jump to navigation

Därför satsar vi på ridning 25 juni 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
trackback

När vi har frågat unga flickor vilka idrotter de helst utövar kommer ridning först eller väldigt högt upp på listan. Ridning är populärt. Det är en anledning till den stora ridsatsningen vi gör i Stockholm.

När vi undersöker pojkars och flickors motions- och rörelsevanor ser vi att flickor rör sig mindre än pojkar. I gymnasiet tränar eller motionerar knappt hälften av flickorna så lite som en gång i veckan eller mindre. Flickor måste röra sig mer. Det är också en anledning till vår stora satsning på ridsporten.

I Stockholm har vi bestämt oss för att de kommunala ridanläggningarna ska hålla en viss kvalitet. Det har inneburit ett omfattande renoveringsprogram för anläggningarna i Grimsta, Åkeshov, Farsta och Enskede. Vi planerar också för en ny anläggning i Sätra.

Andra tycker annorlunda.

Peter

Kommentarer»

1. Celine - 19 juli 2008

Och varför igen satsning på Ågesta RK , det är dom som behöver det mest??

2. Peter Ahlström - 6 augusti 2008

Celine>>

Stockholms stad har erbjudit familjen som driver den privata Ågesta ridskola en upprustning och modernisering mot att kostnaden för detta tas ut genom en höjd hyresnivå. Idrottsförvaltningen har bedömt kostnaderna för en upprustning och modernisering av Ågesta ridanläggning till ca 50-60 miljoner kronor. Vi kan inte särbehandla olika privata ridskolor och gynna vissa av dem genom skattefinansierade insatser. Familjen har meddelat att de inte skulle klara den nya hyresnivån. I stället föreslår de att Stockholm stad gör Ågesta ridskola till en kommunal ridanläggning och ges ett liknande avtalsförhållande som råder för tex Farsta ridskola/ridanläggning. De kommunala ridanläggningarna arrenderas ut till externa ridskoleoperatörer som i sin tur bedriver ridskoleverksamhet.

Farsta ridanläggning ägs av Stockholms stad. Anläggningen, tillsammans med ytterligare fyra kommunala ridanläggningar har de senaste åren genomgått en välbehövlig modernisering och upprustning. Det har varit en viktig del i vår satsning på flickors och kvinnors idrottande. Vi har i dessa anläggningar, när Sätra ridanläggning nu byggs helt ny, satsat närmare 200 miljoner kronor på denna flickdominerade verksamhet. Att köpa in och rusta ytterligare en anläggning, samt eventuella tillkommande anläggningar i ljuset av en sådan affär har inte Stockholms stad resurser till.

Vi är lika angelägna som ridskolan och dess besökare att hitta en lösning. Men den lösningen måste bygga på likabehandling mellan privata aktörer och hållbar ekonomi. Diskussionerna mellan staden och ridskolan kommer att fortsätta för att förhoppningsvis hitta en lösning som är acceptabel för alla parter.

Peter Ahlström
Bitr borgarrådssekreterare, kultur- och idrottsroteln Stockholms stad

3. Jan o Margareta Krusenstierna - 19 augusti 2008

Stockholms stads ridskoleoperatörer driver lika privata företag som Ågesta Ridskola. Skillnaden är att de arrenderar anläggningar som tillhandahålls, underhålls och rustas upp av Sthlms stad, medan Ågesta Ridskola har byggts upp av oss arrendatorer till Ågesta Gård som ägs av Stockholm stad och ligger 1 km utanför kommungränsen. Sthlm köpte Ågesta 1945 och sedan dess arrenderar familjen det som är kvar , efter att Sthlm upplåtit resp sålt stora delar av gården till andra ändamål.
Vi har sedan 60-talet ålagts att hålla de markerna, som är kvar, gräsbevuxna och betade för att ge förutsättningar för det rörliga frilufslivet. Hästar och kor har bidragit till Ågestas naturreservat och unika fågellokal. Ryttare söker sig till Ågesta för kvalitén på hästar och undervisning samt de mjuka värden som miljön för hästar och människor erbjuder. Ryttare värdesätter att hästarna får gå ute i stora rasthagar 5 timmar/dag och i stora sommarhagar från mittan av maj till mitten av augusti.
Ridskolan tillgodoser 900 ryttare/v + 140 Hästisbarn i en lantlig miljö som staden inte kan erbjuda på sina ridskolor. 500 barn och ungdommar boende i Stockholms kommun väljer Ågesta, trots att ridskolan ligger 1 km utanför stadsgränsen.
Vi har själva bekostat ombyggnaden av den gamla ladugården till stall och bekostat ett ridhus genom utökad verksamhet. Nu kan ridskolan inte bli större. Nu behövs ett nytt ponnyridhus 20×40 m och en ombyggnad av stallet med anpassning till nu gällande mått på boxar och stallgångar.
Erbjudandet som borgarrådet nämner, innebär att Ågesta Ridskola skall täcka Stockholms stads investeringskostnad. I det fallet måste ridpriserna höjas till en nivå, då ingen har råd att rida här. Övriga ridskolor behöver inte bära sina kostnader för anläggning och underhåll till mera än en bråkdel. Däri ligger nötens kärna!
Ågesta Ridskola bidrar till mångfalden i det storstadsnära ridutbudet, vilket åtminstone uppskattas av alla som rider här och är efterlängtad av alla som står i kö för en ridtid.
Barn och ungdommar uppskattar att få rida i Ågestas vackra lantliga natur lika mycket som vuxna som vill springa i elljusspåren eller åka skidor på golfbanan som spåras av Sthlms idrottsförvaltning.

4. Carina - 22 augusti 2008

Till Peter från Celines mamma

Om Ågesta Ridskola skulle ta det erbjudandet kommer vi ju inte att ha råd att låta Celine rida där. Som Margareta o Jan skriver måste de ju höja lektionspriset med den lösningen. Det tycker inte jag kan kallas en stor satsning på ridsporten och att prata om kvalite och likabehandling låter också fel. Ta pengarna från ”pojkidrotten” istället om ni redan har fördelat pengarna för rididrotten, då börjar det likna rättvisa och på så sätt tillåts även Ågesta få möljigheten att nå upp till ert mått på kvalitet!

5. Hanna - 23 augusti 2008

Håller med Celines mamma fullt ut! Då börjar det handla om rättvisa!

6. Charlotte Lundgren - 29 augusti 2008

Hej Madeleine!

Ågesta gård ligger på mark som ägs av Stockholms kommun. Ågesta gård arrenderas av familjen driver ridskolan. Det är svårt att få ihop detta med argumentationen i Peters svar till Celine, så jag hoppas att du själv kan svara på följande:

På vilka grunder anser du att förhållandena mellan Ågesta ridskola och exempelvis Enskede ridskola, som drivs av familjen Doria och som har fått stöd till renovering och ombyggnad av kommunen, skiljer sig åt på ett så radikalt sätt att det motiverar varför kommunen väljer att inte ta ansvar för den verksamhet som bedrivs där?

Jag har flyttat runt en del under mina 35 år, och har ridit på inte mindre än 10 olika ridskolor runt om i landet. Som liten red jag på Enskede. När jag flyttade tillbaka till Stockholm bad jag bekanta om deras åsikter om vilken ridskola i södra Stockholm som var den bästa – alla svarade Ågesta. Efter ett år som elev på Ågesta är jag böjd att tro att mina bekanta har helt rätt. Ågesta utmärker sig på tre punkter, varav åtminstone en borde vara av högsta intresse för dig, med ditt engagemang för tjejers fritid.

1. Ågesta har en FANTASTISK ungdomsverksamhet. Jag har själv varit ungdomsledare flera stall, och ingen annanstans har jag upplevt en sådan respekt och kamratskap mellan ungarna som den som finns på Ågesta. Stallet kan vara en tuff social miljö, men på Ågesta fungerar det väldigt, väldigt bra.

2. Ågesta ligger lantligt, och kan därmed driva en verksamhet som ligger i linje med jordbruksverkets direktiv om god hästhållning (till skillnad från exempelvis utrymmesträngda Enskede).

3. Ågesta bedriver en verksamhet som i jämförelse med andra ridskolor bara kan beskrivas som exemplarisk. Exemplarisk hästhållning, duktiga pedagoger, fint hästmaterial.

MEN det finns ett stort problem med Ågesta. Ridskolan verkar i lokaler som är de absolut sämsta jag varit med om – bland de 10 ridskolor där jag ridit. Det är trångt, tungjobbat och säkerhetsmässigt otillfredsställande såväl för hästar och elever som för personalen. Helt enkelt ovärdigt en så fin verksamhet – men du vara med och göra någonting åt det, till en kostnad som är minst sagt blygsam i jämförelse med vad det kostar att driva exempelvis en ishall i ett år.

Kom igen, ta ett initiativ! Diskutera fram en lösning! Du har chansen att göra en viktig insats!

Det gamla argumentet från kommunen har såvitt jag förstår varit att Ågesta ligger i Huddinge kommun, och att Stockholm därför inte har något ansvar. Men Ågesta har ett stort upptagningsområde och en stor del av de som kommer dit, för att rida, pyssla eller bara få en fristad (det är ju de facto en ungdomsgård lika mycket som en ridskola!), tillhör familjer som — i likhet med min — är skattskyldiga i Stockholms kommun. Argumentet att Huddinge kommun ensam ska betala faller därmed. Om Stockholm inte vill bära kostnaden för renovering och utbyggnad på egen hand ska kostnaden delas med Huddinge, inte med familjen som arrenderar gården och driver verksamheten.

För övrigt är tanken på att någon skulle kunna göra sig pengar på att driva en ridskola milt uttryckt skrattretande . Och även om så inte vore fallet så röstade jag inte på Alliansen för att hårt arbetande privata entreprenörer skulle mötas av den sortens argument från kommunen.

Jag ser fram emot ditt svar!

Vänliga hälsningar

Charlotte Lundgren, Älvsjö

7. Madeleine Sjöstedt - 4 september 2008

Hej

Det är en viktig debatt som förs här. Jag har kommenterat den i ett nytt inlägg.

https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/09/03/upprustning-av-ridskolor/

Madeleine

8. Upprustning av ridskolor « Från huvudstad till världsstad - 4 september 2008

[…] Charlotte har här ställt frågor om vilka som är skillnaden mellan de privata och de kommunala ridskolorna. Även om det vid första anblicken kan se ut som likartade verksamheter finns det väsentliga skillnader. De kommunala ridskolorna verkar under regler som är beslutade av idrottsnämnden. Det begränsar handlingsutrymmet för den enskilda arrendatorn, men säkrar en bred och lättillgänglig ridverksamhet för stockholmarna. En kommunal ridskola får exempelvis inte hyra ut stallplatser till privata hästar, vilket påverkar intäkterna. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: