jump to navigation

Det politiska och det personliga 27 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

Kom hit och titta. Det är en vanlig inbjudan och ibland uppmaning till mig som politiker.

En viktig uppgift för ett borgarråd är att ha en god inblick i de verksamheter man arbetar med. Därför är det självklart för mig att försöka uppleva så mycket idrott och kultur som möjligt. Att få tillgång till allt detta är ett privilegium.

Däremot åtföljs ibland ”kom hit och titta” med att ”så kommer du att förstå” och underförstått verka för att vi får det bättre.

En ansvarig politikers främsta uppgift är att verka för de idéer som fört det parti man förträder till makten, i mitt fall framför allt krav på att idrott och kultur ska bli tillgängligt för flera. Därefter att ta ansvar för att väga samman olika intressen på ett ansvarsfullt sätt. Att inte bli ett offer för olika, ibland högljudda särintressen. Vissa politiker tycker att de som valt just dem är deras uppdragsgivare. Min uppfattning är att ett borgarråd har allmänintresset som yppersta ansvar.

Därför måste man som ansvarig politiker kunna och våga fatta beslut som för vissa kan vara impopulära. Lyckligtvis har jag behövt ta få sådana strider, men t ex frågan om Aspuddsbadet är en typisk sådan.

Alla politiker vill och ska driva sin politik. Men för en politiker i beslutsposition handlar det inte om vad man själv gillar eller ogillar. Ansvar tar man genom att stå upp för rimliga avvägningar. Även då det blåser.

Madeleine

Kommentarer»

1. Fredrik Gräslund - 16 december 2008

Borde väl vara av visst intresse då att besöka en verksamhet man funderar på att riva ? Det är väl ändå inte så ofta ni river ett bad med 20.000besök/år ?Särskilt när mycket stor del av besökarna inte kan finna något alternativ(reumatiker, förståndshandikappade,baby-sim,osv). Du har rätt, politik handlar om rimliga avvägningar. Men hur kan du göra denna avvägning när du vägrar att prata med en av parterna, eller ens besöka objektet för avvägningen ?

2. Ola - 16 december 2008

Jag har tyvärr inte sett denna artikel förren nu Madeleine.
Jag håller inte med dig i det du skriver.

Jag tycker inte du har visat något mod i denna fråga, snarare tvärt om. Ingen från majoriteten har vågat träffa styrelsen för Aspuddsbadet, och jag vet inte hur många gånger de har ringt dig och din sekreterare. De har talat in på din telefonsvarare och bett dig återkomma, men det har du inte gjort.
Det är inte modigt Medeleine, det är nonchalant.

Det finns så mycket som går att göra, så mycket att utveckla. Det finns en enorm vilja och drivkraft i dagens förening som ni bör ta vara på. Det är andra människor nu än det var då, människor som vill skapa någonting unikt för Aspudden, Stockholm och Sverige.

Det enda rätta som borgarråd är att lyssna på vad dessa människor har att säga. Det finns allt att vinna.

Det är rätt det du skriver, det är inte vad du gillar eller ogillar Madeleine, det är vad allmänheten gillar eller ogillar. Ansvar tar du genom att ha en dialog med allmänheten och lyssna på vad vi har att säga. Inte gömma sig bakom telefonsvarare och låsta dörrar.

Varför inte prova? Det kanske slutar blåsa då?

3. diana heriö - 17 december 2008

jag älskar aspuddsbadet.Du får inte döda min kärlek.gud straffar de…Diana

4. Anneli Leandoer - 17 december 2008

Menar du att Aspuddsbadet inte skulle vara till för allmänhetens nytta och glädje? Det är ju absurt i så fall. Badet är öppet för allmänheten och nyttjas flitigt av bl a småbarnsföräldrar som går på babysim och av familjer som går och badar tillsammans på ”familjedagarna” etc och nu har man dessutom visat att det går att ha konserter, bio-kvällar och relax-kvällar med mycket lyckat resultat…Jag förstår inte hur Aspuddsbadet kan kallas ”särintresse”. Jag är inte ”särintresserad” av Aspuddsbadet, jag tycker bara att det är helt fel att riva ett bad med mycket väl fungerande verksamhet. Och ja…visst är det vi som bor i Aspudden som är mest intresserade av få ha badet kvar, men DET är väl i alla fall inte så konstigt? Och vi är ganska många och vi har dessutom många barn, som skulle kunna ha glädje och nytta av badet även i framtiden.
/Anneli

5. Eva Hanses - 17 december 2008

Du påtalar att du som borgarråd SKA ha god insikt i de verksamheter man arbetar med. Hur kan man ha det om man inte bemödar sig om att besöka verksamheten man beslutar om? Att läsa sig till hur en verksamhet fungerar är svårt . Du grundar dessutom dina beslut på felaktiga utredningar! Läste just om missnöjet hos de badande på Skärholmens badhus – smutsigt, trasigt – mögel ?…Men planer finns på att reparera. De badande var inte nöjda.
Men det är dom som väljer att gå på Aspuddsbadet! Det är gammalt men välskött och MYCKET SPECIELLT – det är därför folk är förtvivlade.
Det finns inget alternativ! Det är respektlös mot de badande att inte lyssna.
Att ställa intressegrupper mot varandra är fel – men jag undrar hur stort allmänintresse (som du åberopar som ditt yppersta ansvar), det finns för skatebordbana i Högdalen.
Den aktivitet och engagemang som finns för badet är något som du som politiker borde ta vara på.
Detta får inte bli en prestigefråga –

6. Sandra - 17 december 2008

Aspuddsbadet känns inte bara viktigt ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Det är också en av de få varmvattensbassänger som finns i stan (som är öppna för allmänheten).

För mig är det, av dessa två ovan nämnda anledningar, omöjligt att förstå att Aspuddsbadet ska läggas ner.

Jag hoppas in i det sista att du ska ändra dig. Alltså, både för att Aspuddsbadet är ”kulturviktigt” att bevara, men också för att alla vi småbarnsföräldrar i Aspudden verkligen har behovet av närhet till en varmvattenbassäng.

7. Adam - 17 december 2008

En politiker har till uppgift att föra sina väljares och allmänhetens talan. Om denna uttrycker (högljutt eller ej) en åsikt som avviker från politikerns egna ska hon lyssna, ty det är den roll hon har att fylla som politiker.

Det handlar inte om prestige eller att mod att fatta obekväma beslut, utan helt enkelt att vara lyhörd för sina väljares och den breda allmänhetens röster.

Saknar man den förmågan eller ännu värre, om man vägrar lyssna till den, är konsekvensen att man tappar allmänhetens förtroende. värt att komma ihåg och även begrunda som politiker!

Ett nedläggningsbeslut beträffande badet i Aspudden går rakt emot det så varmt omtalade målet med ökad simkunnighet. Få ställen är bättre lämpade för just det ändamålet än Aspuddsbadet!

Än är det inte för sent att lyssna!

8. Stefan - 17 december 2008

Madde har fler problem, ”nån” har lovat Engelbreksskolan en ny idrotshall, nu när allt skall genomföras visar det sig vara ett luftslott, ingen hall är projekterad, ritad, finansierad,på upphandling osv.
Det visar sig att man ”bara” skall bygga bostadsrätter, i alla fall om man får tro berörda ansvariga och byggbolag!!!
Madde har inget lätt jobb….

9. Karin Ländin - 18 december 2008

RIV UPP BESLUTET OM ASPUDDSBADET!

Att vara historiskt intresserad och värna om ett sociokulturellt, arkitektoniskt OCH SÅ VIDARE tidsdokument – och därtill ännu i bruk, alive and kicking! – det är förstås ett särintresse. Att bo i området och vilja behålla bra grejer i sin närmiljö, det är naturligtvis ett särintresse. Mina plaskande barn och alla de grupper av besökande som andra redan listat, utgör väl lika många kategorier av särintressen som av badande, med olika aspekter av stor nytta och ren (!) glädje. Hur många särintressen, hur många individer (jfr aktionsgruppens namninsamling!), hur många stamkunder och hur mycket direkt förtvivlan behövs för att få ihop till ett allmänintresse???

Det enda sakargument jag finner ovan rör ”tillgänglighet” – Aspuddsbadet är inte minst barnens bad, där kravlar och guppar och kryllar och pluppar glada ungar, alltfler ju mer byggnationen förtätas i detta expansiva område. Efterfrågan ökar ständigt – så varför strypa tillgången?

Ansvar och mod kan vara att ompröva rimligheten i sina avvägningar också. De ”vissa” bland vilka beslutet är ”impopulärt” är gissningsvis ofantligt fler än vad som framgått, långt ifrån alla särintresserade bebisar och vattengympare är högljudda…

Det glittrar och skvätter om Aspuddsbadet! Det har unika kvaliteter inom så många områden och det är helt oersättligt!

Gör inget jag får ångra, god jul och god vilja! / KL

10. Pelle Åkerström - 25 december 2008

”idéer som fört det parti man förträder till makten, i mitt fall framför allt krav på att idrott och kultur ska bli tillgängligt för flera.”

Har mycket svårt att se hur rivandet av badet ska göra idrott och kultur tillgängligt för flera? Skulle den ekonomiska vinsten man får på att sälja marken gå till annan verksamhet eller till att bygga upp en ny organisation? Det känns absurt när Aspuddsbadet både har en bred aktiv växande publik och en väl fungerande organisation. Är det inte uppenbart att rivandet av badet motsäger Madeleines egna syften?

11. Jill - 29 december 2008

Madeleine,
Jag tror alla förstår att du har mycket att sätta dig in i, beslut att fatta. Men du bör ändå ta lärdom av andra politiker som faktiskt tar sig tid att möta de väljare som efterfrågar ett möte. Det behöver inte vara du själv, det går att delegera.

Att fatta ett beslut om Aspuddsbadet utan ett besök, delvis basera beslutet på händelser från 80-talet när Aspudden/Liljeholmen/Hägersten såg helt annorlunda ut, känns oseriöst. Jag förstår inte hur du kan tro att vi önskat oss en politiker som inte förespråkar dialog, utan föredrar att stänga alla portar till möten och förståelse?

12. Andreas - 31 december 2008

Kom hit och titta. Det är en vanlig inbjudan och ibland uppmaning till mig som politiker.

En viktig uppgift för ett borgarråd är att ha en god inblick i de verksamheter man arbetar med. Därför är det självklart för mig att försöka uppleva så mycket idrott och kultur som möjligt. Att få tillgång till allt detta är ett privilegium.

Däremot åtföljs ibland “kom hit och titta” med att “så kommer du att förstå” och underförstått verka för att vi får det bättre.

En ansvarig politikers främsta uppgift är att verka för de idéer som fört det parti man förträder till makten, i mitt fall framför allt krav på att idrott och kultur ska bli tillgängligt för flera. Därefter att ta ansvar för att väga samman olika intressen på ett ansvarsfullt sätt. Att inte bli ett offer för olika, ibland högljudda särintressen. Vissa politiker tycker att de som valt just dem är deras uppdragsgivare. Min uppfattning är att ett borgarråd har allmänintresset som yppersta ansvar.

Därför måste man som ansvarig politiker kunna och våga fatta beslut som för vissa kan vara impopulära. Lyckligtvis har jag behövt ta få sådana strider, men t ex frågan om Aspuddsbadet är en typisk sådan.

Alla politiker vill och ska driva sin politik. Men för en politiker i beslutsposition handlar det inte om vad man själv gillar eller ogillar. Ansvar tar man genom att stå upp för rimliga avvägningar. Även då det blåser.

Då måste jag få fråga dig, hur kan du säga att du har god inblick i hur Aspuddsbadet fungerar om duinte ens varit och besökt badet?
Hur kan du säga att du vet vad som är bäst i ”allmänintresset” angående detta bad, när du inte ens vågar delta i debatten kring detta bad? Än mindre vågar besöka det? Tyvärr så faller ditt resonemang på eget grepp, du har inte satt dig in i frågan, du har inte införskaffat den behövliga informationen för att fatta ett korrekt beslut. Och nu försöker du släta över detta.

13. Bengt Larsson - 2 april 2009

Hörde att du var i bastun och badade den 1 april kul!

Imorse förärades Aspuddsbadet med ett besök av kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt och hennes 4 sekreterare. Vi värmde förstås upp bastun, satte på varmvattnet och serverade rikligt med öl. ”-Jag känner mig oerhört ödmjuk och tillfredställd” var Madeleines kommentar då hon några timmar senare, något rufsig, svepte ut ur badet med sitt entourage.

14. Tove Gustafson - 20 oktober 2009

Madeleine Sjöstedt!

Du säger att ni gått till val på att idrotten ska bli tillgänglig för flera. Det måste vara fel för i såfall hade ni fått ändra det idrottspolitiska program som nämnden har sen 2005. Där står det att man ska skapa förutsättningar för ALLA typer av grupper! Det är inte samma sak som ditt ”flera”.

Ditt tal om ”särintressen” går stick i stäv med programmet.
Är det du eller dina medarbetare som inte vet vad ni beslutat? Någon borde väl vara medveten om att man ska hålla kursen!

”Idrottsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att förvalta den idrottsverksamhet som staden ansvarar för. Nämnden skall följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och främja idrotts- och
friluftslivet för stadens invånare.

Idrottsnämnden skall skapa förutsättningar för att alla (ALLA Sic!) oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionshinder och oavsett om det sker i organiserad form inom
idrottsrörelsens ram, i skolor, spontant eller i privat regi, kan utöva idrott på egna, jämställda och jämlika villkor.

Det innefattar både stöd och bidragsgivning till föreningar i Stockholm och förvaltning av anläggningar för idrott, bad och motion.

Den viktigaste uppgiften för nämnden är att erbjuda idrottsrörelsen och enskilda en infrastruktur av idrottsanläggningar
och ekonomiskt stöd samt att bedriva friskvårdsverksamhet i bad-, sim- och idrottshallar.

Idrottsnämnden omfattas av stadens folkhälsoplan och ingår med sin ordinarie verksamhet och riktade folkhälsoprojekt i stadens folkhälsoarbete. Målet är att öka befolkningens fysiska aktivitet och
att stödja de grupper och enskilda medborgare som efterfrågar fysisk aktivitet utanför föreningslivet.

För att nå inaktiva bildas nätverk där skola, föreningar, stadsdelsförvaltningar, försäkringskassa, apotek och arbetsförmedling ingår.”


Lämna ett svar till Ola Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: