jump to navigation

Arbetet med skateparken i Högdalen går vidare 13 maj 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
trackback

Det är väldigt många som är intresserade av hur arbetet med skateparken i Högdalen går vidare. Det är inte varje inlägg här som får mer än 200 kommentarer.

I många av kommentarerna finns det en frustration över att arbetet tar lång tid, att de kommunala kvarnarna arbetar för långsamt. Jag tänkte därför att det kunde vara värt att förklara hur själva processen går till.

Idrottsnämnden fick 2006 uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i anslutning till Högdalstopparna. Tillsammans med en konsultfirma har idrottsförvaltningen sedan tagit fram ett program för hela skateparken inklusive en kostnadskalkyl. Deras rapport blev klar nu under våren och säger att själva anläggningen skulle kosta ca 30 miljoner kronor, och den infrastruktur som behövs runt omkring av toaletter, vägar, el mm skulle kosta ytterligare ca 15 miljoner kronor.

I utvecklingen av området kring Högdalstopparna är det dock många verksamheter som ska få plats, och inte bara en skatepark. Av den anledningen är det stadens exploateringsnämnd som har ansvaret för planeringen av området. Detta är också vad som sägs i stadens budget för 2008 (s. 77) och är inte någon nyhet. Det finns inte heller några medel för en skatepark avsatta i budgeten för i år, eftersom vi tidigare inte visste hur mycket den skulle kosta.

Nu är däremot förstudien och programmet för skateparken färdigt. Det var detta som diskuterades på dagens möte med idrottsnämnden. Nämnden beslutade också precis som planerat att överlämna programmet till exploateringsnämnden, så att det blir en del av planeringsarbetet förn hela området.

Exploateringsnämnden kommer nu att se hur programmet går att kombinera ihop med de övriga verksamheterna som planeras, och komma med ett slutgiltigt förslag. Detta arbete bör vara klart under året och kommer då att presenteras.

Madeleine

Kommentarer»

1. Johan Sandström - 14 maj 2008

Hej Madeleine,

Det var avsatta 5 miljoner kronor till att ta fram ett förfrågningasunderlag ( kostnad 1.3 miljoner) resterande pengar var enligt dom röda avsatta för igångsättande av grundläggningen. Resterande pengar skulle sedan skjutas till
av dom som tog vid efter valet. det var Ni som tog över efter valet och då återkallade ni resterande pengar och började med erat ointresse för projektet.

Nu vill ni göra om samma sak med en ny programförklaring. En sådan finns redan klar sedan 2005.06.17. Vi satt med i den under ett halvår med start 2004. tyvärr går det inte att bifoga den här på bloggen och ni har lyckats trolla
bort den från stockholms stads hemsida sedan ni uppgraderat den men jag har en kopia ifall ni vill ha. I den finns en total samordning av alla aktiviteter som ska ingå i visionen om Högdalstopparnas framtid. Tåget har gått den här
gången för dom som vill ha med ytterligare aktiviteter än dom 15-20 som redan finns med i programmet. Tillkommande aktiviteter i parken får läggas till efter hand annars blir det precis som med ”Dennispaketet” som havererade
och nu byggs vägnätet ut lite vart efter. Här nedan kan ni se innehållet på det som ni vill ta fram en gång till.

Program för utveckling av Högdalstopparna
Beskrivning
Markkontoret, Stockholm stad
Upprättad av Håkan Kjerstadius, SWECO VBB
2005.06.17

Innehåll
1 Bakgrund 4
2 Programmets syfte och resultat 4
3 Tidigare inriktningsbeslut och utredningar 4
4 Vision och övergripande inriktning 4
5 Plandata 4
6 Förutsättningar 5
6.1 Topografi , markförhållanden och historia
6.2 Vegetation
6.4 Tillgänglighet
6.5 Befi ntlig markanvändning
7 Programförslaget 8
7.1 Välkomnande offentlig miljö
7.2 Vägar, gångvägar och stigar
7.3 Vegetation
7.4 Skateboardanläggningar
7.5 Discgolf
7.6 Hoppbackar
7.7 Övriga sport- och hobby-anläggningar
7.8 Rekreation
7.9 Fågelskådning och övrig zoologi
7.10 Botanik
7.11 Kultur
8 Konfl ikter mellan olika aktiviteter och markanvändningar 14
9 Markförhållanden 14
10 Drift och underhåll 14
Bilaga 1. Kostnadsbedömning

Efter Swecosprogram kom till satt vi med ytterligare en projektgrupp i Högdalen och började med precis samma sak men med andra människor som ochså var lika entusiastiska som Sweco.. Det blev 3 möten som plötsligt avbröts
i samband med valet.

Efter det blev det ett antal möten tillsammans med Aperto och designern Stefan hauser där ritningar och underlag för parken togs fram så långt att det kunde stämplas som förfrågningsunderlag (både parken i Malmö och Göteborg
hade sämre underlag och gick ut som förfrågningsunderlag enligt Stefan Hauser som varit med och ritat båda anläggningarna samt byggt den ena/Malmö) På slutmötet hos Aperto beslöts att stämpla det hela som ”Beslutsunderlag”
istället för ”Förfrågningsunderlag” så att alla ni politiker skulle få det lättare att faktiskt ta ett beslut,,,,,om att parken skulle påbörjas.

Det enda ni nu lyckats med är att påbörja samma process som redan 2005 var färdig.

Varför ska det nu bli en fjärde runda när allt redan är klart ????

Vilka ”Övriga verksamheter” är det som inte finns med i Swecos programbeskrivning ????

Det är pinsamt att små städer som Avesta och Göteborgs sketboardföreningar påbörjade sina projekt långt efter oss i Stockholm subsurfers och Avesta har sin park klar och Göteborg blir klar till eftersommaren.

Det vore trevligt om valfrihet även gällde politiker, då skulle vi välja Avestas eller Göteborgs handlingskraftiga och visionära politiker på direkten.

Vi syns på invigningen av
Highvalley,,,,2040,,,jag tar med min rullator 😉

peace & Love Madde

2. Vasastan - 14 maj 2008

Jaha, men kan man inte bara börja nånstans?

Bryt också den här fåniga anti-sponsorpolicyn, som säger att visst får ni ta in sponsorer, men de får inte synas. Och då är det ju många företag som nappar. Not!

3. Ants Neo - 14 maj 2008

Jag förstår inte att ni ska göra om allt arbete som redan är gjort. Det har redan undersökts vilka andra verksamheter som ska samsas i området. Om ni nu som du säger inte har budget planerad för detta, så hjälp oss istället att jobba för att skaffa sponsorer. Visst vi kan sätta igång att skaffa sponsorer, men det blir så mycket bättre om vi tillsammans lägger upp en plan på detta, med Stockholm i ryggen.

Jag och de andra i Sthlm Sub Surfers styrelse har lagt ner flera år av arbete för denna park utan någon ersättning alls, vi har lagt ut kostnader ur egen ficka. Det är okej för att nå vårt mål, men som det ser ut nu så känns det som slösar ni bort vår tid och energi och alla konsulter och politiker får betalt för att skapa papper om projektet..

Visa lite handlingskraft genom att bjuda in oss till ett möte och vi lägger upp en plan för allt detta och så att vi kan sätta igång med att jaga sponsorer. Kanske kan mycket bekostas på detta sätt.

Ring mig för möte, 073 545 91 00.

Mvh / Ants Neo
Sthlm Sub Surfers

4. "Baronen" - 14 maj 2008

Jag var tidigare engagerad i SSS och Highvalley Skateparkprojektet men gav upp när Ni kom till makten då jag kallt räknade med att allt arbete skulle komma att vara förgäves.
Det vore trevligt att en enda gång få ha fel !!! 😦
SSS har enträget kämpat vidare TROTS regimskiftet och att allt skulle måsta tas ”en vända till”.
Men detta är ju absurt !
Att Ni skulle välja att helt bortse från tidigare utredningar och beslut och börja om TOTALT från början hade inte ens jag i min bittraste fantasi kunnat förutspå !

Ni manar till tålamod i politiska sammanhang.
Men hur hårt ska vårt tålamod frestas ?
De yngre skatearna har redan i många fall gått från barn till tonåringar under hela denna utdragna process.
Fråga dom om det längre handlar om ”tålamod”.
Det råder redan ett förvånansvärt utbrett politikerförakt hos de yngre generationerna.
Detta lär bara späda på det ytterligare….
Och de är inte bara framtidens väljare, utan många av dem går till valurnorna redan till nästa val.
Många minns vi att det var den förra regimen som sade ja till Highvalley Skatepark och det var Ni som rev upp besluten och sedan des bara förhalar alltihopa.

Skateboarding är en av de mest kreativa verksamheter jag någonsin haft glädjen att uppleva.
Och en stor del i denna kreativitet är består i att överbygga hinder.
Om detta hinder är att ingen betongpark av rang finns i vår stad, så räkna med att s.k. ”outlaw”-parker (betong gjuten i smyg) kommer att dyka upp lite varstans.
För skateboarding hittar ALLTID en väg att frodas.
Tro inget annat.

5. Ants Neo - 15 maj 2008

Personligen föredrar jag den högerinriktade politiken där pengar ger mer makt än ”rätt åsikt” eller medlemskap i ”det enda partiet”. Alla kan ordna pengar, men alla kan/vill inte ha samma åsikter.. Kanske hårddrar jag den slutsatsen i en svartvit värld, men som barn till Sveriges första flyktinggrupp så gillar jag inte frihetsberövande vänterpolitik.. Vill samtidigt säga att jag inte heller gillar statliga utförsäljningar som gagnar stora bolag med kapitalistisk monopol istället för frodande småföretagsamhet..

MEN varför vänder högern skateboardåkarna ryggen. Det är precis samma misslyckande för er tvärtemot det som ”popvänstern” lyckades så smart med. Visst ful indoktrinering där, men de är smarta marknadsförare, vilket är något jag trodde högern skulle vara, men icke.. Det är fortfarande ”så” att gemene skatare ”skall” vara vänsteranhängare. Jag förstår inte varför ni Alliansen inte lever mer med gräsrötterna i samhället för att förstå det bättre.

Det ska mycket till att jag ska rösta vänster, men jag skäms för Alliansen om det ska vara på detta sätt med oförmåga att få saker att hända. Vi ger er hela handen (av gratis arbete) och vi får inget stöd tillbaka. Det är bara ringa oss och boka möte så sätter vi igång med det kommersiella sponsorraggandet med staten i ryggen.

Visst är 30 miljoner pengar som man ska ha respekt för, men det är också en god investering för samhället. Pengar som ger mycket mer tillbaka per krona räknat än dyra simhallar, fotbollsplaner/arenor som inte vänder sig till gräsrötterna i samhället. Vet inte om ni uppmärksammat att området kan användas som kanske Sveriges största utomhusarena/festivalområde med sluttningarna som läktare. Området är i princip inhägnat för en festival för uppemot 100.000 besökare.

Jag vill inte ”hota” med ”outlaw” parker, men det är vår enda väg framåt om Highvalley Skatepark inte byggs nu.

Låt oss samarbeta, alla vinner på det!

6. Micke Valier - 15 maj 2008

Jamen, är detta inte pinsamt för dig Madeleine?

Vända efter vända efter vända…
Är ni verkligen inte bättre än så här?

-Herregud, använd lite mindre pengar då, och sätt igång och bygg något, annars får ni ju hålla på och riva halvtaskiga spontanbyggda betongramper överallt. Skejtarna i Stockholm må ha varit tålmodiga, men de är ju inte dumma i huvudet. Och de saknar inte initiativkraft.

Sånt här segdragande kommer att sluta illa.
Vad är ni rädda för?

7. OSKAR SCHÖLANDER - 15 maj 2008

Exakt!

Vad håller ni på med? Måste jag ta bilen (för att SJ är förstört) ner till Malmö för att se Quicksilver-tävlingen? Vi måste ju se till att vi kan anordna såna själva, här på hemmaplan! Eller måste jag ta bilen till Avesta för att skatea lite kvalitétsbetong? Är väl bättre att vi ser till att sätta ner foten här i Stockholm och visa vart huvudstaden ligger?

Som en god vän sa att en god vän skrev:
”Skaffa spade, börja gräva!”

8. Shell - 15 maj 2008

“”Det är dags att ta aktion, och börja bygga våra barns nation!”

Jag kommer som sagt innan i något av inläggen på den här bloggen, att komma ihåg de beslut moderaterna gör nu, tills valet nästa gång (och kom ihåg att de flesta som åker skateboard faktiskt är runt 18 och kommer att rösta RÄTT.)…

Hur många ser du på stan som går runt hållandes i en fotboll vs. skateboard? Tänk på det när du går på stan, Madeleine.
Shelly

9. andreas w - 16 maj 2008

nu har j fan fått nog, har börjat söka jobba i avesta för ja bor hällre i en lite skithåla me en skatepark en den här staden, ni kanske borde ändra ert system eftersom att det uppenbarligen inte fungerarvatt utreda projekt tills initiativtagarna inte orkoar längra o ger upp

10. Mats G - 17 maj 2008

Svagt

11. Anders Österling - 18 maj 2008

Visa lite stake nu – visa att de Nya Moderaterna kan bygga lite Nya skateparker också!

12. peter swärd - 19 maj 2008

Nu får ni öka. Avesta fick nyss en betongpark och nu ska dom få en fet inomhusanläggning och ett skategymnasium, och dom är bara 29 000 innevånare.

ÖKA TAKTEN ELLER AVGÅ 🙂

http://www.domarhagsskolan.se/gymnasie/index1.html

13. Mats G - 23 maj 2008

Och alla vi som trodde borgarna mest var intresserade av att bygga motorvägar ser tyvärr ut att få rätt… Förbifart Sthlm here we go.

14. Oscar - 27 maj 2008

Skateboarding är en sport som är på ständig uppgång, varför kan ni inte fixa en schysst skateboardpark? Tänk hur många fotbollsplaner ni bygger, och inga skateparker!

Vi är ju huvudstaden för sjutton!

15. Pia - 27 maj 2008

Do it.

Tack på förhand!

Vi blir lyckliga i framtiden.

16. Tonårspappan - 27 maj 2008

Som vuxen ser jag gärna att skejtarna har någonstans att vara. Det måste inte vara den enorma anläggningen som beskrivits, men nog borde Stockholm ha råd med minst samma storlek som Avesta?
Sätt igång och bygg, och låt platsen växa.
Sluta utreda för ert eget skinns skull.

När jazzen kom var den närmast kriminell, för att makthavarna inte hade någon relation till den. Nu när jazzgossarna vuxit upp, så är jazz finkultur.
Så blir det med skateboard också. Lär er!

17. Farre - 27 maj 2008

Om ni bygger bygger skateparken lovar jag att rösta på moderaterna. LOVAR!!! I övrigt kan jag inte fatta varför det måste vara så dyrt…

18. Agaton Sax - 27 maj 2008

Kanske dags att byta rubrik på bloggen till ”Från huvudstad till sovstad”.

Politikernas i Stockholms stads ointresse för ungdomar skiner igenom gång på gång. Men i det här fallet har man redan startat innan politikerna gräver fallgropar åt projektet. Hur vill ni bli ihågkomna som politiker, jag trodde att ni gillade att bygga monument för eftervärlden, inte skapa pappersberg.

19. Jonatan - 27 maj 2008

Se till att bygg den där parken snart. Eller var allt bara en dröm för god för att vara sann?

20. pontus - 27 maj 2008

det är inte ”nu eller aldrig” som stockholm kommer få en skatepark, det är ”nu eller senare”. Anledningen till att bygga den ”nu” är att det är nu vi vill åka skateboard men vad är anledninngen till att bygga den ”senare”?

21. Gustav - 27 maj 2008

det är på tiden att sthlm får lite schyssta parker, och jag pratar inte om rhino-parker. känns pinsamt att småstäder får parker hit och dit medan sthlm får nöja sig med rhino-parker som håller i några få år.

22. Gabriel - 27 maj 2008

Snalla snalla! Sätt igång projektet nu! Vi har väntat länge nog! Jag ar sa jävla trött på dessa bakåt strävare till politiker vi har!

23. Erik Wahlström - 27 maj 2008

Kom igen nu.. tillomed min farsa som sitter i rullstol är intresserad av att ni ska bygga parken..

Vad är bättre?
Låta dagens kids få växa upp utan nåt som betyder nåt i samhället.. eller bara bygga nya motorvägar så vi river upp moder natur mer och gör så att alla pappersvändare kanske kapar ner sin biltid med 2 min..

skärpning nu stockholms politikerna..

Gör detta för både miljön och barnen i framtiden.

24. Cave - 28 maj 2008

I Lerum strax utanför Göteborg byggs det en ny betongpark som skall vara klar i slutet på sommaren. Så snart har vi 2 nya betongparker här i Göteborg.

Se här hur Actionpark tar form http://www.blogg,actionpark.se

25. Cave - 28 maj 2008

Rätt adress till Actionpark är

http://blogg.actionpark.se

26. Ulf Andersson - 28 maj 2008

Stockholm, Stockholm stad i värden Stockholm, Stockholm värdens stad. Pugh Rogerfält 70 talet. Det var då det, han bor på Gotland nu. Hur kan det vara så svårt att fatta beslut Både ja eller nej är bättre än kanske. Är det OK att bygga? Om ja kan staden skjuta till pengar? Släpper staden marken om vi får fram sponsorer? . Är det läget som är fel? Vi kan ta fram förslag på andra platser. Men är det inte dags att visa att ni klarar att ta beslut.
Tydlighet efterlyses. Vill ni inte ha någon skatepark i Stockholm säg det då. Pengarna kan inte vara det stora problemet. Förslag till beslut.
Skatepark i Stockholm ? JA

27. Putte B - 28 maj 2008

Jag är säkert enfaldig men vad är problemet egentligen? Om ett företag skulle drivas på samma sätt som behandlingen av Highvalley skulle styrelsen vara avsatt sedan länge. Det fungerar inte att börja om hela tiden utan ni måste gå vidare.

Om jag har förstått saker och ting rätt är det den nya regimen som har tvingat tillbaka projektet till ruta ett efter det att man faktiskt hade gjort vissa framsteg.

Jag har åkt skateboard i 30 år och har tyvärr alltid sett politiker som det största hotet mot sporten och jag kan lova att den synen inte har ändrats efter det här.

28. Macki Chounouzidis - 28 maj 2008

Ni politker förskingrar tillsammans minst 30milj/mån. Måste jobba övertid, åka taxi, åka flyg och diverse måltider. Då är det ingen som protesterar. Nu när vi begär att ni ska satsa de pengarna på en skara skateboardåkare, som vi kan glädjas åt många år framöver, då tvekar ni. Det är så ruttet. Saken är ju det att ni får inte en enda krona tillbaka av det ni satsat. Och det är ju tråkigt, eller hur Madde? Ni som förtroendevalda politiker har ju att stort ansvar gentemot mot folket. En del av de åker faktiskt rullbräda och vill ha någonstans att åka på. Skateboarden har rullat på de svenska gatorna sedan slutet på 70-talet. Hur många kronor har ni satsat på oss sedan dess? Räkna ut det du, Madde. Det är snart 40 år det.
Hälsn. Macki

29. Janne harrysson - 30 maj 2008

Svagt,Madde!

30. ertigo - 30 maj 2008

Många hårda ord om politiker har det varit på sistone. Det finns ingen anledning till det. I årets budget för Stockholms stad står det att expolateringsnämnden ska ta hand om planeringen för hela området kring Högdalstopparna.

Madeleine Sjöstedt och idrottsnämnden har nu uppfyllt sin uppgift, nämligen att leverera en plan tillsammans med en ekonomisk kalkyl.

För 2008 finns det inga medel avsatta för att bygga en skateanläggning, eftersom att det först var nödvändigt att se vad en sådan skulle kosta. Frågan går alltså vidare till exploateringsnämnden för att alla aktiviteterna ska planeras ihop och en total ekonomisk plan ska skrivas.

Man kan tycka att det är byråkratiskt och långsamt i kommunen, och att saker ändras efter maktskiften. Men så är det i en demokrati. att den förra majoriteten inte fick ändan ur vagnen och genomförde projektet som de pratade om kan ju inte vi lastas för.

Erik Jennische
kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.

31. Johan sandström - 30 maj 2008

Tack för att du skriver på bloggen Erik.

Hårda ord mot politiker blir det då inga politiker håller vad dom lovar. Hela projektet startades som en del av stadsförnyelseprojektet och hade som syfte att öka möjligheten för medborgarna att påverka samhällsplaneringen så att politikerföraktet skulle minskas. I slutrapporten som kom år 2007 konstaterades att ett av dom få projekten som överlevde dom tre år det pågick var Highvalley skatepark pga envisa ideelt arbetande medborgares hopp om att det som lovades då medborgarsamverkanprojektet började, skulle hållas. Enligt rapporten så användes 600 000 000 kronor ( s.8) och av alla medborgare som engagerat sig så blev det bara ilska och besvikelse. Av dom 600 miljonerna fick vi del av 5,,,samt förbrukade ca. 1,3 och sedan tog ni tillbaka resterande pengar och stoppade huvudet i sanden och hoppades att allt skulle försvinna.

Det slösades bort 600 miljoner på att folk skulle börja tro på er politiker, klart det blir hårda ord då !!!!!

Det märks tydligt på ert sätt att agera att ni inte läst rapporten ”slutrapport stadsförnyelseprojektet 2007” och att ni inte har vett att ens bry er. Det stora problemet som ni politiker inte vill förstå beskrivs klart och tydligt på sidan 10:

”Hårdraget kan problematiken beskrivas så här: ju mer lik du är dem
som redan har en maktposition, i fråga om omständigheter, erfarenheter och åsikter,
ju troligare är det att det finns ett alternativ på dagordningen som tar hänsyn till just
dina omständigheter, erfarenheter och åsikter. Ju längre från maktpositionerna – och
därmed makthavarnas syn på eller erfarenhet av verkligheten – du befinner dig, ju
mindre självklart är det att det finns ett alternativ på dagordningen som tar sin ut-
gångspunkt i din verklighet. ”

Jag antar att ingen i Nämnden åker skateboard och då bryr ni er heller inte enligt er egen rapport.

Du säger också Erik:
”- att den förra majoriteten inte fick ändan ur vagnen och genomförde projektet som de pratade om kan ju inte vi lastas för.”

Det är väl precis det ni ska lastas för. Det är ju ni som bestämmer nu och ni satte ju stopp för det hela genom att begära minoritetsåterremiss på ärendet under förra majoritetens regi. Om ni ärligt ville bygga en skatepark i Högdalen så skulle ni ha fullföljt den plan som låg och börjat byggt och tagit åt er äran för att ha genomfört projektet och tagit en massa Cred från era motståndare,,,,, men ni verkar ju inte ens kunna tänka så,,,och det visar ju hur otidsenliga och korkade (hittade tyvärr inget annat passande ord som beskriver det men på ett snällt sätt så det får bli ”korkade”)

Dom yngre skejtarna ser er bara som ”politiker” allihopa, utan någon skillnad på Höger/Vänster. Vi kan likna er vid snickare. Det finns högerhänta och vänsterhänta,,,och dom skyller på varandra och pekar finger som små 3-åringar.

Allt vi vill är att ni politiker slår i spiken,,,vi bryr oss inte om ifall ni använder höger eller vänster hand, BARA NI FÅR ÄNDAN UR VAGNEN OCH SLÅR I SPIKEN !!!!!!

Och Erik,,,läs slutrapporten så att dom 600 miljonerna inte vra helt bortkastade så att ni inte gör om det hela igen om ett år eller två till samma kostnad 😉

Vi syns på invigningen av Highvalley strax, ni kommer vara jävligt stolta då för ni kommer väl inte låta dom vänsterhänta snickarna ta åt sig äran 😉 .

Peace på dig Erik

32. Oskar Schölander - 30 maj 2008

Erik för fan, ta ditt skylla-ifrån-sig-snack och stick till Högdalen och börja bygg om det inte är några problem?

Det är ju tyvärr NI som har MAKTEN NU, så med andra ord så kan ni ju göra det som ”den förra majoriteten” inte genomförde? Vad är problemet?

Låt oss få våran park istället. Eller måste vi flytta till Avesta?

Stick och gräv!

Mvh
Oskar
kultur- och idrottsroteln i Avestas (hufvudstadens) stadshus. (eller bara Rågsvedsbo, fast jag kanske inte räknas om jag skriver det)

33. Cave - 30 maj 2008

Stackars er i Stockholm! Här i GBG har vi goa politiker med Göran Johansson i främsta ledet!!

Stå på er på östkusten!

34. Hans Koraeus - 30 maj 2008

Från huvudstad till världsstad. Det är en fin rubrik på bloggen. Och en fin idé. Men det är lätt att säga och svårare att genomföra. Ibland glömmer man bort de där enkla raka idéerna och man drunknar i vardagens verklighet.

Att bygga en världunik skatepark låter ju som klippt och skuret för att lyckas infria den fina rubriken. Vet inte vad som bättre kan ta oss en bit på vägen dit. Att bli en världstad i allt är ju omöjligt. Men definitivt möjligt i väl utvalda delar. Felet är att man ser det här som ett problem. Men det är inte varje dag man får chansen att verkligen bli en världsstad. Inte ens i små utvalda delar. Det är många städer i världen att slåss emot.

Här har nu Stockholm chansen att bli världsstad för en stor grupp människor i världen där skateboard och skateboardkultur är något som idag genomsyrar dagens framväxande samhälle mer än vad man tror. Och 30 miljoner är insatsen. Det är en liten peng i detta sammanhang.

Eller kanske man drömmer i stadshuset om att bli världsstad ska komma till en gratis. Sådant kostar stora pengar. Många städer lägger ner hundratals miljoner i försök att bli världstad och stå ut i mängden utan att lyckas. Stockholm har verkligen tur att ha människor med den kunskap som ligger bakom Highvalley Skatepark. Utan dessa människor hade inte denna unika chans funnits. Många inser inte vilken enorm tur vi har. Det är vår sak att förmå de som bestämmer att förstå detta. Tror inte många som ens varit med i arbetet ens ännu förstått hur stort detta egentligen är.

När det går upp för alla är 30 miljoner en billig investering. Ett riktigt klipp. Sprid informationen. Stockholm måste väl ha en budget för marknadsföring. De borde stå för minst hälften av dessa pengar.

Låt skateparken bli ytterligare en trofé för Stockholm att ställa på hyllan som bevis för att vi verkligen är en världsstad.

35. Ants Neo - 31 maj 2008

Det är inte så konstigt att vi skatare i Stockholm blir besvikna på politiker som lovar skatepark, men inte håller det. Det är inte första gången i Stockholm som löften inte hålles. Bättre att inte lova något om man inte klarar av att hålla det.

Vi skatare i Stockholm håller tummarna att idrottsnämnden i sin plan och ekonomiska kalkyl värdesätter oss skatare. 30 miljoner är inte mycket med jämfört med andra idrottsanläggningar kostar.

Det uppskattades redan 2006 att skateparken skulle kosta uppemot 30 miljoner. Det gjordes redan då en undersökning om vilka aktiviteter som skulle samsas och planeras för området. Varför vill ni göra om det gjorda arbetet? Och varför planerades det inte tidigare och snabbare för utgifter i samband med byggstart av skateparken. Varför tar det 2 år utan att pengar avsatts när det spenderats över en miljon kronor i projekteringen fram till årsskiftet 2007/2008. Varför dras det tillbaka 3.750.000 kr från de 5 miljoner som utlovades under 2007. Dessa pengar hade kunnat starta upp bygget till ni bestämt er för vilken kassa pengarna ska komma ifrån. Då hade vi kunnat ordna sponsorer under tiden och allt hade börjat snurra på snabbare. Nu står det helt still.

Vad jag minns från mötet 2006 så var alla partier eniga om att satsa på att lyfta område med 50 miljoner där skateparken skulle vara den största delen. Det var 2 år sedan det, så skyll inte på den förra majoriteten. Det som räknas är att något blir gjort och det är endast ni ansvariga för.

Vi vill ha ett möte med Exploateringskontoret. Vi önskar få ett av staden ordnat bankkonto så vi kan börja jaga sponsorer. Vi önskar få hjälp av stadens jurister att göra avtal. Vi önskar ta fram en säljbroschyr i samarbete med staden. Prata med oss så vi kan hjälpas åt att starta upp allt snabbare.

Jag vill inte se att vi har slösat med föreningens styrelses tid genom att blivit lovade skatepark och att det sedan tar sådan onödigt lång tid innan spaden körs i jorden!

36. aaa - 31 maj 2008

BYGG

37. pelleplast - 31 maj 2008

äntligen nån stans att åka slalom på! bygg nu!!!!

38. Fabian Björnstjerna - 1 juni 2008

Ja bygg nu så det finns et säkert ställe att åka på!!

39. Fredrik F - 1 juni 2008

Det kommer vara värt varenda slant när parken står klar! Låt den byggas!

40. M.J. - 1 juni 2008

Pinsamt med Stockholms blå pajas-styre! Rena rama kommunist-byråkratin! Lär er av Göteborg och Malmö som visar lite handlingskraft – vänta lite nu, vilka är det som styr där? Just det.

Rösta rätt nästa gång Stockholmare.

41. Tonårspappan - 2 juni 2008

Varför kommenterar inte Erik Jennische all den dokumentation som Johan Sandström visar på?

Det måste ju vara komprometterande att läsa att det som nu görs redan har gjorts.
Om plånboken nu är helt tom för 2008, så förelsår jag följande:

Börja med att bestämma att ytan skall bli skateboardmark.
Det kostar ingenting.
Låt oss sedan få släppa in sponsorer och börja gräva.
Det kostar ingenting.

Och öppna sedan stadens plånbok 2009 och bygg klart.

42. Janne Harrysson - 2 juni 2008

Ni bara skjuter upp Highvalley skatepark hela tiden,i hela sverige byggs skateparker utom huvuvstaden??Varför???
Rubriken i bloggen lyder:från huvuvstad till världsstad???Skämtar ni med oss?

Det verkar som du har något emot att skateparken byggs.
Vad betyder skateparken för dig egentligen?Du visar det så tydligt att du är helt ointresserad av projektet och inte intresserad av att samarbeta.
Ni vill nog skrota projekt,men vågar inte säga det rakt ut.
Det handlade inte om pengarna.

Tycker ni det är dålig ide och inte värt att satsa på?
Vi vill höra ett JA eller NEJ,inte säga kanske kanske och åter kanske.
Jag skäms över våra politiker som inte kan stå för och säga rakt ut vad ni tycker.
Förstår ni inte att ni har gjort bort er totalt?Vi har aldrig haft så dåliga politiker i stockholm,speciellt du Madde!
Det var ett stor misstag av dem att välja dig till kultur och idrottsborgaråd för
du verkar inte vara kunnig i området.

Madeleine,det skulle vara trevligt om du själv personligen kunde skriva några rader till oss och berätta vad du tycker egentligen om det,inte via din sekreterare.
Jag vet att du har inte läst inlägg alls och/eller slutrapporten.

Det skulle ha byggts färdigt år 2008 men ni tog tillbaka pengarna till bygget av highvalley skatepark efter maktskiftet.

Varför satsar ni bara på andra idrotter te.x isbana,fotboll,basket,hockey och Tensta konsthall med mera,ni säger ja till nästan allt utom skateparken.
Läste någonstans att du tycker det är positivt och bra att satsa på att
bygga en stor moske i skärholmen så fort som möjligt?!?
Att bygga en skatepark duger alltså inte????
Visste du att stockholm är skandiaviens största stad med sina ca 2000.000 invånare?Men har inte ens en riktig skatepark,driver ni verkligen med oss??
Det är riktigt stor skandal.

Avesta har lyckats få en skatepark på ca 2 år från planering till färdig anläggning,
Avesta har bara ca 30.000 invånare,fantastiskt!

Malmö,Alingsås,Linköping med flera har skateparker.
Göteborg gräver nu sin park i centralt och första veckan i Mars 2008 blev det officellt att deras park börjar byggas under våren och invigs till hösten.
Malmö ska bygga ännu större.

Gävle och Hudviksvall börjar bygga till sommaren,Likaså Västerås med mera,
hörde nyligen att flera små städer te.x Falkenberg och Falun
får snart en skatepark,fantastiskt.Dom har bra och förstående politiker.
Hur kan man satsa 5 miljoner kr på fest den 8 augusti bara för det är 080808 för en dag?Det är ju bara siffror.Bortkastade pengar i sjön som kunde ha användas till annat istället.

Du tycker det är otroligt mycket pengar som skulle kunna användas till annat inom staden
istället för skateparken.
Vadå???30-40 miljoner är ingenting,det är faktiskt billigt penning.
Jag lovar att ni skulle bli jävla stolta när Highvalley står färdigt.
det kommer att bli en succe.
Du kommer att ångra dig att inte sade ja till bygget innan oppostionen gör det år 2010
då dom tar makten igen och då kommer dom att gå till sveriges historia
med skateparkens underverk.
Hela världen pratar mkt om Highvalley och vill besöka när det står klart.

BYGG NU!!! STOCKHOLM ÄR JU FÖR FAN EN HUVUDSTAD!!!VISA LITE STAKE ATT NI KAN OCKSÅ!

Ledsen att jag använder hårda ord för jag hittar inte bättre och snällare ord.

43. "Baronen" - 3 juni 2008

Att skylla ifrån sig på den förra regimen var nog det svagaste jag sett på länge. 😦
Det var ju NI som satte stopp för bygget DÅ och det är NI som förhalar bygget NU ! 😦

Jag anser med eftertryck att detta är och förblir en klassfråga.
NI struntar fullkomligt i att ge oss boende i Högdalen en förbättrad närmiljö, med sysselsättning för våra ungdomar och ökad omsättning för våra butiker och företag här ute.
Något som dessutom skulle bli världsunikt och sätta Stockholm och Högdalen på världskartan.

Men detta är en förort och att vi härute är satta på undantag är något vi vant oss vid för länge sedan.
Varför skulle NI göra något för oss när ni kan bränna pengarna på att fira datumet 080808 eller någon båtreggatta som är överstökad på några dagar ?
Jo för att då hamnar NI och era gelikar i rampljuset i sammanhang som är mer ”rätt” i era kretsar än att förortskidsen får ökad livskvalitet.

Jag är inte ett dugg förvånad att tonen i inläggen här blir allt hårdare och fränare.
Jag är mer förvånad att den inte varit det tidigare.

Stadsförnyelseprojektet hade som sagt till syfte att öka möjligheten för medborgarna att påverka samhällsplaneringen så att politikerföraktet skulle minskas.
Hur tror ni stämningarna är här ute i förorten nu ?

Politikerföraktet har istället bara klättrat allt längre ner i åldrarna och de kids som tidigare inte haft en susning om vilka som tidigare satt och vilka som nu sitter vid makten, är numera mycket väl medvetna om vilka som sa JA till skateparken DÅ och vilka som bara förhalar alltihopa NU.
Ni.

Jag ger nu totalt upp på att få se Highvalley Skatepark byggt under er tid kvar vid makten, och ser med illa dold skadeglädje fram emot de ”outlaw”-parker som nu kommer att blomma upp lite överallt, som på alla andra ställen runtom i världen där skateparker saknats.
Sen kommer dessa förståss att rivas och en ”nolltolerans” att införas och ni politiker kommer att slå ut med armarna och säga att ni inte kunde förutse denna nya ”problematik”.
Men de kommer fortsätta byggas ändå…

Vi har sett det förut i andra sammanhang med kreativa ungdomar som inte får utlopp för sin kreativitet på ”lagliga” väg(g)ar.

Stockholm – Skandinaviens huvudstad.
Vilket skämt.

Tack och hej!

Baronen.

44. Bra Va - 11 juni 2008

Här kan ni se hur det går till om man får tummen ur.

http://blogg.actionpark.se/

45. Putte B - 13 juni 2008

Suck, sitter på jobbet och önskar att jag bodde i Malmö istället… Vilken tur att de streamar Bowlriders live från Malmö. Fattar ni politiker inte vilken enormt positiv grej en bra betongpark skulle vara för Stockholm? Kolla själva: http://2008.bowlriders.com/

46. Tomas - 14 juni 2008

Jag började åka skate 1977. Nu är jag 38 år och försöker fortfarande förstå varför Stockholm HUVUDSTADEN i Sverige inte har byggt en riktig anläggning. Jag har väntat i 31 år och nu börjar jag undra om min kropp kommer fungera när väl Highvalley är byggd?? Mitt hår har börjat bli grått av rena längtan efter riktigt grå betong att åka på.
Men vi får väl flytta ifrån Stockholm för alla dessa utredningar verkar ju hålla på i oändlighet…
Nej KOM IGEN NU MADELEINE OCH VISA ATT DU INTE ÄR RIKTIGT HANDLINGSKRAFTIG SÅ ÄR ALLT FÖRLÅTET O GLÖMT OCH VI KOMMER GLADA TILL VALURNORNA NÄSTA GÅNG

47. Johan sandström - 2 juli 2008

Tack för mötet. Det gav förtroende och nytt hopp om add det verkligen finns engagemang för att det ska bli av inom en snar framtid :-).

48. Mats G - 11 juli 2008

Fantastiskt kul att det gick att få till ett möte med High Valley-folk och Madeleine.
Bra jobbat, Morgan!

Så: Bygg. Nu. Det är enkelt.

49. Kålle - 12 juli 2008

Lite info från sveriges framsida där ännu en stad går om Stockholm i slutet av sommaren då Actionparken blir klar. Saxat ur GP nedan.

Runda och släta, men hårda former
Helst ska det vara skugga på morgonen och sol på eftermiddagen, när ramprallarna gjuter de runda poolerna till betongparken i Burgårdsparken.

Nu är den amerikanske designern Stefan Hauser på plats. I hans europeiska arbetslag ingår hittills fyra österrikare och nästa vecka utökas gruppen med en kille från Trollhättan.

Armeringsjärnen ligger på plats, när betongbilen kommer tidigt och fyller upp de blivande poolerna. De mjuka formerna skuras, slipas och glättas därefter fram med diverse specialverktyg. För att komma åt, och samtidigt inte förstöra ytorna, utförs arbetet i liggande ställning från en planka när armarna inte räcker till.

Betongen är av högsta kvalité (Bro 04) den tuffaste sorten som används till alla brobyggen med beräknad hållbarhet på 80 år.
– Täckskiktet på armeringsjärnen är viktigt för att skydda konstruktionen. De här killarna har annorlunda handverktyg, skurbrädorna är välvda. Vi tittar och lär oss mycket av dem, säger Johnny Ekstrand, Skanskas platschef, vars män bygger street-delens gatumiljö med trappor, bänkar, räcken och blomlådor.

35-årige Stefan Hauser har hela världen som arbetsplats. Han började skejta i de lägre tonåren hemma i Oregon och i 25-årsåldern var han som bäst med mest tricks.
Under tidigt 1990-tal var med och byggde ramper ideellt, men från 1999 mer professionellt. Sedan sex år driver han egen firma, där flickvännen sköter pappersarbetet. I Sverige ligger han hittills bakom betongparker i Malmö och Avesta.

Men efterfrågan på hans kunskaper är stor. Radien på poolerna är viktig. Åkytorna måste ha vissa böjar så de blir roliga att åka på, och därför måste de designas av folk som kan åka.
– Jag har tittat på två i Stockholm och en i Trollhättan och jag har fått förslag från Grekland och Luxemburg. Visst är jag glad för jobb, men det blir lite för mycket, säger Hauser och försöker se ledsen ut.

Ralf Etlinger, 25 år, som under en månad bygger i Burgårdsparken, klarar annars att kombinera arbete och fritid. Sponsorer betalar honom för att åka runt och skejta under den varmare delen av året. Vintermånaderna jobbar han med skidåkarna i hemstaden Kitzbühl.

50. Jokkmocks jocke - 18 juli 2008

Spänn för ett par renar och åk upp till Gävle och titta på bygget av deras skatepark. Klart i slutet av juli och sedan börjar dom bygga en till yta mer centralt.

http://gavleskateplaza.blogspot.com/

51. Edward Persson - 9 augusti 2008

Så,,,,då får Malmöregionen sin tredje betongpark inom kort. Det är dags att sätta spaden i marken här uppe illa kvickt.

http://sydsvenskan.se/skane/vellinge/article354244/Skejtare-hoppas-fa-ateruppbygga-unik-skejtpark.html

52. Edward Persson - 15 augusti 2008

Det är Turning torso som hamnar i bakgrunden när det skrivs om Malmö. Dags att öka i Stockholm !!!!

http://www.iht.com/articles/2007/06/26/properties/remalmo.php?page=1

53. Johan Dandström - 20 augusti 2008

Här kan ni kika lite på Malmös andra betongpark som snart invigs efter bara ett års planering från start till färdigt resultat.

http://www.bryggeriet.org/skate/article.php?id=1289

54. Bruntland - 25 augusti 2008
55. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är snart Växjö skatepark klar.

http://www.vaxjoskate.se/index.html

56. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är snart södertälje skatepark klar:

57. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är snart umeå skatepark klar:

http://umeaskatepark.bloggsida.se/

58. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är Falkenbergs skatepark klar:

http://falkenbergsskatepark.blogspot.com/

59. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är stenkullens skatepark i Lerum klar:

http://www.supercoast.se/stenkullen.php

60. Nemo - 5 augusti 2009

Nu är Norrköpings skatepark klar:

http://www.bryggeriet.org/skate/article.php?id=1527

61. Nemo - 5 augusti 2009

Vad händer med Högdalens skatepark igentligen ?

62. LEGEND - 1 oktober 2009

The Living Legend Ben Schroeder

came over from Hollywood, California and

redesigned and constructed this k

Kick-Ass Skatepark

http://locomotiveskateparks.blogspot.com/

http://locomotivework.com


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: