jump to navigation

Bibliotek för moderna behov – så arbetar Stockholm för fler besök och lån vid biblioteken 28 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
trackback

Biblioteken i Stockholm har en spännande framtid för sig. Genom att införa nya bibliotek och flytta, renovera eller bygga om andra, bygger vi nu en biblioteksstruktur för dagens och morgondagens behov. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Nyligen presenterade Svensk biblioteksförening en rapport om biblioteken i Stockholm. Rapporten visar att besöken vid stadens bibliotek förra året gick ned, liksom antalet böcker per invånare och biblioteksanställda.

Vid första anblicken kan det se ut som fara å färde. Men det arbete som pågår med att förändra stadens biblioteksstruktur och den satsning som görs på biblioteken är ett sätt att ta tag i dessa problem. Låt mig ta upp ett par av de siffror som är särskilt intressanta.

Biblioteksföreningens rapport visar att antalet besök per invånare vid Stockholms bibliotek har minskat från 7,31 2007 till 7,09 2008. Den totala utlåningen har ökat, men utlåningen av barnböcker har minskat från 11,95 lån till 11,5 lån. Antalet böcker vid biblioteken visar en minskning, från 2,41 böcker per invånare 2007 till 2,26 böcker 2008 och det köptes in något färre böcker 2008 än 2007, från 0,132 till 0,130. Antalet biblioteksanställda minskade också från 0,476 per invånare 2007 till 0,447 per invånare 2008.

De minskade antalet besök till att börja med. Självklart är det problematiskt att besöken har minskat, biblioteken ska nå många stockholmare. Men bilden är mer komplex än så. Besöken vid det virtuella biblioteket har nämligen ökat med hela 78 procent mellan 2007 och 2008. Kanske består biblioteket.se av en stor del nya besökare, som inte annars besöker fysiska bibliotek, kanske väljer vana biblioteksbesökare att istället uträtta sina ärenden via nätet. Hur som helst är det uppenbart att det virtuella biblioteket fyller ett behov. Biblioteket.se är en lyckträff.

Men bibliotek som fysiska mötesplatser är lika viktiga som förr. Biblioteken ska vara öppna, tillgängliga och ligga vid viktiga mötesplatser, som i tunnelbanor och i köpcentra. Därför gör vi nu en stor satsning på modernisering av biblioteksstrukturen, som innebär att skapa bättre möjligheter för stockholmarna att komma till biblioteken. Biblioteken ska bli attraktiva för ännu fler stockholmare.

Bibliotekets roll har också förändrats, det är inte bara läget som är avgörande. Det var länge sedan bibliotekens huvuduppgift var att agera bokupplag. Numera är biblioteken det offentligas avant garde, som fungerar som informationspunkter och kunskapskällor. Bokbeståndet per invånare har visserligen minskat något, men beståndet av AV-media har ökat desto mer, från 0,243 per invånare 2007, till 0,278 2008. Boken är inte längre den enda kärnan i biblioteken.

Säkerligen har den minskade utlåningen av barnböcker med förändrade behov att göra, men också med ökad konkurrens från billigare böcker och nya tekniska möjligheter. Stockholms stadsbibliotek jobbar intensivt med att förbättra den tekniska servicen för biblioteksbesökarna, med bland annat möjligheter att låna e-böcker, musik och tidningar via det virtuella biblioteket. Moderniseringen av biblioteksstrukturen innebär också att flera bibliotek specialinriktas på teman och profileras extra mot grupper, som Lumabiblioteket som blir barnbibliotek, biblioteket i Enskede som får hälsoinriktning och biblioteket i Axelsberg som skapas i ett äldreboende. Stockholms bibliotek ligger i framkant och förändras ständigt.

Så de ekonomiska frågorna till sist. Biblioteken har en stor budget och har de senaste åren fått kraftigt ökade medel. 2008 ökade driftskostnaden för Stockholms bibliotek till 352 kronor per invånare från 347 kronor 2007 och i år gjordes också ett betydande påslag, med 19 mkr. Däremot är det i kommunal verksamhet viktigt att alltid jobba med att effektivisera verksamheten, för att förvalta varje skattekrona på effektivast möjliga sätt. Därför har antalet biblioteksanställda minskat. Tyvärr har också bokinköpen minskat något. Jag hoppas att den trenden kan vändas. Det finns alla förutsättningar för det. Nästa år görs en historiskt stor satsning på ökade driftsmedel för biblioteken, för bibliotek i världsklass.

Madeleine

Kommentarer»

1. Jonas Östblom - 26 januari 2010

Har ni några kommentarer på dokumentet här nedan….

Minnesanteckningar från möte kring ombyggnation av Hornstulls bibliotek 20100113

Närvarande: Skyddsombud: Linda Wagenius, Kaisu Saarinen, Anna William-Olsson. Facklig för SKTF: Anne Säbom. Chefer: Elisabeth Aldstedt och Gunilla Lundhall. Arkitekt Birgitta Bååth.

Sekreterare: Linda Wagenius

Anne Säbom började med att säga att omyggnationen inte är förhandlad i SAMS vilket gör att hon inte kan godkänna någon planskiss nu. I SAMS är endast den tidigare strutkurplanen förhandlad var det står att Hornstull eventuellt ska bli ett tunnelbanebibliotek vilket inte är fallet nu. Cheferna var medvetna om detta och att detta möte var endast för diskussion.

Skyddsombuden påtalade problemet med bristen på information till personalen
angående ombyggnationen. Det sista beskedet personalen fått var att det skulle börja byggas om nu i januari men vad hände sen?
Gunilla och Elisabeth medgav att detta inte var bra och Gunilla kommer att kalla till ett informationsmöte med personalen där alla enhetschefer också ska vara med. Ett skäl uppgavs vara att det inte fanns något att informera om. Anne påpekade att det är jätteviktigt att informera om just att det inte finns nåt att informera om.

3)Elisabeth Aldstedt, Johanna Hansson och Jesper Skönberg utgör en arbetsgrupp som håller på och arbetar fram en ny strukturplan. Det är denna som sedan ska läggas fram och beslutas om på Kulturnämndens möte i mars/april. I strukturplanen ingår framtiden för Hornstulls bibliotek. Elisabeth fick frågan om Hornstull och Liljeholmen automatiskt hänger ihop och svarade att hon inte ser det så. Så pengar till ett nytt bibliotek i Liljeholmen kan även tas annanstans ifrån. Däremot ligger det just nu inget annat förslag än minskning av Hornstulls bibliotek vilket påtalades som ett problem i diskussionen. Behovet av alternativ var ett starkt önskemål.
Skyddsombuden frågade om de tagit med konsekvenserna för ökad arbetsbelastning för de jobbar på Medborgarplatsens och Kungsholmens bibliotek vid en ombyggnation av Hornstull. Det hade strukturplans-gruppen gjort samt medgav att det kunde vara bekymmersamt med ökat tryck på framförallt Medis.

Elisabeth och Gunilla rapporterade från deras senaste möte med fastighetsägaren, den 16 dec. Förvaltaren heter numera Aberdeen (tidigare Newsec), ägare till huset är SEB och byggföretaget heter Arcona. På mötet var även den kafé/restaurangidkare som biblioteket skulle dela lokaler med närvarande. Mötet handlade om hur ett samspel kan se ut. Vilka möjligheter till samnyttjande finns? Parterna var överrens om att det är okej att ta med en kopp kaffe in i biblioteket och att läsa en bok i kaféet utan krav på att konsumera något. Det diskuterades om vissa läsplatser, pressdisplaydatorer etc kan få plats i kaféet. Kaféidkaren är utvald just för att han är intresserade av konceptet bibliotek/kafé. Från SSB sida tycker man fortfarande att det är för små publika ytor och försöker med hjälp av arkitekt Birgitta Bååth hitta utrymmen. Ett förslag som lyftes på mötet var ett inglasat rum ut mot gården istället för terrass. Där skulle gruppverksamhet kunna hålla till t ex. Ett annat förslag var att skapa utrymme i källaren för skåp, personalgarderob, kanske personaltoalett. Skyddsombuden opponerade sig till att kontor och paus/matrum skulle vara i samma lokal. Det behöver hittas en annan lösning.Skyddsombuden frågade efter anledningen till att restaurangen måste ta den stora delen av lokalen och fick svaret att det är för att köket till restaurangen måste ligga i källaren och då är bara det bara nuvarande vuxenavdelningen som är möjlig. SSB vill ha inskrivet i kontraktet att lokalen bara får hyras ut till kafé/restaurangidkare så att det inte kommer en annan verksamhet och t ex slår upp en vägg mot biblioteket. Det finns ändå aldrig några garantier för att den kaféidkare som nu är intresserad av samarbete för alltid kommer vara kvar. Ingen ombyggnation kommer påbörjas förrän beslut tagits i Kulturnämnden. Nästa möte mellan SSB och förvaltaren är den 22 jan.

Skyddsombuden frågade efter vad som händer med personalen vid en eventuell ombyggnation och minskning. Hur många ska jobba på Hornstulls bibliotek då? Detta fanns det ännu inget svar på. Skyddsombuden framförde att det är viktigt att personalen får vara med och bestämma var vi vill hamna nånstans istället i så fall. För de som jobbat på Hornstull länge och redan varit med om en flytt borde de få slippa vara med och packa ner biblioteket igen.

Gunilla kommer bilda en referensgrupp med personal kring hur det nya biblioteket ska utformas.

Anne Säbom menade att ombyggnationen börjat i fel ända, inriktningen/målgrupp borde ha kommit först och sen planskissen över lokalerna.

Gunilla kommer att ha kontinuerliga möten med skyddsombuden på Hornstull: Linda Wagenius och Kaisu Saarinen samt eventuellt andra skyddsombud som Anna William-Olsson. Om det gäller att godkänna planskisser behöver det göras av någon som har särskild utbildning i detta vilket Anne Säbom och Harriet Aagard har. Gunilla kommer även att kalla till informationsmöte med all personal och deras enhetschefer samt samla en referensgrupp.

Erik - 27 januari 2010

Jonas,
Är det något särskilt du tänker på?

Erik Jennische
Kulturroteln i Stockholms stadshus.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: