jump to navigation

Eritreas förtryck måste bekämpas både här och där 12 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags:
trackback

I samband med den Eritreafestival som genomfördes häromveckan har det uppstått en angelägen, om än inte angenäm, diskussion om det offentliga Sveriges förhållande till exilgrupper som stöder icke-demokratiska regimer i hemlandet.  Festivalen har nämligen fått 50 000 kr i stöd från Stockholms stad.

Festivalen genomfördes av en förening som finns här i Stockholm men hade till syfte att skapa en plattform för Eritreas regeringsparti PFDJ.

PFDJ är tillsammans med Eritreas president Isaias Afewerki ansvariga för att Eritrea ligger sist på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, och för att Amnesty anklagar landet för att hysa tusentals samvetsfångar, bland annat Dawit Isaak. Detta är självklart inte den typ vad evenemang som Stockholms stad ska bidra till.

Anledningen till att många eritreaner söker asyl i Sverige är att man får hysa vilka åsikter man vill här. Det blir då underligt när svenska skattemedel används till att bjuda in representanter för dem som bär skulden för att människor flyr. (Nedan finns det skrivelse som Cecilia Brink, M Inga-Märta Fröman, KD, och jag har lagt i kulturnämnden med uppdraget att kulturförvaltningen ska se över sina rutiner och undersöka förutsättningarna för att återkalla stödet.)

Under många år var jag generalsekreterare och sedan ordförande för den liberala biståndsstiftelsen Silc. Silc engagerade sig redan 2002 för Dawit Isaaks öde. Under åren har jag därför kommit i nära kontakt med eritreanska organisationer i Sverige som stödjer den eritreanska regeringen.

Jag har flera gånger frågat mig varför de utnyttjar de rättigheter de har glädje av i Sverige, till att motarbeta att landsmännen i Eritrea ska ha samma rättigheter. En av anledningarna ligger sannolikt i att förtrycket sträcker sig hela vägen hit, via ambassaden och den kontroll de har över eritreaner som bor i Sverige. I en rapport från Human Rights Watch i våras kan man få information om hur läget är i landet och hur hot och förtryck riktas även mot eritreaner i exil

Jag vägrar nämligen att tro att de eritreaner som var på festivalen, eller som organiserade den, verkligen är stolta över och stödjer den regering som förbjuder det fria ordet, och sätter människor i fängelse för deras åsikters skull.

Madeleine

DN

Skrivelse till kulturnämnden

Kräv tillbaka bidraget från Eritreafestivalen

Under de senaste veckorna har det uppmärksammats att kulturstöd har förmedlats till en festival som har till syfte att vara en politisk plattform för Isayas Afewerkis regeringsparti PFDJ i Eritrea. Detta är mycket beklagligt eftersom PFDJ är ansvarigt för det mycket omfattande förtrycket av mänskliga rättigheter i Eritrea.

En av riktlinjerna för Stockholms stads kultur- och integrationsstöd lyder: ”Stöd ges även till ideella verksamheter som i integrationssyfte främjar mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverkar utanförskap, rasism och diskriminering.” Det betyder att stödet inte heller får förmedlas till organisationer eller evenemang som försvarar förtryck av mänskliga rättigheter, eller som motverkar demokrati i Sverige eller utomlands.

Organisatörerna av festivalen gör dock ingen hemlighet av att man står bakom den eritreanska regeringen. En av dess representanter, Tedros Goitom, säger till SR Kulturnytt att festivalen under sina elva år alltid har bjudit in representanter för den eritreanska regeringen. Han säger också att det var klart i programförklaringen när de ansökte för projektet både i år och tidigare. På frågan om representanter för oppositionen bjudits in svarar Goitom att ingen var inbjuden, och fortsatte: ”I Eritrea finns det ingen opposition. Det finns väldigt få som är utanför Eritrea. Nästan alla håller sig i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, som är fiendeland för Eritrea, så vi har inte så mycket till övers för dem.”

Anledningen till att det inte finns någon opposition som kan arbeta öppet i Eritrea är det politiska förtrycket från den eritreanska regeringen. I Sverige finns det däremot många grupper och organisationer av eritreaner som är i opposition till regeringen och som arbetar för demokratisering i Eritrea.

PFDJ hade en mycket stark närvaro i festivalen, enligt såväl programmet som Dagens nyheters reportage från festivalen. Som regeringsparti är PFDJ ansvarigt för att Eritrea 2008 låg sist på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex och tillhörde den mest ofria kategorin i Freedom house frihetsindex.

Amnesty skriver i sin årsrapport att ”thousands of prisoners of conscience were held”. Afewerki och PFDJ håller dessutom flera tiotal journalister fängslade sedan många år, däribland den svenske journalisten Dawit Isaak.

Men det är inte bara i Eritrea som förtrycket är hårt. Regeringens representanter har också kontroll över dem som flytt Eritrea, eller som lever i exil sedan länge. I en rapport från Human Rights Watch (HRW) i april redogörs för hur regeringen kontrollerar sina medborgare genom representanter utomlands: ”the government has made it clear that it considers every Eritrean who leaves the country illegally to be a traitor to the nation.” (HRW ”Service for life”, April 2009.)

HRW rapporterar också att i Eritrea kvarvarande familjer till dem som har flytt ofta råkar mycket illa ut. Det gäller även familjerna till de eritreaner i exil som inte vill betala skatt till den eritreanska regeringen.

Precis som det hade varit orimligt för Stockholms stad att på 1970-talet samarbeta med Pinochets eller Videlas representanter om chilenska eller argentinska kulturevenemang, eller med de iranska eller burmesiska regeringarna idag, så är det orimligt att vi stödjer den eritreanska regeringens representanters kulturevenemang. Det ger legitimitet till det till förtryck som pågår i såväl Eritrea som Sverige.

Som ledamöter i kulturnämnden, har vi ansvar för att de riktlinjer som nämnden har satt upp, följs, även vid beslut som fattas på delegation. Vi föreslår därför att kulturförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som säkrar att kulturstödet i framtiden inte främjar evenemang som försvarar förtryck av mänskliga rättigheter och demokrati. Förvaltningen bör också undersöka förutsättningarna för att pengarna som betalats ut till Eritreafestivalen återbetalas till staden.

2009-08-10

Madeleine Sjöstedt (FP)

Cecilia Brink (M)

Inga-Märta Fröman (KD)

Kommentarer»

1. Marta - 12 augusti 2009

Jag är skattebetalare och svensk medborgare. Jag har bott i Sverige i över 20 år.
Jag själv har betalat mer än 50 000 kr i skatt till detta land. Ni får det att framstå som att det är andras pengar som vi anväder till ett dåligt syfte. Vi eritreaner kan hävda att våra skatte pengar har andvänts som bistånd till material som svartmålat vårat land och till köp av vapen som bidragit till att döda vårt folk.
Ni skriver mycket men har väldigt lite fakta att utgå från. Det ni hävdar har ingen grund, och om ni verkligen vill få svar till många av de frågor ni har så finns det väldigt många frivilliga eritreaner som kan besvara på dem åt er. Jag som eritrean och bosatt här i Sverige måste säga att jag är djupt besviken över hur ni tar till alla metoder för att svartmåla ett land och ett folk som främjar mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet.

Tina Thorsell - 13 augusti 2009

Att du har betalat mer än 50 000 i skatt betyder inte att du har tillgång till 50 000 kr att använda hur du vill. Dina skatetpengar finanseirar ditt åkande i kollektivtrafiken, dina promenader på asfalterade gångstigar och din sjukvård. Bland annat. Dessutoma finansierar du solidariskt välfärd till andra i Sverige. Tack för din insats.

Gabriel - 13 augusti 2009

Jag är Svensk medborgare med rötterna i Eritrea. Ursäkta mig ”Marta” men du verka ha sned vriden förståelse om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet.
När presidenten (som inte är folk vald) säger i en Aljazeera tv intervju med Riz Khan öppet att det inte blir någon val i Eritrea på 40 år sen lägger han till kanske aldrig (du kan lyssna själv här: http://www.youtube.com/watch?v=UAXKsZ8OsWo )

Och när Eritrea inte har konstitution, när ingen pressfrihet finns på plats, när mänskliga rättigheter trampas dagligen, när ingen Rule Of Law finns, när tiotusentals politiska fångar finns och inte formellt anklagas och när ingen vet var de finns, när det finns fler fängelser än någonsin i Eritrea när det finns bara ett politiskt parti men ingen opposition tillåts i Eritrea när tiotusentals ungdomar är tvungna för att lämnar sitt land och när folk svälter du har mage att hävda Eritrea främjar mänskliga rättigheter och demokrati. You must be out of your mind my friend. Räcker inte det här som grund du kan få mer om du ber om det.

Du vet inte ens hur du vill kalla dig själv. ena gången hävdar du att du är svensk medborgare lite senare hävdar du att du är Eritrean. Dessutom har Jag aldrig sett några eritreaner som betalar skatt i Sverige. Så att du vet här i Sverige, det är bara svenskar som betalar skatt. Därför har eritreaner inget att säga vad skattemedlen används till.( men svenskar kan)
Have a nice day my friend
Till sist vill jag tacka Madeleine Sjöstedt (FP)
Cecilia Brink (M)
Inga-Märta Fröman (KD)
Tack för eran insats för demokrati och mänskliga rättighet. Och för att ni står vid sidan av eritreanska folket.
Och stort tack för all journalister, politiker och individer som gör allt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Amanda - 17 augusti 2009

Det madeleine skriver är att den eritreanska regimen är en diktatur. Och det är det, så enkelt är det. Att Eritrea har lidit mycket och fått kämpa hårt för sin självständighet ger inte Afeworki rätten att förtrycka folket och begränsa yttrandefirheten. Tvärtom. Hur faan kan han, efter alla år av krig och blod förneke folket dess rätt till frihet? Har inte det eritreanska folket rätt till frihet?

Du betalar skatt och har det bra här i Sverige, så vitt jag förstår. Men i Asmara ekar butikerna tomma, medans fängelsehålorna är trånga och överfyllda.

Amanda - 17 augusti 2009

Kommentaren var menad som svar på ”Marta”

2. Eden Tareke - 12 augusti 2009

I was at the Eritrean festival If pride could kill I would be the first. Well, I was too happy for any thing any way.

I am proud because we Eritrean people believes we can make it on ourselves; and we are trying, it might take time but we are on the right way
I am proud because, despite, the war and western interference by people like you, Eritrea have managed to lower child mortality by half since independence
I am proud because Eritrea have lowered maternal mortality from 1400/10000 to about 450/10 000 since independence
I was proud because Eritrea is one of the 16 countries achieving the Millennium Development Goal as planed
I am proud because malaria is on its way to be eradicated in Eritrea.
I am proud because polio is eradicated in Eritrea
I am proud the government is working to assure food safety for the population not by seeking aid
I am proud because more and more students are having opportunity to go to school
I am proud to have an African leader who defined civilization in our own terms. For once, it was not the Red Indians, or the native African or the Aborigines that were uncivilized as defined by the western, it was the action of the Swedish government that was uncivilized. Waw!!!!
I am proud because the government of Eritrea is the firs African government that I know that is totally liberated from any form of colonialism
I am proud to be un Eritrean, To be in the festival. I enjoyed Every minute of it. The only problem was it was too short. Who are you to tell me or the rest of the 13000 participants of the festival how we felt?
Wake up Colonialism is over for good!!!
Question why was Dawit Isaak working as a cleaner in Sweden?

Gabriel - 13 augusti 2009

Hi Eden Tareke, if you are so proud to be eritrean and are so proud of your president and your country Eritrea why are you here in Sweden then????
If you hate this country you are living in who forced you not to go back to the country you are so proud of. If you are so fond of tyranny no body should hold you to live in a democracy against your will.I am willing to pay for your ticket if you are ready to return back.

Fitsum Haile - 14 augusti 2009

Hi Eden,
You forget to mention some development that can make you proud as well.

You are proud because:

HIV rate skyrocketed,
The whole education system is militarized and the only university is closed for good,
People are starving to death,
People line up for a single bread (if they are lucky) at 4:00 in the morning,
All business are closed and monopolized by the regime,
The whole country is imprisoned (The difference is only large prison (the country) and small prison (cells))
All youth are fleeing if they get chance,
Suicide and fratricide increased,
Mental problems increased (Check St. Mary Hospital when u visit your proud of country,…etc

I would list a lot if that can make you proud. You seems like mantis. Mantis is an insect, when coupling she chews the head of her partner and she satisfies her sexual desire. What makes you different than this insect, if you are proud and happy while the people down there are suffering. Why are you then under colony while your proud country is free? Please don’t waste your time in the place which you are not proud off. I will help the others to pay for your one way ticket.

3. A.L - 12 augusti 2009

Fy fan vad mycket falskt och skit snack som svenska journalister fabricerar för att helt smutskasta ett land. Förstår att det råder en slags gemensamm samvets ångest bland svenskarna för att man som svensk har utsatt (journalisten)D.I för en förnedrande och minimerad livsstil som städare innan han frustrerad försvann tillbaka till hemlandet. Men det är fan inte en bra anledning att peka allt ont på ett enda land. Er betende liknar som när oförskämda små barn är grinigt gnälliga och skyller heltifrånsig och någon annan får ta konsekvensen.

Haqenja - 13 augusti 2009

Är det någon som är gnällig och grinig är alla diktator kramare som inte kan resonera. Det är bristen på demokrati och mänskliga rättigheten som gör folk fly landet och söker asyl i hela Europa.
Svarige är ett bra land till och med diktator kramare kan manifestera och stödjer tyranner.
Skamlösa individer som skriver och stödjer diktatorer.
Haqi

4. Benjamin Yemane - 12 augusti 2009

Ænnu ett desperat førsøk från framførallt FD att smutskasta landet Eritrea och majoriteten av svensk-eritreaner.

Jag vill bara komentera ditt uttalande gællande Tedros Goitoms svar på frågan om representanter från oppsitionen bjudits in.

Om jag inte missminner mig så svarade Tedros Goitom att alla som ville deltaga var inbjudna….

Sedan nær du næmner många opptionella grupper i Sverige. Vlka syftar du på?

Jag skulle ønska att du kunde vara mer precis och uppge hur många grupper du talar om. Så vitt jag vet så uppgår dessa individer till knappt ett dussin.

Bæsta hælsningar
B. Yemane

Gabriel - 13 augusti 2009

Hej B. Yemane

Det är synd att du inte vet att det finns många oppositions partier både i Sverige, Europa, USA, Kanada, mellanöstern och Afrika.

ELF, EPP, EIJD EDP, Eritrean Federal Democratic Movement, EPM, Eritrea Islamic Islah Movement, EDP(Constitution) , Alnahda, , Congress Party, , Eritrean National Salvation Front, Eritrean Peoples Democratic Front, bara för att nämna några.
Det var de politiska partier, men det finns också många civic organisationer där de flesta har organiserat sig under det paraply organisationen Eritrean Global Solidarity,
Som kunde dra runt 1000 demonstranter i Washington för mindre än 2 månader.
Regards
Gabriel

5. ET - 12 augusti 2009

Jag tycker att Eritreas förtryck genom ogrundad media måste bekämpas har!!
I was at the Eritrean festival If pride could kill I would be the first. Well, I was too happy for any thing any way.
I am proud because, despite, the war and interference by people like you, Eritrea have managed to lower child mortality by half since independence
I am proud because Eritrea have lowered maternal mortality from 1400/10000 to about 450/10 000 since independence
I am proud because Eritrea is one of the 16 countries in the achieving the Millennium Development Goal as planed
I am proud because malaria is on its way to be eradicated in Eritrea.
I am proud the government is working to assure food safety for the population
I am proud to have an African leader who defined civilization in our own terms. For once, it was not the Red Indians, or the native African or the Aborigines that were uncivilized as defined by ….., it was the action of the Swedish government that was uncivilized. Waw!!!!
I am proud because we Eritrean people believes we can make it on ourselves; it might take time but we are on the right way
I am proud because the government of Eritrea is the first African government that is totally liberated from colonialism
I am proud to be un Eritrean, To be at the festival. I enjoyed Every minute of it. The only problem was it was too short. And who are you to tell me or the rest of the 13000 participants of the festival how we felt?

6. John Ahlmark - 13 augusti 2009

Hej, jag tror inte att Madeleine Sjöstedt försöker svartmåla Eritrea som land eller dess befolkning, eller att ursäkta övergrepp i det förflutna. Däremot vill hon inte att Sverige ska stödja regeringen och PFDJ. Vittnesmålen om den regim som styr Eritrea är många och trovärdiga, och alltid pekar de på att landet styrs med förakt för mänskliga rättigheter. Man kan vara stolt över att vara eritrean, och njuta av eritreansk kultur, utan att stödja Eritreas regering.

Jack - 18 augusti 2009

John,

det gör inte Sverige heller och har aldrig gjort det. Så vad är nytt? Oavsett vad du och andra som du säger kommer jag och majoriteten av svensk-eritreaner fortsätta att stödja regimen.

7. Andreas Bergström - 13 augusti 2009

Jag tror säkert att det finns många som är stolta över regimen i Eritrea, över självständigheten och över de framsteg som ändå sker. Men självständighet och framsteg ursäktar inte på något sätt att landet är en vidrig diktatur. Hitler byggde motorvägar och Sovjet hade en rätt bra ekonomisk utveckling under perioder av Stalins styre. Det innebär inte att deras styre var något att vara stolt över.

Samma utveckling – eller bättre – har åstadkommits i länder som haft fria val, pressfrihet, yttrandefrihet etc. För övrigt var både spädbarnsdödligheten och medellivslängden i Eritrea på väg i rätt riktning redan före självständigheten, så det kan ju ifrågasättas hur mycket den nuvarande regimen har med saken att göra. Och landet blir fattigare och fattigare, samtidigt som stora delar av Afrika har haft en fantastisk ekonomisk utveckling.

En rättsstat, demokrati och individuella fri- och rättigheter är vägen till både välstånd och ett värdigt samhälle. Så länge den eritreanska regimen inte håller med om det, finns det inga skäl att ge skattemedel till en festival som hyllar regimen.

8. Tina Thorsell - 13 augusti 2009

Jag har stött Eritreas kamp för självständighet. Men utvecklingen är för sorglig. Det som skulle bli ett öppet och demokratiskt land har blivit en mardröm. Ni som försvarar Eritrea idag behöver skilja på kampen för ett fritt Eritrea – den är ju vunnen! – och den nu sittande regimen. Det var väl inte det här ni kämpade för?

Jack - 17 augusti 2009

Hur har du stött Eritreas kamp för självständighet? kan du precisera? Apropå demokrati: grekerna snackade om det utan att någonsin nämna att dem var ett slavägande samhälle! Vad säger detta dig i dagens värld ledd av USA? I fattiga ländet äter man inte demokrati.

9. Jenny Sonesson - 13 augusti 2009

Enligt organisationen Reportrar utan Gränser är Eritrea tillsammans med Nordkorea och Turkmenistan de länder i världen där det är sämst ställt med yttrandefriheten.

Sedan åtta långa år hålls journalisten, demokratikämpen och den svenske medborgaren Dawit Isaak fängslad utan rättegång i Eritrea.

Svenska skattemedel får aldrig hålla envåldshärskare under armarna, det är en viktig princip. Därför är det rätt att kräva tillbaka pengarna från den eritreanska festivalen. De regimvänliga festivalarrangörerna menar att svenska medier som skriver om Dawit Isaak är ute efter att skada landet. Och till årets festival var också Abdel Jaber, en hög företrädare för regimen, hedersgäst.

Det finns bara ett styrelsesätt som är värdigt fria medborgare i Sverige och i Eritrea. Det heter demokrati!

10. Khaled - 13 augusti 2009

First of all i would like to thank you Madeline and all others who are addressing the situation in Eritrea. I am myself an Eritrean journalist who worked as a journalist in eritrea and was a colleague of dawit issack. I have been actively engaged in human rights issues for quiet long time since i left eritrea. I am living here in Sweden. to come to the point , why some eritreans are defending the regime is only because they have been brainwashed by the messengers of the dictator and the reality back home is not helping them as they are trying to defend a regime who is on a daily basis working to its demise. Why they are writing in such intense is because they are really afraid of what can happen to their financial resources both legal and illegal incomes PFDJ was collecting from Sweden. Anger can make them write hundred of pages but that will not change the truth. I do always wonder how the dictator succeeded in convincing young eritreans to mix up between love to your country and people with the love and connection to the atrocities of a dictatorial rule under PFDJ. Regardless what they say and do the wheel will not stop. Eritrean needs change and the change will come sooner or later but it is really shameful to see young Eritreans who were supposed to be leading democrats ending being supporters of a dictator. Have they ever asked why they have every kind of right in their exiled life and they deny such rights to their own people in Eritrea.
Finally i would like to remind Madeline and all others who are involved in this issue to not stop the undergoing investigation in short as it will lead to many untold crimes being committed by the messengers of the dictator.
As to the case of Dawit issack i always say it is a continuation of the situation in Eritrea and unless the situation in a Eritrea i changed (regime change) there is really little hope to get dawit free alive.
I am linking an old article from DN about haw far the supporters of the dictator have gone in their arrogant attitude.http://www.dn.se/sthlm/tumult-pa-debatt-om-eritrea-1.259270

Erik - 15 augusti 2009

Tack Khaled för länken. Det var en helt sjuk tillställning. Jag var där för Silcs räkning och hade tidigare inte förstått hur de regeringstrogna krafterna i landet arbetade, och hur våldsamma de kunde bli. Men tack vare mediagenomslaget efteråt dock, och hur tydligt Stenholm mfl agerade, så blev ändå resultatet att ambassaden och deras hejdukar har låtit bli att ta till våld för att tysta eritreaner och andra som pratar om mänskliga rättigheter i Eritrea, och det är iaf positivt. Eller har du upplevt den typen av våldsamheter senare i Sverige?

Jack - 17 augusti 2009

U´re a liar Khaled. U have no idea what journalism is all about, let alone U being a journalist. Or is that meant as a joke for us to laugh about? If so then HAHAHAHA!

11. Temesgen Berhe - 13 augusti 2009

Hej diktaturenskrammare!

Marta som skattebetaare kräver sin skatt överföras till diktaturen i Eritrea.

Eden Tareke is proud to be a dictator’s advocate and enjoys festivals organized to elongate dictatorship in Eritrea

A:L anklagar att svensk medier och myndigheter svartmålade Eritreas folket.

ET Benjamin Yemane har samma anklagelser

anklagar om svartmålning.

För Marta, frågar jag om hon vet de förmåner hon får från skatt i Sverige. Marta, ar ni ett skatte system i Eritrea var du får förmåner? I Eritrea folk har bara skyldighet inte rättighet. Att betala skatt betyder inte att du ska använda den som du vill. Marta, läs mer om demokratisk systemet i Sverige innan du attackerar myndighets personal i Sverige.

Eden Tareke it is up to you to be proud by being a supporter of an authoriarian regime in Eritrea but the discussion here is not what you feel but the organizers of the festival has used the grants for political purpose.

AL, ET, Benjamin Yemane, Jag skulle kommendera er att ni måste titta på ordlista vad svartmålning betyder på svenska eller ”Smear Campaign” in its english terminology.

Om någon avslöjer verkligheten betyder svarmålning då är ni på fel tolkning.

Svensk medier och myndigheter bara tagit frågen om Dawit Isaak och mänskliga kränkningar i Eritrea. Kan ni bevisa att det inte finns folk som samvets- och politiska fångar i Eritrea?

Era kommentare kan inte stoppa svensk medier och myndighter från krtisk tänkandet.
Lär er vad kritisk tänkandet betyder.

12. Tedros.Amanuel - 13 augusti 2009

Som en Svensk-Eritrean vill jag tacka dig Magdelien Sjöstedt,och alla andra som stödjer kampen for demokrati samt manskliga rättighter i Eritrea.

Att regimen i Eritrea förtrycker sina meborgare och att det pågår omfattande och grova kräkningar av mänskliga rättighter i Eritrea råder inget tvivel och är bland annat dokumenterat av Human Rights Watch, Amnesty International samt Eritreanska Organisationer för Mänskliga Rättighters . Liksom Dawit Isaak sitter idag 100-000 tals Eritreaner i fängelse utan rättegång,utan besöksrättoch utan åtal väcktes mot de.Många av dessa samvetsfångar och politiska fångar har utryckt sin åskit med krav på demokratiska reformer medan andra har tiibett en Gud eller tillhört ett religiöst samfund som inte är accepterats av regimen. Aven Förenta Nationer samt Afrikanska Unionen har hotat regimen i Eritrea on den inte slutar att stödja terorrist organiationer i syfte att destabislera sina grannländer.

Det är därför ett ironi och paradox att många exil Eritreaner som bor i ett i ett demokrtatiskt och fritt Sverige utan hot mot deras medbörliga och mänskliga rättighter självmant eller via påtryckningar väljer att stödja en diktarorisk regime i Eritrea och därmed bidra till den omfattande kräkningar av mänskliga rättighter i Eritrea . Denna fest som exluderar Svenskar och regim kritiska Eritrean motverkar intergartion i Sverige och befäster utanförskåp. Att många exil Eritreaner i Sverige stödjer ett diktatorisk regime är på sätt och viss ett bevis på ett misslyckat intergartons politik.

Det är således beklagligt att Stockholm Stad beslutat att att ge ekonomiskt stöd till festivalen som hyllar en dikatotrsik regime i Africa och medverkar till att sprida odemokratiska normer och värderingar i Sverige.Det är ingen hemligt att denna påkostade fest orgie används av regímen som propganda jippo. Festivalen videofilmas videofilmas och visas på bäst sändingstid i Eritreansk TV och används för att visa stödet som regimen har bland exil Eritrean.

Det är bara rätt att man nu kräver tillbaka bidraget från Eritreafestival.

Eritrean som engång kom till Svreige som asylsökande flyktingar bör visa civil courage och säger nej till diktarure och ja till demokrati och mänskliga rättighter i Eritrea

13. Jack - 13 augusti 2009

För det första är kriget mot etiopien inte över. För det andra, som Isaias Afwerki sa, amerikas lakejer i Sverige vägrar fatta att CIA ligger bakom stängningen av tidningarna eftersom det köpte ”journalisterna” för dess och Etiopiens agenda undet ett pågående krig. Det är väl regeringen som tillät dem att verka från början, eller hur? Men gör dem nåt illegalt och sätter landets säkerhet, som uppnåddes med stora offer, i fara då åtgärder måste tas. Det är därför dem flesta eritreaner applåderar regeringens snabba och effektiva handling. Och var gjorde och gör Sverige? Ge ”bistånd” till Etiopien för vapenköp. Eritreas konstitution är skrivet inte av experter men med deltagande av befolkningen i stort både inom och utanför landet. Där står klart och tydligt att flerpartisystem är det mest ideala för Eritrea. Detta kommer att ske men på eritreanernas valda timing och utan västerländska ”jag vet bäst” mentalitet på nåt sätt involverad. Jag har bott i Sverige i 20 år och betalar skatt. Så dem där 50 000 du pratar om är ingen bistånd. Lämna oss i fred. Ni västerlänningar har massor att svara för, för afrikas elände.

Almaz - 13 augusti 2009

Tyranner har allt pekat på yttre fiender. Här ser man att allt hänger på Etiopien . Vakna nu vi har varit fri från Etiopien för 18 år sedan. Vem har torterat fängslat och dödat vårt folk dem senaste 18 åren? Ju svaret är en skurk regim som har en party stat och skapar problem i hela regionen. Det senaste är att skurken stödjer terrorister som ”Al Shebab ” vad näst ska han ge bass till ”Al kaida” kommer ni att klappa och stödja honom då också?
Almaz

Jack - 14 augusti 2009

Almaz,
För det första, finns värre problem att lösa i ditt land Etiopien som du ska va bekymrad över. För det andra, lämna dem ockuperade eritreanska områderna i enlighet med haag tribunalens beslut om jag ska komma till samma slutsats som du att kriget med med ditt land etiopien är över. Angående Al-Shabab, tack och lov att jag inte är lika hjärntvättad som dig, av amerikanska högerfascister som påstår att Eritrea hjälper dem.

14. Fitsum A. H - 13 augusti 2009

Hi,

Eden Tareke, you are proud to be Eritrean.Wow! Then go and enjoy your ”democratic” Eritrea. I don’t think you have ever been to Eritrea except as a tourist to see the roads and buildings done through slavery in the name of ”Warsai-yikealo”. I am new comer in Sweden. Ironically you are telling us the despot is doing great job. What a sarcastic!

Actually I am really disappointed by the participation of many young and new asylum seekers in the PFDJ festival. After they experienced that hardship and torture under the regime, how dare they go back and dance in its feast. What hell is wrong with them! Is their mind working properly? I hope the migration will put into consideration their stance on this issue.

ET - 13 augusti 2009

Thank you for reminding me Fitsum,
I forgot to mention that I am proud because Eritrea have improved the infrastructure of the country
I am also proud for the clinics and school that have been built since independence.

And Fitsum I will give you a year or two in Sweden, believe me you will be at the cultural festival trying to hold tight to your culture and identity.

Fitsum Haile - 14 augusti 2009

You will never see me in PFDJ arranged festivals. But for sure I will hold tight to my cultural identity.

Which infrastructure are you talking about? The roads which don’t sustain even for one rainy season. Roads which are done without any plan and engineering. Roads which are built by the unpaid youth? Just to make the youth busy and not to bring other issues. My sister, I was there building the roads and don’t tell me about the infrastructure. Do you Know how many youth die just to carry stones for nothing? Do you know how many maimed and crippled due to lack of basic medical aid? give me a break!

Fitsum Haile - 22 augusti 2009

Hi Eden, I hope this will give you a clue about the type of roads in Eritrea.

Här är världens farligaste vägar
(http://nyhetskanalen.se/1.1156075/2009/08)/22/har_ar_varldens_farligaste_vagar

Indien är det land där flest människor dör i trafiken per år.
Men i förhållande till antalet invånare är Eritrea den farligaste trafiknationen.
Här är världens dödligaste vägar………..Däremot uträknat per invånare, så är Eritrea den farligaste nationen – med 48 trafikdöda per 100 000 invånare årligen. ………..

15. Leif Öbrink - 13 augusti 2009

Vad skönt att vi i Sverige låter er Eritreaner, som stöder regimen i Eritrea, komma till tals och att vi kan ha en debatt i frågan, vilket ju inte går i Eritrea, där man inte får debattera fritt. Nej man sätts i fängelse utan rättegång. I många fall har både de parlamentariker och journalister fött av behandlingen. Forska gärna lite på egen hand och lyssna inte bara till regimens företrädare eller vad ni läser på Alenalki. Ni har släktingar i Eritrea som gärna delar med sig av hur det dagliga livet är, svårt att få tag i mat till rimliga priser, förföljelser av oliktänkande etc. Ni skjuter också in er speciellt på Folkpartiet, men hela Sveriges riksdag står bakom fördömandet av diktaturen, samtidigt som man klart har deklarerat sitt stöd för Eritrea i gränskonflikten med Etiopien. Jag är tacksam för att Maedelaine Sjöstedt tar i denna fråga. Det handlar i grunden om att vi inte ska stödja en diktatur. Kulturfestival, ja det ska ordnas, men utan politiska undertoner. Vi måste fortsätta bekämpa alla diktaturer, speciellt den i Eritrea och kräva att alla oliktänkande friges.

Jack - 18 augusti 2009

Du vet ingenting om Eritrea Öbrink!

16. Meron Estefanos - 13 augusti 2009

So what if you have paid taxes over 20 years in Sweden? You have more in return, shame on you for trying to justify it. Let me remind you what you got back in return of the taxes you claimed to have paid. You were welcomed with an open arms, got food and shelter, got a chance to go to school, got a chance to bring your family to Sweden, if you were under age when you got here, you got to use free dental system, free health care, if you have children they get a chance to go to one of the best day care systems in the world, they get to go to school and eat their breakfast and lunch for free, you get a transportation card till you are 19. So Miss Marta you think your 30% tax money would amount to what you are getting back in return?
Eden shame on you for being blind to the suffering of your people. So what if Eritrea eradicated malaria or polio? Does that give you a right to abuse, imprison innocent people and to kill? Have you forgotten the rest of the world eradicated malaria, polio …etc? Do you think they brag about it? What school system are you talking? In case you do not know, Eritrea is the only country in the world that does not have a University, hmmm tell me if you proud that the only university we had is shut down? You said that the Eritrean government does not want western aid; did you forget that PIA and his puppets were crying to EU to get aid and got 122 Millions of Euro? Do I need to remind you how civilized we are, Eritrea went to war against Sudan, Yemen, Ethiopia, Djibouti hmmmm let us not forget the Somali involvement. Eden is you proud of the Eritrean youth (50-150 youth) who are dying on the sea every month trying to cross to Europe. Are you proud of the people who are fleeing the country every day? Are you proud of our youth who have been slaves for over 13 years? Are you proud that over 20 journalists been imprisoned for over 7 years without any charges? Are you proud that there are over 2000 Christians imprisoned for worshiping God? Are you proud there are over 20000 prisoners without any charges what so ever? Are you proud that there are more prisons than schools?
Madeline go girl, I am proud of you!

17. Negasi - 13 augusti 2009

Dear, Miss. Madeleine Sjöstedt ,Miss. Cecilia Brink, and Miss. Inga-Märta Fröman,

Thanks all for finally raising this issue, May Almighty GOD bless you and all yours!

Yes this Festival should not have been taken place, it was and is recruiting base for the dictatorial regime of Eritrea Mr. Isaias Afrewerki’s and his Somali terror organization Al-Shebab.
Marta, Eden, ET, AL Benjamin all the tyrant self-appointed president of Eritrea, Mr. Isaias Afewerki regime lovers, please tell us about what pride are you talking here? Have ever thought those mothers, fathers has paid the most are the one who are perishing in the hands of devil regime Mr. Isaias Afewerki? The truth is our people are living in constant fear, hopelessness and unrelenting misery. Thousand of prisoners held incommunicado- the list includes eleven members of parliament and high ranking officials, the Patriarch of the Eritrean Orthodox Church, Priests, Pastors, Muftis, journalists and many ordinary citizens. It is also the fact the whole young generation is tied in slave camp in the name of “ Wefri warsay-Ykealo”, which some aptly call rape camp. Eritrea is the only country in Africa without independent press, no freedom of press, no freedom of worship, no freedom of association and even no freedom of work.
Marta, Eden, ET, AL Benjamin, can you please tell what is the salary and pension in Eritrea?

AL, ET, Benjamin Can you please about which picture of Eritrea are you trying to preserve? Can you tell us why the US, the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) the African Union(AU) is calling upon the UN to impose sanctions against Eritrea?

Again, thanks Miss. Madeleine Sjöstedt , Miss. Cecilia Brink, and Miss. Inga-Märta Fröman (KD), for raising this issue. I look forward to the City of Stockholm get its money back, as I look forward to the time when the rouge and tyrant regime of Mr. Isaias Afewerki, is removed and the Eritrean people freely exercise the freedom and civil liberty to which they are entitled.

Thank you.

Negasi,

18. Almaz - 13 augusti 2009

Jag har bara en stor och viktig fråga för all ”stolta” Eritreaner som tycker att styret i Eritrea är bra. Diktaturen behöver ert hjälp mer än någon sin åk hem så kan ni njuta det bästa PFDJ kan.
Ni skall inte gnälla ,för sanningen kom fram.

19. Solomon - 13 augusti 2009

Jag tycker att ni som säger att det går bra för Eritrea under diktaturen är hycklare. Många av er har säkert hjälpt en nära anhörig eller en släkting att lämna landet illegalt. Att fly det förtryck under vilket det eritreanska befolkningen lever idag. Ni ser ju att tusentals har sökt skydd i Sverige under de senaste 10 åren. Ni vet varför de är här och söker asyl. Har ni frågat den regim ni stödjer om varför det är många som flyr landet? Har ni frågat era landsmän som korsat öken och hav för att komma till frihet? ¨Ni törs inte fråga! De som frågar och ifrågasätter ogillas av regimen. Diktaturen använder våld mot de som kritiserar den. Det vet ni. Ni får ingenting tillbaka för ert stöd till Isayas. Ni har inga rättigheter bara skyldigheter. Ni är inte heller många bara högljudda. De flesta eritreaner är motståndare men de är inte organiserade. De som bor i Eritrea lever under vapenhot och för närvarande har svårt att organisera sig. Men missnöjet växer på grund av den brist på allt som råder i Eritrea. Det är en tidsfråga innan denna missnöje blir till uppror.

20. Ginbot Abraha - 13 augusti 2009

Hej demokrati älskare!!
Man behöver inte vara välinsatt i det eritreanska läget för att veta varför en del exileritreaner stödjer och försvarar diktaturen i Eritrea!!! Bry er inte om vad de säger. De är tvungna att sjunga för regimen bara för att glädja sina ”PFDJ BOSSES” här i Sverige och dem som sitter i makten i Asmara. Faktum är att de vet väl inom sig att regimen i Eritrea är brutal som åtnjuter med sitt egna folkets lidande.

Ibland är det löjligt att höra vad de (regimanhängare)har att säga:
Regimen i Eritrea främjar demokrati, männskliga rättigheter, …!

Till dem kan man bara citera följande:
”Our lives begins to end the day we become silent about things that matter” Marin Luther King.
” The ultimate measure of a man is not where he stands at moments of comfort and convenience, but where he stands at moments of challenge and controversy” Martin Luther King.

Ginbot

21. fesse - 13 augusti 2009

hej
jag vill bara tacka madde. och alla andra som arrangera för mänskliga rättigheter och demokrati i Eritrea.före eller senare vi kommer att vinna över alla diktaturer och diktatur kramare.
Nu vill jag fråga till de diktatur anhängare om de verkligen tror på att den regimen i Eritrea har den mänskliga grundläggande rättighet, demokrati till och med ett paradis land.Vad gör dem här då? är det någon av oss som ber dem att ska vara kvar här för var skull? varför regeringen och alla andra politiker kunde inte fatta beslut om dem här samhälles tumör grupper som försöker utnyttja Sveriges demokrati.kan ni inte säga bara gå och hjälpa diktaturen,försök utnyttja det demokrati som finns i Eritrea. vi klara oss utan er.

22. Solomon - 13 augusti 2009

Kära Jack,

Gränskriget är slut. Diktatorns krig mot sin egen befolkning tog över för åtta år sedan. Sedan dess har tiotusentals eritreaner antigen fängslats och toterats eller var tvungna att fly sitt hemland. Du använder samma ursäkt som diktatorn för att rättfärdiga det misär som diktaturen har försatt landets befolkning i. Jag vill gärna veta vad du själv tycker om den nuvarande situationen i ditt hemland. Men om du har sålt din själ till djavulen är det synd om dig. Du kommer inte att bli en fri människa.

23. Berhane - 14 augusti 2009

KÄRA eritreaner gör samma som Eritreas regering,,, det är ingen kommentar till SVENSKA MEDIA.och det gör ont

24. Temesgen Berhe - 14 augusti 2009

Hej Mr. Jack!
Eritrea är i kriget med Etiopien ger dig inte legitimitet att behålla folket i fängelse.Vad dum du är, vad har kriget att göra med att du ska straffa folket? Först och främst du måste veta orsakerna av kriget mellan Eritrea och Etiopien? Det angå inte folket i Eritrea. Det är Diktaturens saga skapad av honom.

25. Yonathan S. - 14 augusti 2009

Hej Madeleine
Jag uppskatar att du tog upp frågan.
Man behöver inte bli geni att fråga sig varför svenska statensskatt pengar hamnar hos PFDJ, vi är väl i Sverige pga den här regimen annars vi kunde leva i Eritrea,men att man inte granskas innan man ger ut pengarna är absurd. Hur mycket skatt pengar har gått på sätt och vis till Eritreansk Dictator????
Till de dictatorenskrammare skulle gärna säga att ni flygger till eritrea och arbetar till dictatoren stället at tigga skat pengar överallt i väst världen, ni säger själva att väst världen är CIA så tigga inte från CIA.

26. Nadab Y Abraha - 14 augusti 2009

Den första augusti så var det en eritreansk demostration mot den eritreanska festivalen . den eritreanska festivalen anårdnas varje år av regimen och demostranterna är oppositioner. I år anådnade den eritreanska fetivalen i eggbygård mellan Rinkeby-Tensta i stockholm. Den eritreanska fetsivalen hade fått 50 00 kr från Stockholm kulturförvaltningen och hade lurat till sig fler andra tusen kroner från olika kommuner runt om i stockholm pengarna som festivalen tjänar går direkt till isaias afewerki och Eritrea som och inte bara det den eritreanska ambasaden i eritrea har hjälpt till att arangera den festival , de hade gett fel information så de kan stälja pengarna. Så nu anårdna festivalen .Stockholm kulturförvaltning ska ta till backa alla pengar och alla andra kommuner täncker ta tillbacka sina pengar som de har blivit bedragande för. Den festivalen vissar en fel sida av eritrea och eritreaner och hur beter sig. Den Eritreanska presidenten isaias afewerki har stulit pengar från eritreas skatte pengar och stoppat in flera miljoner dollar i hans konto i kina som han hade överfört från FUBON BANK HONG KONG till ISBS BANKS OF CHINA ( industrial and commercial bank of china )

Skriven av Nadab Y Abraha
1/8 2009 efeter demostrationen

ET - 14 augusti 2009

Nadab,
13000 attended the festival 50 demonstrated against it.
What % is 50 of 13000? majority?

Leif Öbrink - 16 augusti 2009

If you don´t know, people aginst were not allowed to enter and also dare not attend. I tried to enter, but nobody sold tickets. I also met with Eritreans today and got iformation that all over the world people don´t pay the 2% in opposition to the President. It is the President you need to get rid of, the country and the culture is ok.

Star - 14 augusti 2009

Nadab,
Are you smarter than 5th grader?

I have been trying to send this question, what % is 50 of 13000? But may be the people censoring the massages thought this will be too difficult for you, so I am making it easier.
What % is 50 of 10 000?

maltawi - 15 augusti 2009

ET, who cares about how many ppl is for or against the tyrant, brutal dictator. it shows that how eritrean ppl are afraid to express their opinion. this dictator terrifys the ppl of eri out of thier wits. one can´t express his view with out being worried about family back home. just, anything could happen them. do you really think it´s only 50 per who is unsatisfied with this tyrant? you are really naive. grow up!!

Amaniul - 27 augusti 2009

Mr Leif,What you mean when you said Eritrea and her culture is ok ?Din hat är inte med Eritrea politik att göra utan snarare att det finns en dolda agenda bakom.Bara att du adaptera Isaias Issak bytder inte att du har köpte Eritrea och Eritrea är inte heller på köpet.
De tre kvännor är amator politiker och bara tynker på deras fett våra skatten lån (45 tusen par månad)
De kommor aldrig upp på valet den 2010.Det är över.

27. maltawi - 14 augusti 2009

kära diktatur älskare!!

jag ska upprepa en sak som några kloka personer redan har sagt. Var i helvete gör Ni här i Sverige då om ni tycker att ni har ett land som ni är stolta över. ni är verkligen otacksamma mot Sverige. Ni kunde ju åtmistone skriva vad ni tycker vilket är ett mardröm i ert diktatur styrd Eritrea. jag själv har varit soldat i eritrea i mer än 7 år, har varit i mycket älende och mysär för mitt land och folk skull men jag har bara fått ett skit av eran diktatur. däremot Sverige, ett land som inte är skildig mig nåt eller motsatsen, gav mig bl.a. välmotagande, utbildning, bidrag tills jag slutar mina studier, job-möjligheter, val-möjliheter, bostad och rätten att tycka och tänka vad jag vill, och skriva här mina komentarer vilket bordde vara självklarhet i mitt eget land. jag tackar verkligen svenskastaten och önskar död till diktaturen!! vad ska jag säga mer. ÅK NER bara och se vad som verkligen sker där. och till slut skulle jag verkligen tacka DE personer son har ordnat det här och skämpa på! may almighty GOD be with you!

A.L - 17 augusti 2009

To all Swedish-Eritreans who are moaning about Eritreaan government. I would like to advise you to finally put your complain to rest and move on with your lives. Do something beneficial for yourselves, children and the future of your country instead of running all the way to Sweden just to cry like spoiled children. Life is what you make it. We know the truth you came here to get rich. Now enjoy Swedens riches, since you like to be spoon-fed by bidrag or clean their buts cus that’s as far you will go here. Majority of young successful Swe-Eritreans make it outside Sweden. So there is no need for you to specify that they need to leave they have already done that for their own benefit. That IS the TRUTH even if we are utterly gratefull to Sweden for giving our parents shelter when they came here escaping Ethiopian bombs. (Bizarrely enough though Swedish government is still silently funding Ethiopian war-military which to date is harassing Eritrean Sovereignty.) Wake up and be truly independent brethrens.

Amaniul - 27 augusti 2009

Maltawi.vill du som dig att vi ska slicka deras a…som du nu göra.Du har gjört förut med Ethiopiner så det är nytt för din del.Vi jobba och har rätt att bo.Sverige den enda nation i Världen att säga så”supportera mig för att leva här”kömisk nog
De här männskor lever på ett fantasi världen har inge kontakt med värkliga världen.Vi kommer att leva här 1000 år framåt och Sverige är min barn barnbarn land.Grå¨ta nu .det behövs

28. ET - 15 augusti 2009

Since non of you “instruments of colonialism” seem to know what % is 50 of 13 000 I decided not to waste my precious time. Thank you for interesting debate. Be proud! Wish you all the best ET.

Solomon - 16 augusti 2009

ET, Do no cheat yourself man, not even Bologna had had som many people. The maximum Blogna had was around 11-12 thousand people, that was 1990 & 1991 where Eritreans were much more united & was independence celebration.
So don´t tell me now that there were 13000 people in stockholm, where Eritreans are divided between supporters and opponents because of the tyrann in Asmara. A qualified guess could be between 1500 and 2000.But this doesn´t include the people who live nearby and could have been there twice or three times.
I was on the other side of the fence, demonstrating for justice, rule of law and constitutional governance, in short for democracy in Eritrea. I guess you don´t know what it means.

29. Almaz - 16 augusti 2009

Hej Alla ”Diktator kramare” Hur kan ni påstå att ett land i det mest svåraste krisen är på rätt väg?
Om ni är så stolta och tycker Eritrea är på rätt väg varför är ni här kvar i väst som ni tycker är förtryckare. Ni borde åka hem. Ni har väl Eritreanskt medborgarskap eller hur? Mitt råd är åk hem till er diktator så ni hjälper honom med allt åtagande han har dvs. fängsla folk utan rättegång i hundra år, mörda folk , förflytta folk från sina ursprungliga platser till andra bättre valda ställe där dem kan utstå för malaria hunger och annat. Hur lever de flesta diktator kramare i väst är en stor fråga myndigheterna borde intresserar sig för.
Ni är exakt som er ledare ingen moral eller lag lydighet. Oärlighet och bedrägeri är väl stjärnetäcken hos er. Hur många av er arbetar ett ärligt jobb och betalar skatt? Hur många av er är socialbidragstagare? Att roffa åt är väl inlärd beteende eller kommer instruktionen också från ambassadörn? folk som jobbar där är väl duktiga på hur man utnyttjar systemet? Vem betalar deras löner, eller är de sjukskrivna hahaha. Hur många av er är sjuskrivna så att dem inte kan arbeta men kan baka och sälja” Injera” det Eritreanska brödet som kräver mycket energi att baka. Nu är det slut med tjuveriet ok.

A.L - 19 augusti 2009

Hej Alamz!
Om vi ska börja utreda om vilka invandrar grupper det är som belastar Sverige kan vi starta undersökningen med dig. Du verkar ju helt insat i hur denna typ av bedrägerier pågår. Förövrigt vill jag informera dig att anledningen till att många upplysta Eritreanska ungdommar (framtidens Eritrea) respekterar regeringen i Eritrea är just för att självständighet- värdighet och självstyre ”selfrelience” är motot. Till skilnad från er moto som handlar om att gnälla och allmänt vara negativa och fortsätta omhändertagas av Sverige naiva varma demokratiska famn, för inte tala om hur ni ”oppositionella” bedra ert eget lands säkerhet för ert eget intresse. Ni är ju i Sverige nu så ni borde sluta klaga på ert hemland.
Ha det så bra

Lameak Tewelde - 25 augusti 2009

Ditt land Ethiopia har mkt problem Almaz.17% av Addis Abeba befolking har Aids och den där”We are the world”politik har dött med Micheal Jackson i 25/06 så lära dig att liva med din hand.
Men om du e som häst så bli svårt för oss Eritrener att tvunga dig att drinka vatten utan vi kan att leda dig till vatten.

30. Solomon - 16 augusti 2009

I am glad that you are leaving the scene ET. I am getting tired of your ignorance. You are trying to compare the people who were protesting with those who were at the festival. Will you please compare the people who were at the festival with those Eritreans who are fleeing from their own country. The difference you seem to ignore is that you are leaving in a free society where you can express you views freely while these people have no freedom at all under the oppressive regim of Isayas Afewerki. Your ignorance is starving the people of Eritrea. Your ignorance is prolonging the suffering of your own people. You are so ignorant that you don’t seem to understand that people cannot eat cement and stones. Only an ignorant person fails to understand that 13000 people are less than 3,5 million people. The 50 people are trying to save the Eritrean people from the inhuman dictatorship by appealing to the world community to intervene. It was a peacefull rally compared to the violence the people of Eritrea are being subjected to by the regim you are trying to defend. Shame on you ET.

31. Tekle Teklu - 16 augusti 2009

Since when are you anti colonialism ET. You are living among the people you are calling colonialists. How hypocritical can you get, ET! You are living comfortably in Sweden. The country and people who gave you protection when you asked for it. Where does your loyalty lie? What does your Swedish citizenship mean to you? Are you ready to move to Isayases Eritrea and trade ”colonialist” Sweden with ”democratic” Eritrea? Please don’t write or say what you don’t mean. Can the people and the government of Sweden be the enemies of the eritrean people according to you? In that case why do you think they gave you and other eritreans shelter and protection? You can cheat yourself but not others!

32. A.L - 17 augusti 2009

To all Swedish-Eritreans who are moaning about Eritreaan government. I would like to advise you to finally put your complain to rest and move on with your lives. Do something beneficial for yourselves, children and the future of your country instead of running all the way to Sweden just to cry like spoiled children. Life is what you make it. We know the truth you came here to get rich. Now enjoy Swedens riches, since you like to be spoon-fed by bidrag or clean their buts cus that’s as far you will go here. Majority of young successful Swe-Eritreans make it outside Sweden. So there is no need for you to specify that they need to leave they have already done that for their own benefit. That IS the TRUTH even if we are utterly gratefull to Sweden for giving our parents shelter when they came here escaping Ethiopian bombs. (Bizarrely enough though Swedish government is still silently funding Ethiopian war-military which to date is harassing Eritrean Sovereignty.) Wake up and be truly independent brethrens.

33. Mantuy Gedede - 17 augusti 2009

Mr. Jack stoppa hit och dit skit snack om Etiopien. Nu är dags att din mästare ska fångas av den eritreansk försvars armen. Du din liknanade är på lista av medbrottslingar och när du återvänder till Eritrea dirket på flygplatssen ska du tas till häktet. Lämna Sverige om du inte trivs. Vi svenska -eritreaner ska rensa de eritreaner som fuskar här med allt medel i Sverige.

Jack - 18 augusti 2009

Vi har ingen i eritrea med sådan namn. Vad var det? gedede?

34. fessehaye - 18 augusti 2009

vad i helvete!
kan ni inte lämna oss i fred?
vad gör ni i Sverige om ni har något att syssla med i Eritrea? har ni jobb som ni kan tjäna lön? ni tycker att det är dumt betala skatt här.var för kan ni säga upp det jobb ni har och åka till Eritrea.var för bor ni här med dåligt samvete??

Lameak Tewelde - 25 augusti 2009

Fish;
Jag är i Eritrea jämt och nytta livet där ner.Jag och mina familj har Villa och företag i Eritrea i och mycket och mycket njöd som Turker,Itailaner och greker..
Jag har pension och våra barn kom att utblida sig väl här i Sverige och kommer hem då och då till deras älska Eritrea medan du här skrika som hund och bli galan av ensamhet och hamna på ålderhem där du jobba som vårdare.
Vi har inte såna kultur och bli pigg och vaka så livet blir littare så småning.

35. Leif Öbrink - 19 augusti 2009

Jack,
för det första vore det bra om du presenterade dig, även om du är i din fulla rätta att skriva anonymt. För det andra så är du totalt obildad och oinsatt i hur en demokrati fungerar. Jag skulle gärna träffa dig och på tu man hand diskutera vad jag vet om Eritrea, som du så föraktfullt säger att jag inte vet. För det tredje vinner du inga diskussioner eller debatter med den stil du använder. Det är bara hat och okvädingsord och inga sakfakta. Hoppas på ett möte!

Lameak Tewelde - 25 augusti 2009

Till Öbrink;
1,tror du att vi Eritrener kom från Jungel?
2,Vi är Eritrenaer inte Ethiopener och blada inte oss
3,Vi jobbar så vi vill inte dina bidrag
4,Vi är stolta folk och inte biggare
5,vi skriva bara fyra rådar medan ni 100 sidan,ni pratar dygant runt men vi 40 sekunder
6,Kalid är från Tigrai altså kommer han från Ethiopia via Eritrea och tigrigna språk finns både i Eritrea(Dawits språk) och i tigria i Ethiopia.Gunbet Abraha är etinikare fanatik och har ingen att gör med Eritrea som nation…….
Till resten vi har ingen tid över

Saba Solomon - 25 augusti 2009

Demokrati existerar inte Lief.Det finns inte någon demokrat än Svenska demokarat och Svenska folk ju uppfann den.
Du Öbrink;att ni liberala folkpartiet engagemanget för yttrande och press friheten inte rådar när det gäller Israel-Palestina konfliket.
Annars
Modert är CIA,Folk partit är judisk politk,Center är bonde,KDS är livetsord från uppsala,Green parti är anarkist,Vänster är femenskt och soicldemokarat är svag.Pirater är på gott humar och marsh framåt..

lite sköja med kan inte skada alls

36. Lameak Tewelde - 25 augusti 2009

Våra barnen kommer att bo här och där på deras önskasmål och våra stöd kommer att försätta innu mera tills ni bli dödstyst som Gustavkyrka grav där kyrkans besökare är knarkare eller psykissjuka.Vi Eritreaner har bott länge och har bra liv här och det bli mer och mer Eritreaner här i Sverige.det är goot liv ju här med potatios mos och makaroni och lite kechap.
den där tre uppe kvännor är ,har ingen annat arbetet utan den där.Folk partiet är ingen svenska parti utan represntera folk från mellanöst vald folk.Att ha 4% av två millioner Svenska rost…?2010 kom inte in på tal att de kom som poltiker till riksdag.de är ju lokala..
1989 deras poltik var Lasar manen och We shall over come nu ”Hajab”
ur fn poltik nu vi bli äkligare av detta.

37. Gabriel - 27 augusti 2009

Amaniul det vore bra om du först lärde dig skriva och prata rätt svenska istället för att börjar babbla en massa skitprat.

Sen vill inte såra dig men du verkar ha svårt att kommunicera på rätt sätt och föra en konstruktiv dialog. Du går till personlig attack som gör att du inte kommer någon vart. När man inte kan komma med gällande argument, då går man över till personlig attack. Det ska du veta att det är fel.
Lär dig konsten om att styra ett samtal så att det blir till en konstruktiv dialog. Lär dig Om konsten att kommunicera och bli förstådd, Och om konsten att lyssna och själv bli lyssnad till. Du ska dessutom hålla dig till sakfrågan.

De tre kvinnliga politiker och Leif Öbrink som du pratade så illa om står stolt för demokrati, jämställdhet, rättvisa och mänskligarättighet. Någonting som du inte vet vad det är för något.
Jag är mycket stolt över dem.

Gabriel

38. Yodith - 2 september 2009

Folk Partier har deklelera kriget mot Eritrea för länge sen.Vi kan betala själv över 50 tusen och föra vårt kamp mot den nya CIA/Säpo nya Agenda.FP kan inte göra annat vittiga söker än den dirty spel.Hur kan göra sådan ett parti med 20 tusen rost i hela Sverige?
Röst inte till FP 2010

39. Yohanna - 27 januari 2011

Majoriteten av er har verkligen ingen aning om vad det är ni pratar om. Jag är själv eritrean och ja, Eritrea är en diktatur! Jag var nere i Eritrea för bara 2 månader sedan och jag är så sjukt stolt över våran regering och vad jag fick se. Eritrea har bara varit självständig i 19 år nu, och inget är viktigare för vårt folk än en regering som är stabil och pålitlig. Vi kan tack vare våran regering lägga all vår fokus på att återuppbygga landet. Våran president har åter och åter igen sagt att demokrati för Eritrea innebär att folket har mat för dagen, tillgång till skolor och sjukvård m.m. och först då kan vi börja hålla val i landet. I intervjun som någon postade här så sa presidenten att vi förmodligen ALDRIG kommer ha val som dom vi ser i afrika idag, dvs våldsamheter bryter ut, valfuks osv. Vad som händer när man tvingar på afrikanska nationer ”demokrati” är att det skapar motsättingar i landet som har mycket med etnisk tillhörighet att göra, ni verkar helt enkelt inte fatta att det finns många olika folkgrupper, traditioner och seder i de flesta afrikanska länder, vi är inte i närheten av att vara lika homogena som ex Sveriges befolkning. Våldsamheter bryter då ut för att det helt enkelt inte sker under rätt omständigheter, det finns ingen grogrund för den typen av demokrati som ni talar om. Har ni inte sett hur det gått för resten av afrika, det är fan ingen demokrati att tala om, för att inte ens nämna märkbar ekonomisk tillväxt. Idag är vi det enda afrikanska landet som inte tar emot AID från ett enda land, det borde säga lite om hur Eritreas regering fungerear. Korruption existerar knappt för det har aldrig funnits några stora pengar att slåss om eller förskingra för den delen. Vi klarar oss och fortsätter att utvecklas med våra egna resurser och nu förväntas Eritrea ha den snabbaste växande ekonomin för 2011 enligt the Economist. Livslängden, antal barn som går i skolan och barndödsligheten i Afrikas horn är som bäst i Eritrea, trots att vi bara ”existerat” i 19 år.Ni som förespråkar ”demokrati” för Eritrea. Hur fan tänker ni då. Spelar det ingen roll att vi faktiskt mår som bäst under den nuvarande regeringen, även om det är ”politiskt inkorrekt” att ett land faktiskt kan må bra och utvecklas under en diktatur. Spelar det heller ingen roll att den stora majoritetn av dagens eritreaner som bor här i Sverige är för vår regering..jag menar tror ni inte det finns en anledning till att denna festivalen är så pass populär och att flera tusentals av oss demonstrerar med jämna mellanrum för den nuvarande regeringen. Jag är så trött på all den här jävla propagandan och de få eritreaner som är motståndare, som pressen lustigt nog fått att framstå som en större grupp bland oss när det rör sig om en riktigt liten minoritet som intervjuas om och om igen, och så slutligen ni svenssons såklart som ska predika om hur saker och ting borde skötas när ni inte är det minsta insatta i ämnet. Är bara så sjukt trött på den här cirkusen. Kom åtminstonde med seriösa argument om ni ska insistera på att diskutera ämnet.

jonasuebel - 28 januari 2011

Yohanna,

skulle du säga samma sak till Dawit Isaak som suttit fängslad 3 414 dagar (!) utan någon som helst rättegång? I snart över ett decennium har han suttit i fängelse utan att varken ha anklagats formellt eller fått en rättvis rättegång. Och du undrar på fullt allvar ”hur fan vi som förespråkar demokrati tänker”?

Jonas Uebel

40. acttest-actscores.org/ - 12 juni 2012

Everything is very open with a clear description of the challenges.
It was definitely informative. Your website is extremely helpful.

Thank you for sharing!

41. visit us on G+ - 28 september 2012

Greate article. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hi there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be
benefited from this web site.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: