jump to navigation

Boklånen på skolbiblioteken ökar och ökar 27 januari 2009

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
trackback

Idag rapporterar både DN och Radio Stockholm att Stockholms skolbibliotek lånar ut allt fler böcker.  Grundskolebiblioteken har ökat sina utlån med 70 procent sedan 2006 och gymnasiebiblioteken med 25. Även utlånen på stadsbiblioteken ökar.

Vår förhoppning är att detta är ett resultat av den satsning på läsning och bibliotek som folkpartiet gjort sedan maktskiftet 2006 inom såväl kulturpolitiken som utbildningspolitiken.

Erik

(Sthlm City)

Pressmeddelande, 2009-01-27

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel, biträdande pressekreterare

076-122 91 77, jonas.uebel@stadshuset.stockholm.se

SKOLBIBLIOTEKENS UTLÅNING ÖKAR KRAFTIGT

– Det är oerhört positivt att skolbiblioteken har fått ett rejält uppsving. Detta är ett tydligt resultat av vår stora satsning på läsning i skolorna.

Det säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) med anledning av att nya siffror visar att utlåningen i stadens grundskolebibliotek har ökat med 70 procent mellan 2007-2009.

– Böcker och bibliotek ska ha en central plats bland barn och unga och i denna strävan är skolbiblioteken ovärderliga. Det är roligt att vår satsning på läsning och böcker som vi har beslutat om och avsatt pengar för ger så snabba resultat, säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).
Fakta

Mellan 2007-2009 ökade utlåningen i stadens grundskolebibliotek med 70 procent.

Motsvarande positiva ökning gäller även Cirkulationsbibliotekets utlåning av böcker i gruppuppsättningar där utlåningen har ökat med 65 procent mellan 2007-2009.

För stadens gymnasium är ökningen 25 procent mellan 2007- 2009

Kommentarer»

1. Andreas Tandersten - 30 januari 2009

Hej.

Jag är själv bibliotekarie och mkt tveksam till denna rapport, jobbar i Tyresö Kommun.

Skolorna och inte minst skolbiblioteken har varit lågt prioriterade i många år, våra egna bibliotek har t.ex haft tidigare biblioteksdatasystem enbart för att se vilka bokbestånd skolorna haft, utlåningen skedde ofta manuellt på det gamla sättet med lappar i böckerna (eftersom de inte hade råd att köpa in handscanner som läste streckoder) byte av biblioteksysstem och förenklade rutiner gör nu att många lärare själva lånar ut böcker åt sina elever vilket förstås ökar lånen rejält.

De här siffrorna är inte relevanta om de inkluderar bibliotek som tidigare år redovisade 0 i utlån och som nu börjat att redovisa siffror. En total mängd lån säger inte mycket alls om inte mätningen gått rätt till.

Jag har bett Skolbibliotek Öst att kommentera denna rapport men har ännu inte fått något svar på detta.

2. annaws - 3 februari 2009

Hej Andreas,

De siffror vi har presenterat kommer från Medioteket, som samlar in och sammanställer denna typ av statistik.

När det gäller statistikens giltighet så menar Medioteket att alla lån inte kommer med, då lärare lånar ut böcker till sina elever, som du skriver. Detta medför att böckerna går runt bland flera elever och därmed inte räknas in i statistiken. Men detta talar snarare för att det är fler lån i verkligheten än de som räknas in i statistiken.

Vänliga hälsningar
Anna Wåglund Söderström
Kultur- och idrottsroteln

3. Andreas Tandersten - 3 februari 2009

Det må så vara att inte alla lån redovisas eftersom det ju lånas ut på detta sätt och används av flera.

Nu var det ju inte detta som frågan gällde, utan snarare om lånen hade ökat med 70% på ett år, det tror jag fortfarande inte på, 70% är en helt orimlig siffra. Att satsningen på bokläsning skulle vara orsaken till denna ökning är också felaktigt.

Jag antar också att medieteket tar sin statistik från folkbiblioteken som varje år skickar in statistik.

Jag har själv data i vårt biblioteksdatasystem för 10 år bakåt med registrerade medielån, kolumnerna som redovisar 0 lån på de olika skolorna är mångdubbelt fler än de skolor som redovisar utlån över huvud taget.

Jag skickar gärna dessa data till dig för en närmare titt, jag kan lova dig att det ser likadant ut i resten av stockholms skolor.

Det är förstås mycket bra om det nu satsas på läsning i skolorna, inget fel i det tvärtom, men sätt inte det som en anledning till att boklånen ökar.

4. Andreas Tandersten - 3 februari 2009

70% på två år, fel i tidigare inlägg men fortfarande en orimlig siffra.

5. Elisabeth Söder - 4 februari 2009

Hej Andreas

Vi känner inte igen oss i den bild du förmedlar vad gäller satsning på skolor och skolbibliotek. Stockholm genomför nu en stor språksatsning där skolan och biblioteken är motorerna. Medel har avsatts för bla. inköp av fler böcker till skolbiblioteket, för att utveckla arbetsformer som ökar förmågan att läsa och skriva hos eleverna. Det finns numera en stark medvetenhet bland rektorer och lärare oavsett ämne om läsningens betydelse vad gäller elevernas möjlighet att uppnå kunskapsmålen.

Stockholms stad satsade redan tidigt på att utveckla ett eget bibliotekssystem för att på enklaste sätt ge elever och lärare möjlighet att hitta lämplig litteratur inom önskade områden. Stockholms stads grundskolebibliotek har bibliotekssystemet WinBib sedan 1995.
Skolbiblioteken har sedan datoriserats successivt sedan början på 90-talet.
Statistiken grundar sig helt på siffror från detta system.
I systemet registreras alla böcker som finns på skolan. Statistik tas ut på alla lån.
Statistik tas också ut på olika materialtyper t.ex. böcker, läromedel, datorer, CD, hörlurar m.m.

Vi presenterade statistik på enbart utlåning av böcker (fack och skönlitteratur) för åren 2006, 2007 och 2008.
Detta är således faktiska siffror hämtade ur systemet och inga skattade siffror.
Alltså inte utlån av läromedel och annat material.

Faktorer som påverkat ökningen av utlåningen:
Alla barn får eget lånekort.
Barnen kan låna själva även när biblioteket är obemannat.
Lärarnas användning av systemet har ökat.
Flera skolor lånar ut klassuppsättningar av skönlitteratur via WinBib.
Bokpresentationer, författarmöten i klassrummet och lässtimulerande kurser för lärare påverkar utlåningen.

De få skolor som redovisar 0 utlån i Stockholms stads grundskolor använder inte datasystemet på grund av att det är ett nystartat bibliotek eller har brist på bemanning. Detta är 10 av 123 skolbibliotek. 113 skolor redovisade ökning eller liten ökning.
De skolor som ökade sin utlåning har bibliotekarie eller lärarbibliotekarie på heltid som arbetar aktivt med lästips och bokprat med sina elever.

Det sker en stor utlåning (läsning) av böcker även utanför folkbibliotekens utlåning.

Välkommen på studiebesök hälsar
Mediotekets biblioteksgrupp

6. Elisabeth Söder - 5 februari 2009

Andreas,
Vi är lika förvånade och glada som du över att det genom en medveten satsning gått att åstadkomma en snabb ökning av antalet utlånade böcker från skolbiblioteken och Cirkulationsbiblioteket. Men statistiken betyder ju inget om det inte leder till ökad läsförmåga och läsförståelse och det är siffror vi kommer att följa med spänning. Jag bifogar våra utlåningssiffror från de tre senaste åren:
Utlåningsstatistik från Stockholms kommunala grundskolebibliotek från de TRE senaste åren.
År 2006 , böcker, fack och skönlitteratur
: 296038 böcker
Räknar vi in Mediotekets Cirkulationsbiblioteks utlån av böcker i gruppuppsättningar till skolorna samma år så blir det totalt 353503 böcker

År 2007
fack- och skönlitteratur: 390819 böcker
Räknar vi in Mediotekets Cirkulationsbiblioteks utlån av böcker i gruppuppsättningar till skolorna samma år så blir det totalt 456771 böcker

År 2008
Fack- och skönlitteratur: 508301 böcker
Räknar vi in Mediotekets Cirkulationsbiblioteks utlån av böcker i gruppuppsättningar till skolorna samma år så blir det totalt 5872 70

7. Lena Wynn - 5 februari 2009

Hej Andreas.
Jag jobbar i Vällingbyskolans bibliotek, hör väl till ”resten av Stockholms kommunala skolor”.
Tror att det kan se väldigt olika ut på skolorna.
Själv jobbar jag heltid i biblioteket, sedan nio år tillbaka. Statistiken ( i WINBIB ) på utlånade böcker använde jag mig av redan från början.Den visar att utlåningen-i genomsnitt- hela tiden ökat (trots att elevantalet minskat), från 2,8 till 11,2 lån/ elev & läsår. (De enda läromedel som är inkluderade, är de inlästa.)
Tror att resultatet beror på att skolan valt att satsa på en heltid, för att befrämja läsandet.

M.v. h. Lena Wynn

8. Andreas Tandersten - 9 februari 2009

Jag blir faktiskt väldigt glad av alla dessa svar, det visar iaf på ett stort engagemang för barn och utbildning, det har jag aldrig ifrågasatt det jag ifrågasatte var statistiken, inte det faktiskta utnyttjandet.

Vill fortfarande ha svar på några frågor:

Hur många bibliotek var datoriserade (med winbib) år 2006, 2007 och 2008? dvs. hur många var de bibliotek som redovisade noll utlån 2006, 2007 och 2008? tydligen var dessa 10 st av 123 2008.

Jag kan ge en jämförelsesiffra från tyresö så kanske ni förstår bakgrunden till mina (jobbiga?) frågor:

2007 redovisades 18.846 lån (inkl. omlån)
8 skolbibliotek av 14 redovisar 0-300 lån (datoriserades under året)

2008 22.988 lån
5 skolbibliotek av 14 redovisar 0 lån
+21% jfr år tidigare.

Att 3 skolor ytterligare datoriserades gav hos oss en ökning på 420 + 740 + 2400 lån och en ökning på 21% övriga bibliotek redovisar nästan identiska siffror dessa år.

Det jag menar är att den dagen som 100% av alla stockholms skolor är datoriserade kommer troligen denna ökning stanna av.

Tyresö kommer t.ex. att öka för varje nytt bibliotek som börjar använda sig av freelib.

Men som sagt.

Heltidstjänst och utbildad bibliotekarie är viktigt! bibliotek som är öppna hela tiden är underbart! Har ju hört skräckscenarier där bibliotek (ibland bara ett liten garderob) låses och är öppet för utlån en timme i veckan.

Om en bok förkommer so what? då är de ju förhoppningsvis åtminstone 1 person som fått nytta av boken.

Läser gärna rapporten i sin helhet, kommer den publiceras elektroniskt?

9. Björn Kindenberg - 10 februari 2009

Jag jobbar i biblioteket på Vinstagårdsskolan i Vällingby, en 7-9 skola.

Vår utlånestatistik har gått upp märkbart sedan 2006, främst p.g.a de skäl som Elisabeth tidigare föreslagit:
Faktorer som påverkat ökningen av utlåningen:
Alla barn får eget lånekort.
Barnen kan låna själva även när biblioteket är obemannat.
”Lärarnas användning av systemet har ökat.
Flera skolor lånar ut klassuppsättningar av skönlitteratur via WinBib.
Bokpresentationer, författarmöten i klassrummet och lässtimulerande kurser för lärare påverkar utlåningen.”

Men framförallt för att vi kunnat ha biblioteket bemannat med 1,5 heltidstjänster (!) Jag vet att detta är unikt, men jag vill framföra till politiker att en satsning på biblioteksassistenter (och även lärarassistenter) ger mycket tid till arbete med läsutveckling och lärandeutveckling!

10. Elisabeth Söder - 12 februari 2009

Hej Andreas
Du har redan skrivit att ”Stockholms stads grundskolebibliotek har bibliotekssystemet WinBib sedan 1995.
Skolbiblioteken har sedan datoriserats successivt sedan början på 90-talet.”
Skobiblioteken är datoriserade sedan många år tillbaka. Ökning i lånestatistik beror inte på datorisering. Nu pågår arbete med datorisering av övriga böcker som inte står i skolbiblioteket.

Vi vet inte vad mer vi kan skriva! Som du ser från inläggen från två grundskolebibliotekarier så deras bild av låneutvecklingen inop vår gemensamma bild. Som vi skrev i första inlägget är du hjärtligt välkommen till Medioteket för ett studiebesök så kan du själv ta del av WinBib och vår statistik.

Allt gott från
Mediotekets biblioteksgrupp

11. Andreas Tandersten - 13 februari 2009

Skriv så här:

Antalet datoriserade skolor 2006: xxx st.
Antalet datoriserade skolor 2007: xxx st.
Antalet datoriserade skolor 2008: xxx st.

Det räcker gott!

Ända sedan första inlägget har jag bett om svar på denna fråga.

Eftersom 10 skolor inte är datoriserade är uppenbarligen inte datoriseringen fullständig. Ordet ”successivt” syftar väl också på det.

12. Stockholmaren i centrum vid biblioteken « Från huvudstad till världsstad - 18 februari 2009

[…] av barnböcker vid Stadsbiblioteket med 6,6 procent. Nyligen framtagna siffror visar också att lånen vid grundskolebiblioteken har ökat med 70 procent sedan […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: