från det att de justerats.

Fredrik - 8 december 2009

Eftersom detta inlägg saxats ur den överklagan som nu ligger hos kammarrätten så hänvisas till en bilaga som inte finns här på bloggen. Om någon är intresserad av att se den finns den att hämta på stadsbyggnadskontoret.

35. Olof - 8 december 2009

Så otroligt dåligt, att riva ett fungerande och vackert bad, bara för att bygga upp ett dagis, som likt alla nybyggda dagis ser så ofantligt tråkiga ut.

36. Alfred - 8 december 2009

Ge tusan i att riva badet!

37. Johannes Lundin - 8 december 2009

Som liberal tycker jag detta beslut är fruktansvärt. Här finns en hel stadsdel som engagerar sig i en fråga som berör närmiljön och ni sviker i en fråga som borde ligga varje liberal närmast hjärtat – rätten att forma sin egen boende miljö.
Det är mer än trist – lite av skatteintäkterna för kronprinsessans bröllop hade väl kunnat hamna här? Vad kostade egentligen att ta fram logotypen ”LOVE stockholm 2010”?

Johannes

38. Kalle Forslin - 8 december 2009

Hej Madeleine!

Jag vill först och främst tacka för att du har detta lättillgängliga forum där vi vanliga personer iaf kan framför sin åsikt.

Annars finner jag inga ord(men uppenbarligen känslor så jag skrev vidare).
Hänvisar till Martin Seligmans begrepp ”inlärd hjälplöshet”, man bara förblir apatisk och rider ut smärtan.

Låt iallafall fall den tragedi för något gott med sig. Dagisplatser tror det blivit iaf, om än under andra omständigheter likaså med bostäder.
Istället lär och ta till er av folkets kärlek och skapa forum och möjligheter för att bygga broar mellan människor(t.ex. människor och makthavare).

En sista vädjan!
Köp en present eller blomma till dina demokratins oavlönade riddare som slitit och slitit för sin sak.

Ha de bra medmänniskor

39. Fredrik - 8 december 2009

Stockholm Stad som är fastighetsägare har inte motiverat varför byggnaden ska rivas. Det enda som kommit fram är att det ska utredas om det kan anläggas en förskola på tomten. Innan detta är vidare utrett och det finns ett beslut om vad fastigheten ska användas till finns det ingen rimlig anledning att riva den befintliga byggnaden. Det är i allmänhetens intresse att det värde som finns i fastigheten bevaras när det saknas beslut om en ny byggnad på tomten.

Enligt kommunallagen, (1991:900) 2 kap. 3§, får inte kommun eller landsting ”fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.”

Byggnaden har ett ekonomiskt och ett kulturhistoriskt värde som går förlorat vid en rivning. Att genomföra en rivning utan att ha utrett vad tomten ska användas till eller om den befintliga byggnaden kan anpassas till en framtida verksamhet är uppenbart resursslöseri och därmed till nackdel för kommunmedlemmarna.

Rivningslov skall därför ej beviljas innan det finns beslut om vad fastigheten ska nyttjas till. Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och med hänsyn till översiktsplanen bör det vara kommunens skyldighet att utreda om byggnaden går att bevara och varsamt modifiera för att passa det ändamål som kommunen beslutar att fastigheten ska ha. Ärendet bör därför återremitteras för att undersöka om byggnaden kan användas i den nya verksamheten.

40. F.d. simskoleelev - 8 december 2009

Du och partikollegorna kanske tror att detta kommer blåsa över när badet väl är jämnat med marken? Jag kan redan nu berätta för dig att det kommer det inte att göra.

Det är för många människor som har investerat tid och engagemang i detta, inte bara nu uder de senaste månaderna, utan under de 20 år då staden fullständigt ignorerade sina kontraktsenliga skyldigheter gentemot den dåvarande badhusföreningen.

De människorna kommer varken att glömma eller att förlåta. detta kommer att spöka genom hela valrörelsen.

Grattis till att ni just skänkte hela Hägersten till oppositionen.

41. Yngve - 8 december 2009

Idag, i ABC-nyheterna fick vi äntligen höra Madeleine Sjöstedt säga sanningen: Aspuddsbadet ligger på en alldeles för attraktiv tomt för att överlåtas åt några idealister. Tack för det. Men det hade vi redan listat ut. Vad vi alla undrar är vem som ska få tomten. Jag tror att det kommer att bli så här: Först dagisbaracker i två år medan detaljplanen ändras, sen går tomten till den byggherre som blivit lovad den.

42. Fredrik - 8 december 2009

Om man tittar på den tomt som Aspuddsbadet idag står på så används cirka halva den tomten i dagsläget av den lilla föräldrakooperativa förskolan Flygande Mattan. Enligt socialstyrelsen gamla rekommendationer är denna markbit lagom stor eller något för liten för de 19 barnen som går där.

Enligt stadsdelsnämndens ordförande Abit Dundar och representanter från idrottsförvaltningen ska SISAB nu utreda om det går att anlägga en förskola med 40 barn på tomten. Samtidigt säger Abit till förskolan Flygande Mattan att de inte ska vara oroliga, det är ingen som vill köra bort dem från gården. Det betyder alltså att 60 barn plus en ny dagisbyggnad som troligen skulle ta upp minst en fjärdedel av marken ska trängas på denna tomt! Det är helt orimligt och detta måste även utredarna komma fram till om de har något förnuft. Men då är väl redan den tydligen mycket brådskande rivningen av badhuset redan gjord. Den alldeles intilliggande förskolan Korpen har 40 barn på en dubbelt så stor tomt. Det finns dessutom en annan förskola ett kvarter bort som vill renovera och bygga ut, men där har politikerna av någon oförklarlig anledning skrotat de planerna, det var bland det första alliansen gjorde efter att de tagit makten.

Det är skrämmande hur mycket prestige det kan finnas i den här hanteringen. Många av de som engagerat sig är ganska ointresserde av politik, vi bryr oss bara om att staden och stadsdelen ska utvecklas på ett positivt sätt både när det gäller bevarande av natur- och kulturvärden och när det gäller den nybyggnation och förtätning som måste till för att möta kravet på fler bostäder. Men i planeringen av bostadsbyggande måste även samhällsservicen planeras in. Detta har missats vid nybyggena i Aspudden med närområden.

43. Helena Sjönvall - 8 december 2009

Snälla Madeleine,

stoppa för guds skull rivningen av Aspuddsbadet. Jag förstår om du kanske känner dig pressad och stolt, men att visa att man kan ändra på ett galet och felaktigt beslut är verkligen starkt. Detta bad betyder så mycket förså många människor. Snälla, visa att du har ett hjärta och kan känna empati för dina medmänniskor genom att stoppa rivningen. Jag vet att du någonstans därinne har ett hjärta som bara längtar efter att visa värme.

44. Fredrik - 8 december 2009

Det kanske redan har framgått, men jag tycker att hanteringen av det här ärendet är botten. Tjänstemännen på idrottsförvaltningen har kunnat styra den frågan precis dit de vill, och av någon anledning gillar de verkligen inte detta lilla bad, som de fram till för ett par år sedan inte visste var det låg.

Jag försöker tänka mig in i idrottsförvaltningens sits, alltså att äga en fastighet som jag inte vill ha och inte vill lägga pengar på att rusta upp. Det skulle exempelvis kunna vara om jag ärvde ett litet lantligt beläget torp i värmland.

Idrottsförvaltningens högsta prioritet är i en sådan situation att så fort som möjligt riva huset och sen göra sig av med tomten till en annan förvaltning inom kommunen. Personligen skulle jag försöka göra mig av med både tomt och torp istället, då slipper jag kostnaden för rivning och det blir upp till den nya spekulanten att göra vad de vill med huset. I mitt fantasiscenario kanske en tysk älgskådare tar hand om torpet och i fallet Aspuddsbadet en annan förvaltning eller en annan hyresgäst eller köpare. Men detta för mig ganska enkla tankesätt tycks vara en ouppnådd utopi för stadens förvaltningar.

45. Erik - 8 december 2009

”Från huvudstad till världsstad”. Priset? Stockholmarna.

46. elva - 8 december 2009

Vi förstår ju att starka påtryckningar på Aspuddensbadet är både för och och emot och att Madeleine Sjöstedt i egen personifierad egenskap kanske ej tagit det slutgiltiga beslutet av en rivning. Mycket står på spel i maktens korridorer.

Men att frågan helt klart är übermakt och odemokratiskt rättsligt behandlad..med alldeles för många demokratiska och politiska frågetecken framstår mycket mycket tydligt..och som kultur- och idrottsborgarråd måste ju Madeleine axla ansvaret ytterst i denna mycket, i dagsläget tillsynes korrupta fråga/ process i hanteringen av ärendet Aspuddsbadets bevarande eller icke..

Madeleine Sjöstedt har helt klart spelat ut sin roll som förtroendevald politiker för Stockholmarna inför höstens val.

47. Roger - 8 december 2009

citat ”Jag tvingas konstatera att vi efter många år av diskussioner har kommit till ett skede där beslutet måste verkställas.”

För står inte varför du ”tvingas konstatera” respektive ”beslutet måste verkställas”

Det tyder på att du helt enkelt inte bryr dig om andras åsikter.

Det borde ha stått: ”Jag konstaterar att efter många år av monolog så gör vi som vi vill”

48. Ägna någon del av dagen till att protestera mot rivningen! : Alarm Stockholm - 8 december 2009
49. Nils - 8 december 2009

”Idag har idrottsförvaltningen inlett arbetet med att riva badet i Aspudden.”

Synd att ingen från idrottsförvaltningen hade modet att vara där.
Och dialog? Det har ju från din sida varit ganska så tyst – du har ju inte ens vågat visa ditt ansikte i Aspudden på senare tid.

En beklämmande politisk feghet.

Har du frågat dina väljare vad de står i frågan?

50. johanna - 8 december 2009

STOPPA OMEDELBART RIVNINGEN AV ASPUDDSBADET!

Du vet själv att frågan inte behandlats korrekt. Hur kan du säga att en dialog förts i två och ett halvt års tid. Var då?

Du har aldrig varit på badet, du har fått många inbjudningar men aldrig kommit.
Tre inlägga Angående Aspuddsbadet kallar du att ha diskuterat frågan mycket och länge. Av de över 500 kommentarer angående frågan har du svarat på tre. Många av våra kommentarer har dessutom plockats bort.

Politiker som du är ett hot för demokratin. Släpp din stolthet och arrogans, stoppa rivningen och se till att den juridiska processen får fortgå!

51. Anette Karlson - 8 december 2009

Jag var åhörare vid måndagens (30 nov) kommunfullmäktigemöte. Du fick bl a frågan ”Kommer Du att titta på förslagen från badhusföreningen”. Vid två tillfällen svarade du klart ”Ja, kommer det in ett förslag ska jag naturligtvis titta på det, men det måste gå fort”. Du sa detta vid två tillfällen. I övrigt svarade du inte rakt på en enda fråga. Varför meddelade du inte senare att du inte ämnade göra det du lovat? Det hade jag uppfattat som rakryggat även om jag inte delar din åsikt. Men det här, riva allt i alla fall! Det här är större än ett badhus för mig. Det handlar om att jag som medborgare inte kan göra min stämma hörd i något som är viktigt för mig och hur jag vill leva i min hembygd. Jag är inte insatt i politik, det har inte intresserat mig. Nu är saken en annan. Jag kommer att verka för att politiker som du, inte får ha makten.

52. Theresa von Hofsten - 8 december 2009

Kära Madeleine!
Det är otroligt sorgligt att ni inte förstår hur viktigt badet är för oss invånare i Aspudden. Alla stadsdelar behöver anläggningar för kulturverksamhet och/eller rekreation. Det har vi här i Aspudden, och vårt badhus har engagerat gammal som ung. Det är ytterst oroväckande att en person i din maktposition inte inser vidden av gårdagens ingrepp. Det kommer att bli aningens lite tråkigare att bo i Aspudden framöver, då det
inte finns en naturlig plats att mötas och umgås. Synd och skam då badet är en kulturmärkt och utmärkt fungerande byggnad!

53. Jonas Östblom - 8 december 2009

Det är inte förvånande att Aspuddsbadet rivs. Det som är förvånande är att du inte ser att den starka reaktion som allmänheten nu visar upp är ett tecken på att en ny tid är på väg. Ingen har väl frågat medborgarna vad dem tycker om att sälja ut allt som har lönsamhet och ägts av medborgarna.

Det finns 17 miljarder i stadens kassa är dem avsatta för att vi ännu en gång ska se hur det borgerliga styret gör en Tibble gymnasium. Ett annat exempel är S:t Görans sjukhus där köparna fick en vinstgaranti.

Jag reagerar starkt mot detta eftersom jag anser att det inte går i linje med någon form av finansiell realism.

Det är detta som är så sorgligt med genomtvingandet av rivningen. Det totala förakt för allt som inte uppnår den finansiella realism som tydligen är så viktig i detta fall men inte har någon betydelse alls i andra fall.

Troligen är sådana här handlingar ett bra sätt för den borgerliga majoriteten att slippa styra i stadshuset.

54. Olle - 8 december 2009

Varför kör ni över oss hela tiden.
Man blir så ledsen på er som ni behandlar oss. På 60-70 talet förstördes massor av kulturhistoriska värden, när man rev hus efter hus i innerstan. Och ni politiker som man trodde hade lärt er av dessa misstag. Men nu gör ni om samma sak igen.Men detta kommer att kommas ihåg, när det blir dax för val nästa år.

55. Ewa-Maria - 8 december 2009

Hela Aspudden var fullt av polispiketer i går kväll. Helt sjukt. I dag på morgonen var fortfarande polisstyrkan massiv.Inte riktigt i proportion till dem som protesterar, om man underdriver en smula.
Det känns som ett folk som protesterar mot en kejsare/drottning långt borta och som slås ned av maktens utsända. Makten själv är långt borta i sitt torn och vägrar möta sitt folk.
Så har det varit förr, förbluffande lite har ändrat sig.

56. Andreas Palmborg - 8 december 2009

Jättetråkigt att badet börjat rivas!

Tråkigt att ni också anlitat en rivningsfirma som försöker köra över folk med grävskopan och hytter med näven och är aggresiva mot folk – jobbar de för er???

Allra tråkigast är du Madeleine inte heller besökt badet eller de människor som slutit upp kring det de senaste månaderna.

Hälsningar,
Andreas Palmborg – boende i Aspudden

57. Nicole - 8 december 2009

The uggliest face of politics – how can a building that is heritage marked be pulled down?

Stockholm’s suburbs are already boring places without character – apartment building after apartment building and little in between. Everyone runs home from work and hides away in their own little space and yet you choose to take down a place that at least brings people out of their homes to be together. Perhaps you just don’t see the lack of character in these areas in the first place??

We need more places of social interaction – not fewer. Swedes are introvert enough – don’t encourage this behaviour!

And what is the point of heritage classification if it can be pulled down anyway.

Your arrogance is evident. Ughhh! You hardly seem interested in a solution – just getting your way.

58. solbritt - 8 december 2009

Sorgligt att inte en så stark opinion blir vägledande för beslut. Bara politikerföraktet och besvikelse växer

59. emma - 8 december 2009

När som helst kommer den nuvarande febriga förtätningshysterin börja sacka av. Och kanske när man då ser att den myllrande ”stadsmässighet” som man använder som idealbild och bortförklaring för att bygga höga hus för välbeställda över hela staden kanske inte kommer automatiskt av täthet, utan beror på MÄNNISKOR. Då kommer den här principfastheten du håller dig till för att riva badet kännas lite ihålig och tom?

60. Madeleine - 8 december 2009

Hej Madeleine.
Jag vet inte om du läser kommentarerna på dina blogginlägg. Men jag skulle vilja yttra mig om just Aspuddsbadet som har legat och puttrat som en en infekterad soppa. Jag är uppriktigt ledsen för att Aspuddsbadet ska försvinna!

Jag trodde att det var olagligt att riva ett K-märkt hus men tydligen inte. Det är skamligt. Det är ledsamt. Det är sorgligt.
Ni kommer att ångra er till slut. när ni förstår att ni förstört ett sånt anrikt badhus som Aspuddsbadet.

Ni kommer att ångra er. Det är jag helt säker på. Just nu vet jag inte hur ni ska förstå att man kan inte riva ett bad när en överklagan på rivning inte är behandlad.
Ska vi få in lite kändisar som protesterar, eller ska vi komma med ännu högre makter så ni ska förstå vad ni har gjort?

Ni verkar ju inte förstå vad ni gör.

En ledsen Madeleine Petersson

61. Demokratisk diktatur - 8 december 2009

Det är upprörande att Madeleine INTE fört en dialog med föreningen enligt de demokratiska principer som man kan ställa på en anständig demokratisk process. Inställningen som Madeleine fört i hanteringen av badet strider mot demokratiska principer och visar upp när demokrati utövas på SÄMST tänkbara sätt.
Handläggningen bör mer betecknas: DEMOKRATISK DIKTATUR.

62. Birgitta Adolfsson - 8 december 2009

Beslut som detta som handlar om boende och närmiljö som engagera medborgarna får aldrig vara skrivna i sten. Det måste finnas utrymme för möten och omförhandling… Dessutom kvarstår att frågan ej är prövad rättsligt vilket i princip borde kunna innebära att staden efter rivning tvingas åter-uppföra denna kulturbyggnad i ursprugligt skick… Madeleine tag ditt ansvar på allvar, möt upp!

63. Martina - 8 december 2009

Besvikelse och ilska.

64. Tia - 8 december 2009

Jag blir så ledsen när du, Madeleine, kör över det engagemang som folk visar i Aspudden. Du borde ta vara på engagemanget i stället. Det är folkligt engagemang som skiljer ett dött och kallt samhälle från ett samhälle där folk bryr sig och känner sig trygga. Ditt agerande är en utomordentlig grund för ett växande politikerförakt.

65. Oskar - 8 december 2009

Vad spelar en kommentar på din blogg för roll, eftersom du uppenbarligen inte är speciellt intresserad av vad medborgarna (dina väljare) tycker men jag måste bara skriva hur fantastiskt tråkigt jag tycker rivningen är. Det är inte bara tråkigt att badet rivs, men att det uppenbarligen inte finns intresse att lyssna på människor som arbetar för att hålla sin närmiljö och sitt område levande och skapa något vackert där de bor. Jag tycker politikerförakt brukar vara rätt tröttsamt. Inte denna gången.

66. Emma Alm - 8 december 2009

Hej Madeleine!

Känns dystert idag när jag hör att grävskoporna väntar utanför det gamla badhuset.
Det är verkligt dystert att detta sker utan att en verklig dialog har föregått. Du berömmer dig visserligen att ha en blogg, men jag kan inte se någon dialog!
Du har istället valt den klassiska maktmedoden att vägra svara, vägra samtal.

Hur vältaliga människor än har bemödat sig om att vara. Hur många argument som än har framlagts vet jag inte om du verkligen läst dem? Har du bemödat dig om att bemöta deras argument? Jag har iallafall inte sett att du gjort det.
Det förslag som badhusföreningen lagt fram tror jag inte heller du bemötat dig att ta ställning till. Har du ens läst det?

För ett tag sen presenterades en undersökning av hur politiker fattar sina beslut. Det visade sig att de i första hand utgick från sina egna åsikter, i andra hand från partiets! Har för mig att folkets åsikter kom först på femte plats! Hoppas att denna prioriteringsordning inte är din och din bevekelsegrund har någon folklig förankring och att inte bara handlar om prestige för din del.

Emma

67. sandra - 8 december 2009

inglasade gallerior och dyra bostadsplaner gör ingen världsstad.
en världsstad är glada medborgare, det är en stad med stor estetisk närvaro.
hade de ansvariga politikerna varit människor och besökt en ”världsstad” som människor hade dom förstått detta.


att det skall byggas en förskola på tomten är mer än skrattretande, jag vågar säga att alla som jobbar eller någonsin jobbat med barn skulle hålla med i detta.

försöker du kompensera barnen för att du tar bort deras badhus? det kommer inte att lyckas..

68. Benjamin Hedlund - 8 december 2009

Förstår inte att man får verkställa ett beslut innan det behandlats klart juridiskt. Endast på så sätt handlar de som inte respekterar rättvisan. Pinsamt!

69. Fredrik - 8 december 2009

Snart måste du Madeleine ha nått en punkt där du borde förstå att man inte kan manipulera sanningen i bloggen eller från talarstolen. Folk är i allmänhet inte så godtrogna. Om vi tar ditt inlägg här exempelvis så skriver du:
”Jag har också träffat två representanter för den nybildade ekonomiska föreningen Aspuddens kultur- och badhusförening som har lämnat in en ansökan om att få ta över badet. Mitt mål med mötet var att berätta vilka beslut och överväganden som finns bakom rivningsbeslutet.”

Efter att ha varit i kontakt med den nystartade föreningen har jag fått reda på hur detta gått till.Två förtvivlade styrelsemedlemmar ur den nya föreningen försökte förgäves få besked om vad som var på gång och sökte förgäves kontakt med ansvariga politiker och förvaltning. Uppgivna stod de i Stadshusets Foajé med det vanliga beskedet att det är helt omöjligt att få träffa någon politiker. Då kommer en TV-reporter och drar med dem in på ett möte som reportern bokat med Madeleine S. Styrelsemedlemmarna hade inte bjudits in till detta möte och hade inte fått ta del av förvaltningens granskning av affärsplanen.

Min fråga är här om du står fast vid att ditt syfte med mötet var det du skriver i blogginlägget? Hur kan du slingra dig ur detta?

70. Mats Lundell - 8 december 2009

”Det är ynkligt att riva ett så litet bad, aldrig får man ha något roligt” sagt av en 90årig aspuddsbo.

71. Peter - 8 december 2009

Jag har ett förslag för staden att få in pengar.
Sälj stadshustomten och låt stadshustomtarna flytta verksamheten till det tomma förvaltningshuset i Rinkeby.

Stadshuset måste ju vara bland de mest värdefulla fastigheterna i hela staden.
Att ha allmännyttig verksamhet på den platsen är ju ren stöld från skattebetalarna.

72. milla - 8 december 2009

Det finns ju pengar. Till stora evanemang på Globen, eller Stockholm Volvo race som var förra året, -evanemang som gick back flera miljoner, vad jag förstår.

Varför inte satsa pengar på småskalighet? Apsuddsbadet är ett mindre bad, och det behövs! Jag tycker att det skulle finnas fler mindre badhus i Stockholm! Jag tror även att småskalighet, är bra ur miljö/klimatsynpunkt.

73. Jan Volny - 8 december 2009

Hej!
Jag är fortfarande intresserad av att köpa tomten som du ju själv tidigare sagt varit ute till försäljning. Fast värdet sjunker nu eftersom ni slagit sönder huset. Det verkar oekonomiskt att slå sönder ett helt fint hus och dessutom ha ett 25-tal poliser där att bevaka dygnet runt tycker jag. Eller är det kanske det som är arbetslinjen?

Du säger också att du förhandlat i två och ett halvt år med badhusföreningen. När var de två och ett halvt åren? Ingen verkar veta när det skulle ha varit. Du menar kanske i framtiden?

I nästa val ska jag rösta på ett parti jag förstår mig på. Folkpartiets tolkning av liberalism är för komplicerad för mig.

En sista fråga: När du förvandlat vår huvudstad till världsstad, vilka får vara med i den? Får jag vara med?

74. Julia - 8 december 2009

Det är verkligen djupt sorgligt att en kulturhistorisk mötesplats försvinner i Aspudden. Är övertygad om att politikerna som valt rivning kommer att ångra sig. Här finns något värt att bevara, som inte går att få tillbaka. Liksom de röda stugorna på Södermalm är under stadens beskydd borde Aspuddsbadet vara det. Men det är faktiskt ännu viktigare med Aspuddsbadet som är en plats som alla medborgare har tillträde till, till skillnad från de k-märkta kåkarna på Söder där bara de boende får ta del av den invändig miljön. Det behövs fler icke-kommersiella mötesplatser, inte fler köpcenter!

75. badbalja - 8 december 2009

Min bedömning är att du/ni inte verkar ha gett vare sig badet eller föreningen en ärlig chans, och att det mer handlar om vilja än om resurer.

Särskilt är min bedömning att det handlar mer om din (politiska) vilja än om befolkningens i det här fallet.

Jag undrar hur demokratiskt du tycker att det är att ignorera den starka folkviljan kring badhuset?

Till andra mer politiskt prestigefyllda projekt finns ju i allmänhet gott om resurser.

vänliga hälsningar, Badbalja

Ps, det heter ju att vi har demokrati i Sverige och i Stockholm. En anekdot är att en gång i tiden betydde ordet demo-krati faktiskt folk-styre inte folk-valda-politiker-styr-efter-valet-hur-de-själva-vill. Något jag själv skulle försökt påminna mig om ofta om jag hade varit en folkvald politiker i något som kallar sig demokrati.

76. F.d. folkpartist nu miljöpartist - 8 december 2009

Du har förövrigt en felaktig länk till beslutet, kanske borde kolla det innan du länkar.

77. johanna - 8 december 2009

Tragiskt Madeleine!!!!
Det är ett skämmt att du aldrig ens besökt Badet!
Det finns andra platser i Hägersten man kan ha dagis på!!!! Det är ju just barnen som älskar badet!!!

78. Oskar - 8 december 2009

Detta verkar vara ett mycket dåligt beslut med fel prioriteringar.

Som utomstående blir jag beklämd när jag hör hur maktfullkomlig hanteringen varit. Och att manipulationen fortsätter i media är väl en naturlig följd av detta. Skamligt.

79. Kristina Berggren - 8 december 2009

Tråkigt att det inte kommer fram mer i debatten att föreningen faktiskt har hyrt badet för noll (0) kronor i 22 år och att föreningen skulle sköta underhållet. Om föreningen skött underhållet kanske rivningen inte varit aktuell. Men de trodde kanske att staden skulle bekosta det så de slapp? Ett eftersatt badhus kan inte få stå kvar.
Bra jobbat Madeleine att du tar ett korrekt beslut!

Erkan - 8 december 2009

Håller med Kristina, riv Farstabadet och alla andra badanläggningar som planeras att renoveras under 2010. Det är ju skamligt att kommunala badanläggningar ska behöva renoveras, det är ju bara att riva rasket.

Kent - 9 december 2009

Hej ”Kristina”

”Tråkigt att det inte kommer fram mer i debatten att föreningen faktiskt har hyrt badet för noll (0) kronor i 22 år och att föreningen skulle sköta underhållet. Om föreningen skött underhållet kanske rivningen inte varit aktuell. Men de trodde kanske att staden skulle bekosta det så de slapp? Ett eftersatt badhus kan inte få stå kvar.”

Det är tråkigt att det inte kommer fram i debatten att huset var i sämre skick 1986 då dåvarande förening tog över badet.

Det är tråkigt att det inte kommer fram i debatten att staden sparat pengar i 23 år ( alltså inte 22 år som ”Kristina” säger)då staden ej behövt subtventionera badgästernas inträde.

Vad som är mest tråkigt i just detta inlägg är att ”Kristina” är bara ännu en tyckare som kommer med irrelevanta och substanslösa inlägg,som pinsamt nog inte ens bemödat sig om att kolla fakta inann svadan går i pränt

Birgitta Adolfsson - 9 december 2009

Beslutet om rivningen samt påskyndan av själva rivningen av Aspuddsbadet är kanske lite mer komplicerat än vad du vill se… Beakta följande:

1. Stockholms stad har inte skött sin del av avtalet och utfört årliga besiktningar med besiktningsprotokoll.

2. Badhuset är en kulturminnesskyddad byggnad som Stockholms stad låtit stå och förfalla redan innan badhusföreningen tog över driften (byggnaden är idag till och med i bättre skick än när badusföreningen tog över driften).

3. Det inkomna överklagan om rivning har ännu inte beretts tid att behandla. Trots detta påskyndar staden en rivning.

Dessutom är badhuset är en viktig verksamhet och samlingsplats av tradition vilken nyttjas av många medborgare i Aspudden… Dessutom har en ny förening bildats som vill förhandla med staden.

Anna Lu - 10 december 2009

Kristina: Då ska du också veta att föreningen också fått noll (0) kronor i bistånd från staden under 22 år. Och föreningen har de facto skött underhållet av fastigheten. Underhåll till trots kommer varje fastighet förr eller senare till en punkt där omfattande insatser i form av modernisering och grundlig renovering är nödvändig. Huset beffanns i dåligt skick redan när föreningen fick överta driften av badhuset efter kommunen. Man kan berägra mycket, men att begära av en ideell förening, driven av ideella krafter, att helt utan ekonomiskt stöd genomföra en renovering i miljonklass, det är orimligt. Var tänker du att pengarna skulle komma ifrån? Tror du inkomsterna från besökare av Västertorpsbadet finansierar renoveringen av den fastigheten? Du skriver också att ett eftersatt badhus inte kan få stå kvar. Innebär det att du menar att alla de badhus som staden nu planerar att renovera i Söderort, bland annat i Västertorp, egentligen borde rivas? Samtliga dessa badhus befinner sig i ett mycket dåligt skick, trots att de har förvaltats av kommunen.
Vad kommunen gör här är att bestraffa de krafter som tar egna initiativ. Jag kan tyvärr inte hålla med dig i din uppfattning att Madeleine Sjöstedt har fattat ett korrekt beslut.

80. mats - 8 december 2009

Trist och föraktfullt mot den folkliga viljan men det är ju val nästa år.
Så: RÖSTA BORT ALLIANSEN!

81. Sara - 8 december 2009

Fruktansvärt. Sorgligt. Fel. Fel. Fel. Vi föräldrar i Aspudden vill ha både förskola och badet. Varför måste du ställa dessa två mot varandra?

82. Anna - 8 december 2009

Förfärligt beslut att riva badet, tycker jag. Det är allas bad och ni tar död på stan. Ta död på politikerna istället(iallafall såna som dig Madeleine)

83. Claes Becklin - 8 december 2009

Vill bara citera och instämma i en bildinsändare i dagens DN:
Vägra ge vika!
Om beslutet du fattar blir korkat och snett
är det oklokt att återta det.
Annars misstänker elaka människor lätt
att beslutet du fattat var korkat och snett
och så vill du ju inte ha det
Claes B

84. Lo - 8 december 2009

Att skapa så här många olika bloggar om ett och samma ärende verkar enbart vara till för att försvåra för människor att få full insikt i vad som verkligen sker. Notera att det finns åtminstone tre bloggar (eller om ni vill kalla det trådar) till på Madeleine Sjöstedts sida/blogg med 100-tals inlägg som inte ens besvarats. Rensa upp i röran! Låt en rak och tydlig kommunikation råda i stället för detta svamlande och oetiska tillrättaläggandet av verkligheten.

/Lo

85. badödlan - 8 december 2009

bakom femton dubbla reglar
bakom femton dubbla lås
håller rikedomen hov i maktens salar
här finns ingenting som hotar
här finns ingenting som stör
här är tankarna och rummen lika svala
.- Keops pyramid.
dialog med folket? nej, tror inte det…

86. Oskar - 8 december 2009

Re: Kristina Berggren

Som jag förstår det har staden underlåtit att hålla sin del av avtalet. Man har inte brytt sig om att begära underhållsåtgärder, därför har föreningen inte haft underlag att underhålla utifrån, vilket avtalet stipulerar att man ska få.

David - 8 december 2009

Är inte det som att säga att vi inte behöver följa FN:s mänskliga rättigheter i Sverige för att det inte funnits underlag att underhålla utifrån, vilket de mänskliga rättigheterna inte ens stipulerar att man ska få?

Ger intrycket av att föreningen inte har förmåga att driva badhuset 20 år längre fram i tiden. Vad hindrar att den återigen skulle hamna i samma situation igen?

Sedan så ska man tänka att om badhuset har 20.000 besökare om året och det krävs 14 miljoner att rusta upp. Så kommer varje besök de närmsta 20 åren kosta 35kr för skattebetalare. Om samma pengar skulle läggas på en större anläggning som Farsta simhall som har 425 000 besökare årligen skulle summan bli mindre än 2kr per besök. Så ni är varmt välkomna att bada där med oss förortsbor.

Det har funnits tydliga riktlinjer om att badhusföreningen fått ta ut en avgift för att underhålla lokalerna – om så har gjorts under alla år och kostnaderna varit så låga – varför är standarden i badhuset så låg att det anses hälsofarligt att bada i poolen?

Fredrik - 12 december 2009

Dina uppgifter är felaktiga, badhuset har inte dömts ut som hälsofarligt. Var kommer dessa uppgifter ifrån?

Kolla upp hur mycket renoveringen av de andra badhuset kostar innan du jämför med dem. Dina siffror är helt felaktiga och jämförelsen blir därför totalt missvisande. Min teori är att den låga driftskostnaden varit störande för idrottsförvaltningen, som i allmänhet tvingas subventionera sina bad årligen med skattemedel, och att de därför velat få bort detta bad, som trots en mycket omodern anläggning för uppvärmning och rening kunnat drivas utan kostnad för staden i 23 år. I badhusföreningens avtal stod dessutom att reklam var förbjuden, vilket gör badets framgångssaga ännu mer anmärkningsvärd.

Badhusföreningen tog fram ett offertunderlag för restaurering av badet och erbjöd sig att betala hyra som skulle täcka renoveringen. Som svar på detta valde staden att göra ytterligare en utrdening som visade att det skulle kosta dubbelt så mycket att renovera badet. enligt mitt sätt att se det strider detta mot de grundläggande ideerna som ligger bakom principen för offentlig upphandling. Badhusföreningen fick sedan som enda bud att betala 1.4 miljoner per år för att bedriva ett badhus riktat mot allmänheten. Detta är den förhandling Madeleine S refererar till. Hon har dock aldrig träffat representanter för hyresgästerna under den långa tid som föreningen sökt en förhandling.

Den nya ekonomiska föreningen Aspuddens Kultur och badhusförning lämnade en affärsplan för att försöka få en ny förhandling. I denna affärsplan presenterades ett nytt koncept för en helt självbärande kultur- och badhusverksamhet. Någon förhandling blev det dock inte. Trots kontakt med Madeleine Sjöstedets sekreterare och cheferna inom idrottsförvaltningen påbörjades rivningen innan den nya föreningen fått svar på om det fanns tveksamheter i affärsplanen. Affärsplanen och det svarsbrev som kom från staden finns att läsa på http://www.kulturforening.com.

nike - 13 december 2009

Poängtering; Det har inte varit hälsofarligt att bada i bassängen. Badet hade mer än godkända värden. Detta trots att reningsanläggningen inte hade rätt dimension utifrån dagens riktlinjer. För att klara detta har badets öppethållande varit begränsat men badet har ändå haft 20 000 besökare per år. Med en modern reningsanläggning hade bassängen kunnat vara öppen i betydligt större omfattning och mao kunnat ha ännu fler besökare. Det handlar inte om renovering av förfall utan om en modernisering av utrustning samt reparation av slitage som kommer med åren. STOPPA resterande rivning! Låt bassängen som är underhållen och i gott skick få leva kvar in i nästa byggnad.

87. Charlotte Rinaldo - 8 december 2009

Ett kulturhistoriskt intressant och viktigt hus rivs nu. Ett unikt badhus som bidrar till Aspuddens särart och kultur.
En mötesplats som gör stadsdelen levande.

Den starka opinionen mot ett rivande och det engagemang för bevarandet av badhuset som så många människor visat MÅSTE beaktas av stadens politiker i en sann demokrati.

Framtiden kommer att visa att det har varit helt andra intressen än de demokratiska som ligger bakom rivningen…
Intressen som de nu styrande prioriterar framför Aspuddsbornas uppenbara vilja !

De boende i Aspudden har förlorat… och inte bara ett badhus!

88. Evelina - 8 december 2009

Det är förjävligt att politikerna inte lyssnar på folks missnöje! Ta demokratiska beslut!

89. Maria - 8 december 2009

Hej Madeleine,
Jag tycker du borde vara stolt över det engagemang och den vilja att driva badhuset här i Aspudden och uppmuntra detta istället för att krasst titta på siffror och ha prestige i ett beslut som du kanske tog innan du insåg hur medborgarna i området tänker och agerar. Aspuddens badhus är mer än ett badhus, kanske du insett nu. Än är det inte försent att ändra sig. Tänk Klarakvarteren och inse att du kommer göra en kulturell gärning om du ändrar beslutet.

90. Ulf - 8 december 2009

Politisk stelhet och det har nu blivit ett principbeslut. Tyvärr är politiker blinda av institutionen dom är fångna i och kan ej göra en refelktion utanför den bubbla dom sitter fast i.Förundran och tyvärr förakt växer när rationellt beslut = riva. Praktiken visar ju här klart att det är dels inte i linje med verklighetens krav och förutsättningar och dels att de inte har en mekanism som tillåter intressen spela in som talar mot löjliga tron på deras kalkyl. Pinsamt pinsamt med denna låga insikt hos ”våra” politiker…

91. Tekla - 8 december 2009

Är det verkligen meningen att viktiga beslut ska tas på detta viset? Först en utdragen process där makthavarna ingenting gör och dessutom vägrar att ens föra dialog med sin meningsmotståndare. Sedan ett snabbt beslut grundat på att ”det redan gått så lång tid att man nu måste göra något”.

Har den lilla människan någonting alls att säga till om vad det gäller politik? Finns det något sätt som vi icke-röstberättigade kan påverka hur beslut tas? Hänger mitt och alla andra ungdomars välbefinnande endast på att alla vuxna röstar grön/rött?

Så borde det inte vara. Men om ett uppror stort som detta inte ens gör att makthavarna överväger sina beslut så börjar man ju undra.

92. Laban - 8 december 2009

Kan ni inte riva försäkringskassan istället. Det skulle alla som blir utförsäkrade bli mer glada för.

Nu blir det en röst på Sverigedemokraterna för dom värnar åtminstone om vår hembygd 😉

93. Peter R - 8 december 2009

Går att Rösta dn.se 20091208

94. Erkan - 8 december 2009

Varför alla dessa lögner och systematiska smutskastning av de personer som drivit Aspuddens badhus de senaste åren.

Kunde du inte bara sagt för några år sedan att badet ligger i ett alldeles för attraktivt område för att badet skulle kunna överlåtas. Då hade ju allt varit ok, vi vet att det är plånboken som styr i Stockholm.

Mellan dig och mig Madeleine, vad ska hända med tomten, det ska byggas bostadsrätter, eller?

95. Michael Berglöf - 8 december 2009

Madeleine, allt är bara spel för gallerierna från Din sida – ellere hur? Taktiken att vägra möten eller åka till platsen eller att överhuvudtaget föra en dialog pekar på att exploateringskontoret tidigt skrivit bindande avtal med något bygbolag. Vad vi ser är resultatet av stadshusets policy att till varje pris exploatera Stockholm för att uppnå visionen Capital of Scandinavia 2030.
FB-gruppen Rädda Stockholm ställer sig kritisk till detta!

96. tord danielsson - 8 december 2009

du säger att det inte finns någon hållbar finansiell plan och att skattepengar kommer at finansiera ett ev bevarande av badet, samtidigt har du/ni tagit ett beslut för några veckor sedan att den nya arenan vid globen ska byggas vilka ska finansiera den kommunen eller en amerikansk finanskung eller är det månne hammarby , vilka är så nära en konkurs de kan komma.ni liberaler är sig lika var ärliga i stället ,det blir väl försäljning av tomten efter en ev rivning

97. Amanda - 8 december 2009

Jag bor i Hornstull, ett par kvarter från mitt hem ligger Liljeholmsbadet och dit har jag gått många gånger både ensam och tillsammans med min dotter som nu är 4 år. Vad jag förstår skulle det också rivas för ett tiotal år sen, jag är så lycklig över att det inte blev av. Varken Liljeholmsbadet eller Aspuddsbadet kan ersättas med vanliga simhallar, dels ger de möjligheter till motion och avkoppling för människor som inte har möjlighet att gå till de andra baden, dels är de kulturskatter i sig. Jag blir så ledsen när jag får en känsla av allt handlar om kronor och ören och att allt som inte ger tillräcklig lönsamhet måste läggas ner. Stockholm kommer att bli en fattigare stad om Aspuddsbadet rivs.

Jag har följt med i debatten om rivningen och var också i stadshuset den 30 november och lyssnade på frågestunden. Jag får en känsla av att beslutet tagits för länge sedan och att det inte längre handlar om vare sig fakta eller vilka förslag som kommer in, utan om prestige. Jag ber er som är berörda att stanna upp och lyssna på de människor som engagerar sig i Aspuddens och Stockholms utveckling. Enligt min mening handlar det inte bara om Aspudden, utan om hela stan och om vilken sorts samhälle vi vill leva i.

Stoppa rivningen, låt badet finnas kvar!

98. Karl Johan Rahm - 8 december 2009

Men Madeleine, du måste ju inte alls verkställa rivningsbeslutet, som du skriver som slutkläm i ditt blogginlägg! Vad du däremot måste göra – om du inte vill till historien som en betongpolitiker – är att våga lyssna på en mycket stark lokal opinion för att bevara och utveckla vårt vackra gamla fina badhus med sitt stora kulturhistoriska värde. Politik är att vilja och att ha visioner. Jag säger bara: höj blicken, Madde! Några röster i Aspudden med omnejd kommer du knappast nästa höst. Det vill säga om du inte sväljer din prestige. För det är väl det som det i grund och botten handlar om?
Med upprörda hälsningar // Karl Johan

99. Bodil - 8 december 2009

Skamligt Madeleine att du inte lyssnar till människorna i Aspudden.
Du förstår inte vad som VERKLIGEN är viktigt.

100. Aspuddsbo - 8 december 2009

Nedbrottade av polis på vår egen altan
för vi stod och bevittnade skadegörelsen du håller på med.
20 poliser vaktade runt grannhuset o badet i natt.
Nu full polis piketstyrka vaktar under mitt sovrumsfönster.
vilken maktdemonstration av dig

101. Aspuddsbo - 8 december 2009

Kristina Berggren !tråkigt också att det inte kommer fram att föreningen har gjort mycket inre underhåll av badet annars hade det inte stått i 20 år.
Idellet arbete av många privat personer har tillhanda hållit badservice till många barn,vuxna,sjuka,överviktiga,relax i Stockholm.INTE KOSTAT SKATTEBETALARNA ETT ÖRE,HUR MYCKET HAR INTE VI BETALT TILL ÖVRIGA BAD I KOMMUNEN.
när föreningen vill föra en dialog med kommunen att skriva om kontraktet som varit ett år i taget sa kommunen :hit med badet,ni är uppsagda! punkt slut!
det är Madeleins Sjöstedts dialog med badet.
Hon slingrar sig ,vi vet hur politiker är,och hon är närig efter badhustomten som hon sa i TV igår ”en sån tomt i ett sånt attraktivt område måste vi ha”

102. Aspuddsbo - 8 december 2009

Har två kommentarer hur polisinsatsen
drabbar oss varför pupliceras inte de?

103. Kjell Havring - 8 december 2009

Madeleine
I morse hörde jag hur kaklet slogs sönder, glas krossades, bråten slängdes ut. De unika dörrarna till gästskåpen är krossade.
Det skär i märg och ben och hjärta.

104. Anneli - 8 december 2009

Detta är bedrövligt! Varför riva ett bad där lyckosam verksamhet bedrivits i årtionden? För att stället behöver renoveras? Ja, men renovera det då, så att verksamheten kan fortsätta! Blir det för dyrt? Titta på alternativa lösningar då! Kanske går det att renovera för en mindre summa pengar, trots allt? Kanske går det att sälja andelar så att en grundplåt kan skapas? Kanske går det att utöka verksamheten och få in mer pengar den vägen? Oj då…dessa förslag och fler därtill har visst redan lagts fram av badhusförening och aktionsgrupp, men nej…sådana möjligheter vill inte Madeleine Sjöstedt alls beakta på ett seriöst sätt, för i själva verket har hon redan bestämt att badets tomt skall användas till något mer lukrativt! Knappast bara till ett dagis… och definitivt inte till något gammalt bad! Så, det spelar i själva verket ingen roll om badet KAN drivas vidare; det FÅR inte drivas vidare för att Madeleine har bestämt det, no matter what! Bedrövligt!

105. Lisa - 9 december 2009

Madeleine, hur kan du leva med dig själv – att fara ut med lögner likande att du hade ett planerat möte när vi alla VET att du blev överrumplad av ABC-reportarar? Det är ändå magstarkt. Jag hoppas att rättvisans dag kommer och att vi alla som kämpar för badet får upprättelse och att du åker ut från Stadshuset med fötterna före. Detta är en sådan uppvisning ett demokratisk haveri man kan komma. Skäms alla som är skyldiga till detta!!

106. ebba - 9 december 2009

Hej
Jag tycker att det är så hemskt och sorgligt att ni river vårat fina 90 år gamla badhus. Varje gång jag ser dig uttala dig i olika frågor så tänker jag ”herregud där är hon som vill riva aspuddsbadet”. Vi är många fler än dom synliga ockupanterna som ni har kört över. Själv har jag följt kampen på avstånd och hoppats på bevarande och upprustning.

107. Mats - 9 december 2009

Om ni inte omedelbart avbryter rivningen och inleder dialog med Aspuddsborna kommer er makt att vara ännu allvarligare hotad. Eller vill ni bara ställa till med maximal otrevnad för medborgarna under er korta tid vid makten?

108. lasse - 9 december 2009

Pinsamt agerat Sjöstedt. Svårförståeligt hur du konsekvent undvikit dialog med Aspuddens boende. Du borde tänka på att representera dina väljare – inte skicka poliser på dom om de tar initiativ till att bevara viktiga lokala mötesplatser med värde både för kulturen och hälsan. Du missbrukar ett förtroende och spär på politikerföraktet.

109. Karin - 9 december 2009

Fanns det asbest i Aspuddsbadet? Rivningsfirman påstår det! Var det mycket eller bara som man hittade på?

110. Karin - 9 december 2009

Asbest? Rivarna sa att de måste ha skyddskläder på sig för att det var så mycket asbest i badhuset. Det kan väl inte vara sant i alla fall?

Susanna - 12 december 2009

Hej Karin,

du är helt rätt informerad! De som har bevakat badet, å folkets vägnar, hade kollat upp om rivningslov fanns för asbest hos Arbetsmiljöverket. Det fanns inget för rivningsfirman Destroy och det tar 2 arbetsdagar att få ett sådant tillstånd. Det är uppenbart att denna firma har tillgång till höga beslutsfattare som talar för sin sak! De lyckades få sitt tillstånd med vändande fax samma morgon som de startade att riva i asbesten.

Bara ETT av alla underligeheter i detta fall…

/Susanna

Karin aurell - 25 februari 2014

Ja målvaktens lakejer sköter allt för pengar. Ingen är längre förvånad! Men rivningen av ASPUDDSBADET var bara en droppe i havet, av allt som komma skulle. Därefter har vi kunnat följa ett antal märkliga projekt. Ett av dem alla är PALATSET PÅ RIDDARHOLMEN, som M. Sjöstedt satsade våra skattepengar på!!! Det bidde intet av det, men det visste visst alla utom MS. MS lovade kolla upp var alla hundratals miljoner som satsades tog vägen, men vad kom MS fram till? Allmänna Arvsfonden skänkte hundratals miljoner kronor av svenskarnas pengar! Vad gick dom pengarna till MS? Alla har inte ett kort minne!

angusthlm - 25 februari 2014

Hej Karin,

Stockholms stad stödde Barnkulturpalatset på Riddarholmen ja, liksom vi stödjer en stor mängd olika fristående kulturprojekt varje år. Ibland fungerar inte projekt, såsom Barnkulturpalatset, och det är givetvis tråkigt. Stockholms stad bidrog med som mest 4 mnkr/år fram till det att projektet lades ned. Till kulturnämndens sammanträde den 10 maj 2012 presenterades en uppföljning av projektet, du finner den på följande länk http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=133199

Mvh
Anders

111. Annica - 9 december 2009

Hur kan ni börja riva innan överklagan är behandlad, är det alliansens syn på demokrati. Jag är faktiskt riktigt riktigt förbannad. Bedrövligt, rent ut sagt.

112. Kate - 9 december 2009

Det sorgliga är att Madeleine Sjöstedt förmodligen och verkligen tror att det handlar om pengar. Hon har högst sannolikt vare sig tid eller intresse av att se efter vad som försiggår under ytan. Kate

113. Elinor - 9 december 2009

I sanning sorgens dagar för demokrati, engagemang, folklighet och någon som helst rättvisa. Varför tog du dig inte tiden att besöka badet Madeleine? Det hade inte ens behövt ta lång tid, men det signalerar lång väg det som hela den här historien verkar handla om. Din ovilja att samarbeta och kompromissa. För säg som det är – visst går det att få fram pengar. Vill man så går det. Det handlar bara om prioriteringar. Om man vill satsa på mötesplatser för olika generationer, kulturutövning, folkligt engagemang och människors hälsa, välbefinnande och tro på samhället eller om det viktigaste i slutändan ändå är pengar och ord på något papper som läggs till arkiven, tillsammans med resten av beslut på nedlagda bibliotek och ungdomsgårdar och andra platser som inte är vinstdrivande. Jag är rädd för framtiden om ni får sitta kvar i stadshuset. Rädd att det engagemang som jag sett i kampen för aspuddsbadet, den glöd och den vilja till förändring och aktivitet som sprudlat fram dessa kalla höstdagar kommer att bytas ut mot bitterhet. Bitterhet och vanmakt. Ur det kommer ingenting gott. Men låt oss istället hoppas att det väcker en fortsatt kämpaglöd och kanske du också, madeleine, en vacker dag förstår vad det innebär att brinna för nånting och bli totalt trampad på i den kampen.

114. anders o marie - 9 december 2009

hej maddi jag vi trodde du hadde klart för de var som gällde kulturlagen också att river man ett gammalt kulturhus så ska den upp föras i gen på samma sätt som den gammla var att skylla på brandförsvaret ut låtande att den var brandfarligt e ju ingen utsäkt för att inte låta bedriva bad verksamhet där den skulle ju kunna bli säkrare i så fall enligt brandlags skriften men de nog att du själv inte e intreserad av siming heller när du inte vill bevara nått fint för aspudden varit där själv under de timmar då badet hadde naken bad verksamhet där. är de värkligen barn stugor så viktiga än att folk ska få må fysik bra o umgås med varandra också på ett eller annat sätt. Ja var tänker du göra åt de personer som nu var där exempel måndagar på naken badande också. Ja i o med de beslut du fattade så har vi inte mer än ett badställe o vara på o de e svedmyra badet hoppas du får en skamlig baksmälla av kammarätten när den domen faller leve ett fint kultusamhälle som aspudden jag anders bott en gång i tiden sten kast från aspuden nämligen gröndal mvh anders o marie gripsjö

115. Kristina - 9 december 2009

Madeleine, Erik eller Teodor!
Varför svarar ni inte på frågor i bloggen?
Jag kan inte se någon dialog????

116. Kristina - 9 december 2009

Och så förstås! Var är de andra inläggen som flera av mina vänner skrivit?

117. Yngve - 9 december 2009

Varför publiceras inte min kommentar från 8 december 2009 at 1:17 f m?

118. Maja - 9 december 2009

Gud så sorgligt och tråkigt att rivningen av aspudden badets inletts. Aspudden förlorar lite av sin charm och historia.

119. Lo - 9 december 2009

Jag gör ett nytt försök med mitt inlägg:

ATT HA FÖRMÅGA ATT ÄNDRA ETT DÅLIGT BESLUT
…är tecken på både mod och visdom!

Alla verkligt stora sant demokratiska ledare har givit exempel på detta.

Att hårdnackat stå fast vid ett dåligt beslut är däremot tecken på dårskap. Att möta folket med polis i stället för dialog är skrämmande,fegt och omoraliskt. Alla verkligt stora diktatorer har styrt på just det sättet. Det är väl ändå inte så du vill styra Stockholm? Egentligen, allra längst
in har väl även du en liten inre röst som vet detta och ber dig lyssna.

Så Snälla Madeleine Sjöstedt:
Tänk om.
STOPPA RIVINGEN AV ASPUDDSBADET!
ÄNNU ÄR DET INTE FÖR SENT ATT LÅTA HUSET STÅ. DET ÄR TILLRÄCKLIGT ONT ATT
INREDNINGEN RIVITS UT. MEN LÅT OSS VÄNDA DETTA TILL NÅGOT GOTT. NU KAN EN
ORDENTLIG RENOVERING SÄTTA IGÅNG.

Och om du vill vinna prestige kan du lätt använda ett sådant agerande till
din fördel. Jag är övertygad om att det ännu inte är för sent för dig att
framstå som en hjälte – OM du stoppar rivningen – NU!

/Lo Tamborini

120. Gunilla - 9 december 2009

Vad är det för vansinne med detta polisuppbåd i Aspudden!? Schlytersvägen är avspärrad och dygnet runt är det ca 10 poliser där som hindrar folk att gå sin vanliga väg mellan hemmet och
T-banan. De senaste dagarna har jag undrat om jag befinner mig i Sverige. Jag trodde att en allvarlig hotbild måste finnas för att man ska göra en så massiv polisinsats. Ska det vara mina engagerade grannar som utgör hotbilden? Jag är bekant med flera av dem. Detta är inga våldsamma människor på något sätt! Jag har inte brytt mig så jättemycket om bahusfrågan tidigare, men detta med avspärrningar och poliser upprör mig verkligen. Vad är det för otäcka signaler de styrande i Stadshuset vill sända egentligen? Detta är ett stort misslyckande för demokratin i Stockholm och måste kännas som ett stort politiskt misslyckande för Madeleine Sjöstedt.

121. PS - 9 december 2009

Bra att rivningen satt igång! Badhusföreningen har visat sig oförmögna att driva verksamheten och oavsett vad som påstås så är detta en angelägenhet för en försvinnande liten del av befolkningen i Aspudden-Hägersten.

Satsa istället pengarna på att rusta upp de större idrottsanläggningarna som kommer en betydligt större andel människor till gagn, som t.ex Västertorpshallen som är i behov av upprustning. Den har väl lika många besökare på en vecka som Aspuddsbadet hade på ett halvår….

Intressant för övrigt att den ”nya” badhusföreningen inte tycker att det behövs förskolor i området – men att de på samma gång anser att antalet småbarn i området är så stort att det finns ett stort behov av babysim… Hur hänger det ihop?

Susanna - 12 december 2009

Kära PS.

Jag kan bara välkomna alla initiativ till engagemang i vår stadsdel. Jag skulle dock vilja upplysa dig om följande:

1. Det finns ingen dokumentation eller annat underlag som visar att badhusföreningen har misskött badet sedan de övertod driften från staden. Däremot finns belägg för det motsatta som stadens egna tjänstemän från idrottsförvaltningen kan intyga. Se dokument från Stefan Båmstedt på (www.insyn.stockholm.se)

2. Det har från de föreningar som försökt verka för ett bevarande av Aspuddens badhus, nu senast Aspuddens Kultur och Badhusförening, aldrig varit något ensidigt krav att stadens pengar skulle gå till upprustning av aspuddsbadet. staden har däremot förnekat och ignorerat ett anbud på att få denna kostnad betald och därmed förvandla en utgift , för hela rivningsprocessen (skattepengar), till en inkomst från privata aktörer (som fortfarande tillgodoser allmänhetens behov). Dvs staden har uttryckligen vägrat oss skattebetalare och företagare att bistå staden med pengar istället för det motsatta.

3. ”Nya” Badhusföreningen, som jag själv representerar har inget uttalat om huruvida det behövs fler förskolor i området eller inte. Däremot finns en utspridd uppfattning hos oss aspuddsbor att det behövs fler förskolor, precis som du själv hävdar. Den förskola som är aktuell för Korpen 1, är en redan existerande förskola som ska flyttas dit. Den förskola som redan nyttjar tomten får nu helt nya förutsättningar för sin lek utomhus. Enligt socialstyrelsens normer för hur stor yta som varje barn behöver för utelek underskrids å det grövsta. Hela tomten, Korpen 1, kan enligt gamla normen från socialstyrelsen nyttjas för 20-30 barn. Nu planeras en förskola med 3-4 avdelningar dvs 36-60 barn. Därtill de 19 barn på Flygande mattan som redan nyttjar tomten. Hur ser du på det?

Med vänliga hälsningar

Susanna Leijonhufvud
Aspuddens kultur och badhusförening

122. Charlotte Rinaldo - 9 december 2009

Undrar varför det tar så lång tid nu att granska inläggen här???

123. forslin - 9 december 2009

Hej Madeleine!

Jag vill först och främst tacka för att du har detta lättillgängliga forum där vi vanliga personer iaf kan framföra sin åsikt.

Annars finner jag inga ord(men uppenbarligen känslor, så jag skrev vidare).
Hänvisar till Martin Seligmans begrepp ”inlärd hjälplöshet”, man bara förblir apatisk och rider ut smärtan.

Låt iallafall denna tragedi föra något gott med sig. Dagisplatser tror det blivit iaf, om än under andra omständigheter likaså med bostäder.
Istället lär och ta till er av folkets kärlek och skapa forum och möjligheter för att bygga broar mellan människor(t.ex. människor och makthavare).

En sista vädjan!
Köp en present eller blomma till dina demokratins oavlönade riddare som slitit och slitit för sin sak.

Ha de bra medmänniskor

124. Samir Belarbi - 9 december 2009

22 insändare med frågor och Inte ett enda svar från Sjöstedt. Din blogg är extremt mycket ”von oben” och den lurar folk att tro att du bjuder in till dialog.

125. Nina - 9 december 2009

Du är en skam för svensk demokrati, att du inte skäms! Jag har följt kapen för Aspuddens bad på avstånd, men jag förstår inte hur ni, eller snarare DU, som politiker upprepar gång efter gång liknande rivningar som den så (ö)kända Klara-demoleringen. Det är sådana som du som får en att känna politikerförakt!

126. ANNA WENNERHOLM - 9 december 2009

OM du vågar släppa igenom detta inlägg och kollar min webplats så vet du vem jag är……..Det är kvalificerat skitprat att pengar inte skulle ginnas, jag har jobbat hela dagen med att ta fram tunga finansiärer vilket du kan se om du går in på min länk att jag har tillgång till!!!-Vi skulle kommamed ett kraftfult bud som skulle gjort att kommunen TJÄNAT MYCKET pengar på din prestigefråga, jag lovar härmed att jag personligen skall söka igenom varenda beslut du nåånsin varit delaktig i och vi kommer JO-anmäla allt som är i närheten av inkorrekt, du har INTE handskats med detta korrekt och det vet vi båda två, Lena Adehlson Liljeroth har förlorat ett Fan och en vän och DU har skaffat dig en mkt ilsken verbal motståndare resten av din polistiska karriär./Anna Wennerholm

127. Jessica J - 9 december 2009

Madeleine Sjöstedt and the policy she runs and her partners run is a shame. A shame for whole Sweden where we, the people, are used to democracy and justice. Those are words that don´t exist in Stockholm anymore. Madeleine Sjöstedt and her party Folkpartiet (the Liberal Party) is a shame for whole Sweden and against democracy.

Jessica, Stockholm, Sweden

128. Jessica J - 9 december 2009

Vem vill egentligen sätta sitt barn på en förskola där badet idag ligger? Har ni varit där och tittat, ni få, som är för en rivning av badet? Det är en rätt ful och trist tomt full av asfalt. Var ska barnen leka? Tomten är perfekt lämpad för ett badhus där man vistas inomhus och slipper se miljön runt omkring. Ingen vill väl sätta sitt barn i en förskola där man enbart låter barnen leka inomhus eller på en liten asfalterad rastgård?

Det måste finnas bättre tomter att bygga en förskola på, en tomt som inbjuder till lek och rörelse. Varför byggde man inte en förskola på Aspuddens skolgård istället för tre bostadsrättshus? Varför bygger man inte en förskola på alla andra grönområden där politikerna smäller upp dyra bostadsrätter som eliminerar Aspuddens gröna lungor? Varför måste ett badhus ställas mot möjligheten att bygga en förskola? Det ena behöver inte utesluta det andra. Förskolorna kan sedan besöka Aspuddsbadet. Vet ni om att simkunnigheten bland svenska barn har minskat. Det är inte längre en självklarhet att alla skolbarn kan simma.

Om det ens byggs en förskola. Troligast är väl att kommunen säljer marken till någon byggherre som bygger ännu ett stort bostadsrättshus och sedan säljer dyra bostadsrätter som ingen i Aspudden kan betala.

129. du slarvar bort våra skattepengar - 10 december 2009

Ta hem din polisstyrka från Aspudden,du har slarvat bort en halv miljon av våra skattepengar det är felprioriterat!
Dax att lämna din post, det blir så fel det du gör.

130. Fredrik Virgin - 10 december 2009

Detta är lika dumt beslut som det att riva almarna 1971, bara att denna gång är politikerna ännu dummare och förstår inte det stora värde badhuset har, de kan inte heller läsa av den så extremt tydliga folkliga opinionen.

Det lilla förtroende som fanns för dagens politiker pulveriseras i och med detta idiotiska beslut.

Det är som ett stort tungt, grått moln av byråkrati som passerar oss just nu och verkar vara här för att stanna, vi måste vädra ut men den lilla makt vi har kvar!
Vi kan inte ens kommentera de ansvariga politikers bloggar utan att vi blir censurerade för att man framför kritik (som Madeleine Sjöstedt gjort ett flertaliga gånger)

131. Charlotte Rinaldo - 10 december 2009

Ett kulturhistoriskt intressant och viktigt hus rivs nu. Ett unikt badhus som bidrar till Aspuddens särart och kultur.
En mötesplats som gör stadsdelen levande.

Den starka opinionen mot ett rivande och det engagemang för bevarandet av badhuset som så många människor visat MÅSTE beaktas av stadens politiker i en sann demokrati.

Framtiden kommer att visa att det har varit helt andra intressen än de demokratiska som ligger bakom rivningen…
Intressen som de nu styrande prioriterar framför Aspuddsbornas uppenbara vilja !

De boende i Aspudden har förlorat… och inte bara ett badhus!

132. Ewa-Maria - 10 december 2009

Är det inte konstigt att du Madeleine som säger att du värnar dialogen stoppar inlägg på din blogg? jag skrev ett inlägg den 7:e och ett den 8:e som fortfarande ”inväntar granskning” – varför? Vad är du rädd för?

133. Anna Lu - 10 december 2009

Madeleine: Du som så många gånger under de senaste månaderna och i kommunfullmäktige upprepat frasen ”ni förstår inte”: Du som själv förstår så mycket förstår säkert också följande: En process som den kring Aspuddsbadet avslutas aldrig med att du som borgarråd sätter ner klacken och verkställer. Din handling leder endast till att processen tar en ny vändning, finner ett nytt fokus. I ett demokratiskt sammanhang är det alltid medborgarna som har sista ordet. Vi har använt ordet för att försöka beskydda ett badhus. Du har använt din klack. Vi kommer att forstätta använda ordet, igen och igen och igen. Jag ser fram emot det.

134. Ewa-Maria - 10 december 2009

Sorgligt att se grävskopan i morse.

135. Lo - 10 december 2009

Nu när ni vunnit kampen om badet kan ni väl åtminstone publicera mitt senaste inlägg som fortfarande efter 3 försök och 2 dygn ”inväntar granskning”

Det inleds med orden: ”ATT HA FÖRMÅGA ATT ÄNDRA ETT DÅLIGT BESLUT…är tecken på både mod och visdom”

Jag står för varje ord och har skrivit under med både för- och efternamn.

Om ni inte har något att skämmas för är det väl bara att publicera det. Eller?

Vad är ni rädda för?
Vi har lagt våra rosor på graven och kommer inte att strida mer. Ni vann med era polisiära metoder. Känns det bra nu?

/Lo Tamborini

136. Susanna - 10 december 2009

Jag hoppas att du är RIKTIGT nöjd och belåten. Antar att du sover gott om nätterna.

Det är riktigt rörande att se hur alla blogginlägg och alla kommentarer på alla artiklar i tidningar som sas stöder DIN sak inte har koll på hur verkligheten ser ut. Det är väl det ni har gemensamt misstänker jag!

137. Elsy - 10 december 2009

RE: Kristina Berggren

Man får anta att du bekostar eget stambyte i din hyreslägenhet när det blir dags!

138. Kristina - 10 december 2009

Varför svarar ni inte på frågor?
Hur lång tid tar det innan en kommentar syns på sidan? Är detta ert sätt att kommunicera?

139. Helena Sjönvall - 10 december 2009

Madeleine, vad hade det gjort dig om badet hade fått stå kvar? Allvarligt talat? Det betyder så väldigt mycket för så många människor…så många människor som du orsakat så mycket sorg för. Att vara politiker handlar väl om att lyssna, bry sig och ta till vara på medborgarnas intressen bland annat?

140. Micke - 10 december 2009

En direkt fråga som jag vill ha ett svar på.
Ska det, som rykten nu gör gällande byggas ett sex vånings hus på platsen där badhuset stod?
Om detta är sant så är du inte lite fräck Madeleine.

141. anonym - 10 december 2009

censur censur Blogg ha ha ha

142. aspuddsbo - 10 december 2009

Palatset för barnen i stan!
Aspuddens Badhus för barnen i Hägersten
hade kunnat bli en pärla.
vi vill ha en mötesplats förutom ICA,liljeholmensgallerian ,lilla bibliteket

143. magistern - 11 december 2009

Det handlar om att inte stå svarslös i media, det är därför M Sjöstedt alltid levererar svar på frågan varför? Ena gången handlar svaret om renovering, andra gången om dagisplatser, tredje gången om finansiell rimlighet och så vidare. Men hur än retoriken går i media så är de som kämpar i Aspudden inga dumma människor de vet att det bara handlar om att komma undan grundfrågan: varför har dialogen varit så dålig. Och vad är svaret på det? Jo, badet skulle rivas oavsett argumenten mot. Det har varit bestämt från början.

144. Fredrik Gräslund, Aspuddsbadet - 11 december 2009

Oj, vad konstigt. Fortfarande bara 23 comments fast jag känner flera som skrivit inlägg efter det

145. Birgitta Adolfsson - 11 december 2009

I går gick överklagandetiden ut, Aspuddsbadet revs innan överklagan var prövad, en av de få rättigheterna vi har som medborgare. Detta är moraliskt oförsvarbart Madeleine…

146. Fredrik - 11 december 2009

Jag har fyra frågor angående rivningen av Aspuddsbadet

Stadsbyggnadsnämnden har i sitt protokoll hänvisat till en paragraf i Plan- och bygglagen vars syfte är att bevaka allmänhetens intressen när det gäller att ta till vara kulturhistoriskt intressanta byggnader. Paragrafen används i det här fallet omvänt, dvs för att motivera en rivning. Abit Dundar har uppgivit att beslutet följde lagen. Tycker du att det är rätt att en politiker uttalar sig om så eller bör det vara domstlarna som avgör detta?

Ett rivningslov går att överklaga. När rivningen påbörjades hade tiden för överklagan inte gått ut. Tycker du att detta är moraliskt försvarbart?

Samma dag som rivningen påbörjades lämnades en överklagan in av 36 grannar som bor i den bostadsrättsförening vars balkonger tangerar tomtgränsen till Aspuddsbadet. Tycker du att det är moraliskt försvarbart att börja rivningsarbetena innan denna överklagan behandlats?

Samma dag som rivningen påbörjades överklagades även rivningslovet till kammarrätten. Denna överklagan som lämnats in av Aspuddens Badhusförening, Kampanjen Rädda Aspuddsbadet och Föreningen Kultur i Aspudden hade tidigare avvisats av länsstyrelsen och länsrätten för att föreningarna inte ansetts av besvärsrätt, men frågan är ännu inte avgjord. Anser du att det är moraliskt försvarbart att riva innan rättssystemet avgjort detta överklagande?

147. magistern - 12 december 2009

Varför är kommentatorsfunktionen på över huvudtaget? Ingen svarar ju.
Vad är meningen med att vi får spyr galla över Madeleine Sjöstedt på hennes egen blogg? Vill hon själv det?
Skum blogg det här.

148. Karl Johan Rahm - 13 december 2009

Hej Madeleine,
Vad tyst du är!
Är inte själva idéen med en blogg att den som bloggar går in och svarar på de kommentarer som han eller hon får?
Är inte just det också en av grundtankarna med att vara folkvald, att man kommunicerar med medborgarna?
Jag vill få svar på frågan: hur kan du lägga en halv miljon på att förstöra ett kultur- och badhus som en hel stadsdel vill bevara och utveckla?
Jag undrar också hur mycket polisstyrkan har kostat. Vet du det?
Skriv gärna det här på bloggen.
Jag är skattebetalare och betalar både din och polisernas löner (fast att rösta på dig, ditt parti och dina allianspartier skulle jag förstås aldrig få för mig att göra).
Jag blev stoppad av polisen på väg till jobbet häromdagen när jag skulle passera Aspuddsbadet. Helt spontant sa jag till dem att det är ju ren och skär vandalism som pågår här när de river Aspuddsbadet och ni bara står här och bara tittar på.
Poliserna skrattade, men inte elakt, de såg istället pinsamt berörda ut.
Madeleine Sjöstedt, vad tycker du om den här badhusaffären?
Hur ser du på det hela utifrån ett medborgarperspektiv av lokalt engagemang och lokal demokrati?
Det undrar jag, och förväntar mig att få svar på mina frågor.
Med fortsatt upprörda hälsningar från Karl Johan Rahm, Aspuddsbo

149. Kristin - 13 december 2009

VARFÖR?

GRÅTER.

150. Mötesplatser - 13 december 2009

Var är du Madelein?
undrar vi många av oss?
DETTA ÄR INTE KLOKT, VI TALAR TILL EN DÖV!
I helgen har Destroys grävskopor vilat!
Polisinsatsen minst 500 000 kr
Vilken HOTBILD medverkade till denna enorma insats av 20-25 poliser 5-10 bilar vaktande dygnet runt?
Imorgon bitti dundrar Destroy på igen
halva badhuset med bassängen står kvar
Ångbastun mal ni ner imorgon ,vilken enorm KAPITALFÖRSTÖRNING
Fortfarande bevakning SLARVA INTE BORT VÅRA SKATTEMEDEL!!!!!
Du ska få en bild av förstörelsen/slagfältet
jag ska maila den till dig !
DU KOMMER I FOLKMUN ALLTID ATT KALLAS BADHUSRIVERSKAN
Vi i Aspudden kommer aldrig att tystna!

151. Iva - 14 december 2009

Madeleine, jag är förvånad och chockad av din beskrivning av det s.k. mötet mellan dig och oss två representanter från Aspuddens Kultur och Badhusförening. Detta var inget möte. Jag och min kollega från styrelsen lyckades smyga in på en intervju som SVT hade bokat med dig. Vad var ditt s.k. ”mål” med mötet igen? Jag har svårt att minnas retuscherade efterkonstruktioner, har liksom ett slags filter i hjärnan. Filtret försvårar väldigt för mig när jag försöker läsa din blogg. Det är så mycket efterkonstruktioner att det mesta fastnar på väg in. Faktum var att intervjun kändes riktigt bra för oss med tanke på din påtagliga brist på argument och det faktum att du hade riktigt svårt att försvara dina beslut. Ditt mantra funkade inte riktigt den här gången. Trots det valde Sveriges riktiga makthavare, SVT, att klippa om intervjun till ett löjligt litet inslag där du helt plötsligt framstod som en politiker (eller var det så att du själv sa det… ”jag är en politiker”?). Det är beklagligt och jag skäms. Jag fick med mina egna ögon bevittna politikerföraktet födelse där på folkpartiets mötesrum i Stadshuset. Mörker

152. Lisa - 14 december 2009

Hej Madeleine!

Visst är detta en riktigt bra idé, att omvandla den gamla brandstationen i Midsommarkransen till en kreativ och levande mötesplats?
http://mats-berglund.blogspot.com/2009/12/nytt-kultur-och-motescentrum-i-aspudden.html

Hur kommer du verka för att det ska bli verklighet?

På förekommen anledning vill jag också passa på att fråga dig som ordförande för kulturnämnden och ansvarig för kulturmiljöfrågorna i staden: Bekymrar det dig inte att stadsbyggnadsnämnden har så dåliga kunskaper i plan- och bygglagen och kulturhistoriska värderingar att de förstår på vilket sätt kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan skyddas och på vilka kriterier kulturhistoriska bedömningar görs?

Hur ska du verka för att höja kunskapsnivån kring kulturmilöjfrågor inom stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden?

I fallet med Aspuddsbadet var det ju denna okunskap som var direkt avgörande för att stadsbyggnadsnämnden trodde att de inte kunde avslå rivningsansökan.

Erik - 15 december 2009

Hej Lisa,
På din första fråga så finns det inga konkreta planer på detta just nu. Vi kommer i dagsläget inte att ta några initiativ för detta. Men det är förstås fritt fram för den som vill att sätta igång och utreda vilka möjligheterna är, och sedan söka stöd från kulturförvaltningen. Vad gäller kulturmiljöfrågorna på stadsbyggnadskontoret så är det inte vår bild att kunskaperna är dåliga. Däremot finns det ofta många svåra avvägningar att göra.

Ola - 15 december 2009

Vem är du som svarar i Madeleine Sjöstedts ställe?

Lisa - 15 december 2009

Okej, det var ingenting sagt och ingenting lovat.

Jag skulle vilja omformulera en av mina frågor så här:

Madeleine Sjöstedt, i egenskap av kulturborgarråd och som ansvarig för kulturmiljön i staden, ställer du dig bakom stadsbyggnadsnämndens bedömning av aspuddsbadets kulturhistoriska värden och stadsbyggnadsnämndens tolkning av den lagstiftning som reglerar kulturhistoriska värden? Det vill säga att byggnadens kulturhistoriska värden är beroende av att badverksamheten måste vara kvar och aktiv?

Eller står du fast vid din och kulturnämndens tidigare bedömning av byggnadens kulturhistoriska värden och hur dessa relaterar till lagstiftningen?

Med vänlig hälsning
Lisa

Susanna - 15 december 2009

Erik Jennische,

hur kan du överhuvudtaget svar på frågan ang Brandstegen 1. Fastigheten lyder under Fastighetsnämnden så vitt jag vet. På vilket sätt har du inflytande över detta? Det beslutas i dag, 15 dec 2009, på fastighetsnämndens möte att fastigheten ska överföras till exploaterinsnämnden dvs rivas. Kulturförvaltningen som är remissinstans, som brukligt är för kulturklassade byggnader, körs väl över som vanligt? Eller finns det plötsligt andra övervägningar att göra?

Lisa - 21 december 2009

Ja här var det inte mycket till dialog…var frågan för nära nån form av sanning som Madeleine inte kunde svara på för att hon då hade bekräftat att stadsbyggnadsnämnden fattat ett beslut baserat på felaktig kunskap och information?

Undrar om Erik kanske kan svara på det här istället då: vad var för specifik avvägning som stadsbyggnadsnämnden hade att göra i det specifika fallet med badhuset och pbl 3:12?

153. Fredrik - 14 december 2009

För alla som saknar svar från de som ansvarar för den här bloggen kan man ju också hänvisa till den kommentar som skrivits på ”kulturbloggen” http://kulturbloggen.com/?p=15686#comment-16103
En utförlig kommentar där är skrivet av Teodor Koistinen som är Madeleine Sjöstedts borgarrådssekreterare och tillika en av moderatorerna för hennes blogg.

154. Karin - 15 december 2009

Madeleine Sjöstedt
I går tog jag med mig mitt barnbarn till Stadshuset, Vi satt och lyssnade på dig bl.a. Mitt barnbarn undrade varför du lät så elak. Hon sa att du lät som en mobbare på hennes skola, som ingen tycker om och det är därför hon mobbar alla som inte gör som hon vill. Vad svarar man som farmor, med stor livserfarenhet ?
Jag reagerade faktiskt också över ditt ordval, mellan varven. (Vuxna ska ju föregå med gott exempel) Kände mig lite pinsam som vuxen, att jag tagit med mitt barnbarn, för första gången, när det blev en så otrevlig ton. Du lät faktiskt som en imitation av en sträng skollärarinna på landet från år 1902, som läxade upp sina ”olydiga” elever. Om du tillåter. Sådant ger ingen respekt bland ungdomar nu för tiden, då de ofta får träna sig i värdigt bemötande, i dagens skola. Jag hoppas tonen blir värdigare till nästa besök på Stadshuset.

Hälsningar
Farmor Karin och Victoria

Eva - 15 december 2009

Karin

”Aspuddsbadet är ett smultronställe. Alla vill komma dit, men ingen får komma in. I ett Europeiskt land på 30-40talet fanns en person som hatade vissa medborgare i detta land, spred lögner som eldade på personers drömmar om makt till eliten . Personen stod som en symbol för detta drömsamhälle. Mästrade sina hatobjekt, förminskade dem med en inövad och väl beprövad härskarteknik, men resultatet blev att denna förblindade maktmänniska blev den mest hatade av alla. . Det var en kritisk tid i Europa. Är vi där nu igen? Återstår att se, men man känner historiens vingslag. Det finns alltid en utlösande faktor. Kan det vara Aspuddsbadet? Låt oss hoppas att det inte är så.”

Skrev du på ett tidigare inlägg. Det var en av de mest smaklösa jämförelserna jag någonsin läst. Hur kan man dra paralleller mellan Hitler och ett bad? Du trivialiserar miljoner människors död och jämför det med en basäng med lokal förankring och varmt vatten. Och så har du mage att tycka att ”Vuxna ska ju föregå med gott exempel”. Och därtill efterlyser du en ”värdigare ton”.
Man tar sig för pannan.

155. Karin - 15 december 2009

Eva. Var såg du det inlägget? Det har jag inte sett någonstans, men tack för att du la in det.
Alla de Judar och det Judiska folket har min största sympati och så har jag alltid känt, så där finns ingen tvekan från min sida. Jag har redan i slutet av 1970-talet talat i SR P1 om det vidriga försöket att utrota Judar och om de fruktansvärda kosentrationslägren och om vad som skedde där.

Vad jag skrev var DEN UTLÖSANDE FAKTORN, som alltid finns med och nu när Stockholms södra förorter, med sina boende, körs över i en rasande takt, beträffande byggnation på våra grönområden och rivning av kulturskatter och mötesplatser, utan minsta känsla för de närmast berörda, kan det växa till ett ännu större hat än vad vi hit intill sett. Folk är mycket upprörda i många stadsdelar, kanske du lagt märke till och då bör ansvariga politiker känna sitt ansvar och inte späda på med föraktfullt tal och frossa i härskarteknik. Politikerna måste ha en dialog med folket, annars kan hatet ta sig oanade uttryck. En värdig ton och ett värdigt bemötande är det minsta man kan kräva av politikerna, som är valda av folket. Vuxna skall föregå med gott exempel. Tänk på att barn registrerar allt. Även när de sitter på åhörarläktaren i Stadshuset.

156. Jonas Östblom - 15 december 2009

Det är som vanligt borgare´som du Madeleine tror att ni har folkets bästa för ögonen när det enda ni gör är att lura av folket dess egna skatter. Nu senast så är det biblioteket vid Hornstull. Tror du på fullaste allvar att någon tror på er idé om att det ska bli ett bibliotek vid Liljeholmen istället. Tanken som Moderaterna lanserar är inte ny och att ni bara följer efter som ”följa John!” är inte heller ny. Det är dem som har råd som ska ha tillgång till anpassad kultur. Böcker är inte till för folket för det skulle kunna innebära att folket skulle kunna se förbi era små löften om paradiset…

Sluta skär ner i våra rättigheter och sluta låtsas som om du bryr dig.

157. Petri Tahvanainen - 22 december 2009

Det är inte endast omoraliskt, utan även att ses som otillåtet. Har någon väckt talan mot de tjänstemän, som tagit beslutet?
Mkh,
Petri Tahvanainen

158. Ola Schubert - 10 maj 2010

Hur kommer det sig att alla inlägg angående badet från 2010 är borttagna ifrån denna tråd??

teodork - 11 maj 2010

Hej Ola, vi har inte tagit bort några inlägg från den här tråden, eller några andra, vad jag känner till.

/Teodor

159. Andreas Palmborg, Stockholm, Sweden - 11 maj 2010

Hej
Jag vet att jag under rivningen skrev ett inlägg som efter en dag var bortaget, så jo, iaf jag har upplevt att inlägg tas bort från Madeleins blogg.
Hälsningar,
Andreas Palmborg, Hägersten

teodork - 12 maj 2010

Hej Andreas.
Inga inlägg har plockats bort. Dock finns det tre eller fyra bloggposter om badet med snarlika namn, och därtill hamnar de inte alltid i ordning (något vi inte kan påverka). Googla igenom inläggens kommentarer efter något du minns att du nämnde så kommer du att hitta ditt inlägg.

Ha en bra dag.
Teodor

160. Karin aurell - 3 september 2010

”se hur staden vuxit fram genom århundradena och detta är värt att bevara. Det finns dock en ohelig allians i stadshuset som går över blocklinjerna som hotar Stockholms unika kulturmiljö och som inte drar sig för att göra om historiens misstag.”

Madeleine Sjöstedt, Idrotts&Kulturborgarråd,menar du då med detta att DU och (Fp) ville bevara Aspuddsbadet, men att (S) och (M) röstade emot ett bevarande av Aspuddsbadet? Det var ju Du som stred för att RIVA detta unika kulturbadhus!
Du ville INTE utveckla och stötta ett bevarande av ett kärt 90 årigt varmbadhus med stort kulturellt värde, eller hur?
Aspuddsbadet hade inget värde för DIG, men för oss i Aspudden, Midsommarkransen, Gröndal med omnejd, blev rivningen en ren katastrof som vi sent ska glömma, vem som orsakade.

161. Karin aurell - 14 september 2010

Så här twittrar Madeleine Sjöstedt.

”Kampanj i Farsta. Sossarna är på väg att förlora förorten. Gör dem defensiva och aggressiva.”
5:47 AM Sep 11th via txt

Är du desperat Madelein Sjöstedt?


Lämna ett svar till Thomas Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: