jump to navigation

Idrott och motion på Järvafältet 27 maj 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
trackback

I rapporten Ung livsstil som kom i december 2006 tydliggjordes att det skiljer väldigt mycket i fysisk aktivitet mellan olika socialgrupper. Exempelvis är 70 % av invandrarflickorna i gymnasieålder inaktiva. Det är en helt orimlig siffra. Alla barn och ungdomar har naturligtvis rätt till bra förutsättningar för sitt idrottande och motionerande. Men vi måste också analysera vad som behöver göras för att få dem som inte lockas av de traditionella idrotterna att börja röra sig. Dagens nyheter tar upp detta i en artikel om Järvalyftet.

I Stockholms stad görs naturligtvis mer för att få fler att röra sig än vad som kan rymmas i en artikel. Jag skulle vilja nämna några viktiga inslag i vår idrottspolitik.

Rådslag
Vi har startat ett årligt rådslag med idrottsrörelsen i Stockholm. Med anledning av Ulf Blomdahls rapport var temat förra året hur vi investerar för att få fler i rörelse.

Simkunnighet
Simkunnighet år 5, 2003 (Källa: Skolverket)
Kista 86%
Rinkeby 76%
Spånga-Tensta 76%
Innerstaden 96,6% (medel)

Vi har från och med budgeten för 2008 satsat 4,4 mkr på en särskild simsatsning för att bland annat öka simkunnigheten på Järva. Det arbetet ska i stor utsträckning ske i föreningsregi. Då öppnas också en möjlighet att komma in i föreningslivet, vilket är en viktig integrationsaspekt. Vi har renoverat Husbybadet efter dess mångåriga problem. Tenstabadet ska byggas om för att bli mer anpassat till besökarnas behov. Det blir klart våren 2009.

Idrottslyftet
Vi finansierar en särskild koordinator för att samordna statligt finansierade idrottslyftsaktiviteter på Järvafältet där det finns många inaktiva ungdomar. Vi märker att intresset för Idrottslyftet är stort i Järva och vi hoppas kunna knyta fler samordnare till oss för att öka verksamheten såväl på Järvafältet som i andra stadsdelar. För många ungdomar är det lättare att motionera om det sker i anslutning till skoltid. Vi samarbetar också med Djurgårdens drive-infotboll som samlar många Järvaungdomar.

Trygga motionsspår
Vi har avsatt pengar för att trygghetsanpassa motionsspår. Många människor, särskilt kvinnor, vågar inte använda de fina motionsspår som finns i skogar och grönområden. Pengarna går bla till belysning och slyröjning.

Anläggningar
Under året kommer arbetet med en ny hall i Hjulsta och en konstgräsplan på Kvarnbacka BP att påbörjas. Vi tar stöd av det arbete som idrottsförvaltningen utför tillsammans med idrotten när vi beslutar om framtida anläggningar. Det är viktigt att bygga nytt, men det är minst lika viktigt att underhålla de anläggningar som finns. Då får vi en bra avvägning mellan olika idrotter och upprätthåller en hög standard. Alla stadens idrottsanläggningar ska vara funktionella, inbjudande och trygga.

Inaktiva ungdomar lockas som sagt inte alltid av de vanligaste idrotterna. Därför satsar vi på insatser för att öka spontanidrottandet och de mindre idrotternas möjligheter att nyttja anläggningarna. Vi har bland annat möjliggjort spontanidrottssatsningar på Spånga IP genom att asfaltera bandyplanen.

Budget
Driftbudgeten för idrottsnämnden 2008 (netto) är 548,7 miljoner kronor. Det ska bekosta löner och driftskostnader för idrottsanläggningar, nolltaxa och andra subventioner mm. Det som brukar kallas löpande kostnader. Dessutom har idrottsnämnden en investeringsbudget för 2008 på 325 miljoner kronor. Det är engångskostnader används till nybyggnationer samt renovering och utveckling av befintliga anläggningar.

Peter

Kommentarer»

1. Dudde - 27 maj 2008

AIK är den naturliga klubben för majoriteten av befolkningen på Järva-fältet och överlägset stört i antal supportrar. AIK kör också ”drive-in”-fotboll på Järva-fältet. Det är märkligt att ni endast nämner Dif. Är tanken att stockholmarnas skattepengar ska sponsra Dif eller bidra till ett Järvalyft? Nu förefaller det förra vara ert primära syfte. En mycket märklig politik som knappast kan anses vara liberal…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: